Kur'an

30 osnovnih činjenica o Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Plemeniti Kur’an je posljednja Allahova objava i pravac za čitavo čovječanstvo (ne samo za muslimane, kako ljudi misle). Još je uvijek u svom izvornom obliku (bez ikakvih, pa i najmanjih izmjena) otkako je objavljen prije 1400+ godina (kako je i Uzvišeni Allah obećao, da neće dozvoliti da se ikad izmijeni).

Slijede neke zanimljive činjenice i osnove o Kur’anu za muslimane i nemuslimane.

1.Gdje je Kur’an prvi put objavljen?

U pećini Hira (Mekka)

2.Koje noći je prvi put Allah objavio Kur’an?

U noći Lejletul-kadr (Noć kadra) u mjesecu ramazanu

3.Preko koga je objavljen Kur’an?

Preko meleka Džibrila (Gabrijela)

4.Kome je objavljen Kur’an?

Posljednjem Poslaniku – Poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.

5.Gdje je objavljena zadnja sura?

U Medini

6.Koliko dugo je Poslanik Muhammed, a.s., primio objavu Kur’ana u Mekki?

13 godina

7.Koliko dugo je Poslanik Muhammed, a.s., primio objavu Kur’ana u Medini?

10 godina

8.Koliko je godina bilo potrebno za potpunu objavu Kur’ana?

23 godine

9.Koji su drugi nazivi Kur’ana prema samom Kur’anu?

Al-Furqaan, Al-Kitaab, Al-Zikr, Al-Nur, Al-Huda

10.Iz koje sure su objavljeni prvi ajeti Kur’ana?

Sura Al ‘Alaq (Ugrušak) , 96.sura

11.Koja je najduža sura u Kur’anu?

Sura El-Bekare (Krava), 2. sura

12.Koja je najkraća sura u Kur’anu?

  1. sura – El-Kevser.

13.Koje poglavlje Kur’ana treba obavezno proučiti na svakom rekatu namaza (molitve), da bi bio ispravan?

Suru El-Fatiha

14.Tko je jedina žena čije se osobno ime nalazi u Časnom Kur’anu?

Maryam / Marija (Isusova/Isaova majka, mir neka je s njima

15.Koliko mekkanskih  sura ima u Kur’anu?

86 sura

16.Koliko medinskih sura ima u Kur’anu?

28 sura

  1. Koliko džuzeva ima u Kur’anu?

30 džuzeva

18.Koliko sura ima u Kur’anu?

114 sura

19.Koje poglavlje Časnog Kur’ana ima ime ‘Allah’ u svakom ajetu?

Sura El-Mudžadela – 58. sura

20.Navedite Poslanika čije se ime najviše spominje i raspravlja u Kur’anu?

Poslanik Musa (Mojsije) alejhi selam

21.Ko je čovjek za koga je Allah rekao u Kur’anu da se njegovo tijelo čuva kao primjer opomene budućim generacijama?

Fir’aun (faraon)

22.Osim faraonova tijela, što je ono što se čuva kao primjer opomene budućim generacijama?

Noina (Nuhova) arka

23.Koje je njeno počivalište spomenuto u Kur’anu?

Planina Judi u Turskoj, poznata i kao Qardū

24.Koja je jedina sura koja ne počinje sa Bismillah?

Sura Et-Tevba

25.U kojoj suri Kur’ana se Bismilla dva puta ponavlja?

Sura En-Neml, jedna na početku, 1.ajet, a druga u sredini, 30. ajet.

26.Koliko sura u Kur’anu nosi nazive po različitim poslanicima?

6 sura:

  1. a) sura al-Junus
  2. b) sura al-Hud
  3. c) sura al-Jusuf
  4. d) sura al-Ibrahim
  5. e) sura al-Nuh
  6. f) Sura al-Muhammad

27.Koliko je različitih Allahovih imena spomenuto u Kur’anu?

99 imena

28.Ko je Poslanik spomenut u Kur’anu čije su tri generacije bile poslanici?

Ibrahim alejhisselam

29.Koji ajet u Kur’anu zabranjuje konzumiranje alkohola?

Sura El-Ma’ide, 90. ajet

„O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.“

  1. Koji je naziv za čovjeka koji zna čitav Kur’an napamet?

Hafiz

Izvor: www.backtojannah.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta