Odgovori

Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Esselamu alejkum. Da li nam je dozvoljeno jesti konjsko meso, jer moj brat me je nazvao i pitao da li bi ja htjela konjskog suhog mesa? On kaže da je ovo meso halal i da ga prodaje neki brat iz Zenice i da druga braća isto kupuju. Mene je to malo iznenadilo, jer mi nismo nikad jeli to meso, pa me zanima vaše mišljenje po ovom pitanju.

Odgovor:  Alejkumusselam. Većina islamskih učenjaka stava je da je konjsko meso dozvoljeno jesti. Kao dokaz tome oni spominju nekoliko vjerodostojnih hadisa, među kojima je i hadis Džabira b. Abdillaha, radijallahu anhuma. Spomenuti hadis Džabira b. Abdillaha, radijallahu anhuma, u kojem kaže: ‘‘Na dan Hajbera zabranio nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da jedemo meso domaćih magaraca, a dozvolio konjsko.” Bilježe:

-Buharija u svome Sahihu, u 64-toj Knjizi o bitkama, u 39-om poglavlju o Bici na Hajberu, pod br. 4219. Također, u 72-oj Knjizi o klanju i lovu, u 27-om poglavlju o konjskom mesu, pod br. 5520: i 5524.
-Muslim u svome Sahihu, 34-oj Knjizi o lovu i klanju, u 6-om poglavlju o dozvoljenosti jedenja konjskog mesa, pod br. 1941, (odnosno radi lakšeg pronalaska: 5022/36/1941).
-Ebu Davud u svome Sunenu, u 21-oj Knjizi o ishrani, u 34-om poglavlju o jedenju mesa domaćeg magarca, pod br. 3808; i šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.
-Nesai u svome Sunenu, u 43-oj Knjizi o lovu i klanju, u 29-om poglavlju o dozvoli jedenja konjskog mesa, pod br. 4338; i šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.
Spomenuo ga je i Tahavija u djelu Šerh Me’ani-l-asar, 4/204.
Također, Ibnu Hazm u djelu El-Muhalla, 7/407.

O jedenju konjskog mesa govori i hadis Esme kćerke Ebu Bekra, radijallahu anhuma, u kojem kaže: „Za života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zaklali smo konja i i pojeli ga.“ Ovaj hadis zabilježio je:
-Buharija u svome Sahihu, u 72-oj Knjizi o klanju i lovu, u 27-om poglavlju o konjskom mesu, pod br. 5519.
-Muslim u svome Sahihu, u 34-oj Knjizi o lovu i klanju, u 6-om poglavlju o dozvoljenosti jedenja konjskog mesa, pod br. 1942 (tj. 5025/38/1942).

Na drugoj strani, pojedini islamski učenjaci –među kojime je bio i Ebu Hanife, rahimehullahu te’ala, smatraju da je jedenje konjskog mesa pokuđeno. Svoj stav oni dokazuju kur’anskim ajetom i hadisom. Što se tiče kur’anskog ajeta, to su riječi Uzvišenog Allaha: „i (stvorio je Allah za vas) konje, i mazge, i magarce da ih jašete, i kao ukras …“ (Prijevod značenja En-Nahl, 8.)

Islamski učenjaci su odgovorili da se u ovom ajetu spominje najčešći način iskorištavanja spomenutih životinja ali ne i jedini. Što se tiče hadisa, to je ono što se prenosi (ruvije) od Halida b. El-Velida, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio meso: konja, mazgi, magaraca i svih ptica grabljivica.“ Hadis su zabilježili: Ebu Davud, 3792; Nesai, 4332; i dr. Međutim, hadis je slab. Šejh Albani ga je ocijenio daifom-slabim. Buharija je rekao: „Ovaj hadis je diskutabilan.“ Bejheki je rekao: „Lanac prenosilaca ovog hadisa je poremećen, a i pored svoje poremećenosti suprotstavlja se (svojim značenjem) vjerodostojnim hadisima.“ Ebu Davud je rekao: „Ovaj hadis je dokinut.“

A Allah najbolje zna i nema uspjeha osim s Njim Uzvišenim!

Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta