Odgovori

Griješenje i pokajanje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

GRIJEŠENJE I POKAJANJE

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Ako čovjek potpuno primi Istinu, uputu i bude musliman i ako nakon toga više puta se vraća na širk i opet se pokaje, pa ako je to uradio tako mnogo puta i ako nakon toga ponovo osjeća tjeskobu i kaje se da li postoji šansa da mu Allah uopšte oprosti?

Odgovor:

Alejkumusselam.
Na prvom mjestu bi trebalo provjeriti određenu stvar da li je širk sa stajališta islama ili pak nije, stim ako prihvatimo da se radi o širku onda se može reči da je širk najveći grijeh, nepravda ,velika zabluda i uvjet za ulazak u Džennet, stoga se musliman mora čuvati širka i svih stvari koje vode njemu: “ Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan“ ( Nisa 116) i : „Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.”( Lukman 13).
Stim da Uzvišeni Allah, iz svoje neizmjerne milosti, oprašta svojim robovima sve grijehe čak i širk ukoliko Mu se pokaju u svome životu i zatraže oprost od Njega, čak i da se rob više puta vraća istom grijehu, jer muslimanu nije dozvoljeno da očajava i gubi nadu u Allahovu milost i oprost : “ Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.”( Zumer 35).i :‘“ i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu, patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;( Furkan 68-70). I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: “ Onaj koji se pokaje od grijeha je kao onaj koji nema grijeha“ ( Hadis bilježi Tirmizi i šejh Albani ga je ocijenio hasenom).

Dragi brate ukoliko te nadvlada duša koja naređuje zlo ne gubi nadu u Allahov oprost i milost već se iskreno pokaj Onome koji prima pokajanje od Svojih robova i zatraži oprost od Njega. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Hadis Kudsiji da je rekao Uzvišeni Allah :“ Učinio je rob grijeh, potom je rekao :“ Gospodaru moj oprosti mi moj grijeh. Rekao je Allah tebareke ve teala:“ Učinio je Moj rob grijeh, pa je uvidio da ima Gospodara Koji oprašta grijehe i kažnjava zbog njih. Potom se vratio grijehu i rekao:’“ Gospodaru moj oprosti mi moj grijeh. Rekao je Allah tebareke ve teala:“ Učinio je Moj rob grijeh, pa je uvidio da ima Gospodara Koji oprašta grijehe i kažnjava zbog njih. Potom se opet vratio grijehu i rekao :’“ Gospodaru moj oprosti mi moj grijeh. Rekao je Allah tebareke ve teala:“ Učinio je Moj rob grijeh, pa je uvidio da ima Gospodara Koji oprašta grijehe i kažnjava zbog njih. Radi šta hočes, zaista sam ti oprostio“ ( Muslim).

Stim da bih na kraju želio napomenuti da prethodni Kur`anski ajeti i hadisi ne pozivaju na olako činjenje grijeha i nepridavanju pažnje njihovoj opasnosti. Prethodni ajeti i hadisi pozivaju muslimana da se iskreno pokaje Allahu kada počini grijeh i da zatraži od Njega oprost i da ne gubi nadu u Allahovu milost, već da svaki grijeh poprati sa iskrenom tevbom pa čak da se istom grijehu vrati više puta.
Allah najbolje zna.

mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta