Odgovori

Propis uvođenja djece u kuću za vrijeme akšama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum, imam jedno pitanje u vezi propisa da ne treba djecu puštati napolje u akšamsko vrijeme. Dali to znači da ih treba uvesti u kuću prije na 5 ili 10 min. ne znam, jer moj muž kad je oko pola sata prije akšama on ih zove u kuću kao da moraju odmah ući iako se lijepo igraju i viču još malo, ima li neki dokaz kad treba djecu uvesti u kuću prije aksama i da li moj muž postupa pravilno?

Odgovor:

Imami muhadisi su zabilježili vjerodostojne predaje od Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, koje nas podučavaju nizu mustehab – pohvalnih edeba od koji su:

– Zatvaranje kućni vrata sa spominjanjem bismile.
– Zatvaranje posuda sa spominjanjem bismile.
– Gašenja izvora vatre prilikom spavanja.
– Sklonjanje djece.

Što se tiče sklonjanja djece u predvečerije Imami Buhari i Muslim, Allah im se smilovao, su zabilježili hadise po tom pitanju u sledećem obliku: “Kada dođe noć ili kada se smrači sklonite vašu djecu (zabranite im izlazak u to vrijeme), jer se zaista tada šejtani raširuju i kada prođe jedan sat ( misli se na jedan kratak vremenski period a ne tačno na sat koji je nama poznat) od noći pustite ih… (Buhari i Muslim).

Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, je stavio poglavlje za ove hadise “ Poglavlje naredbe pokrivanja posuda….. i sklanjanja djece i stoke poslije zalaska Sunca.

Također bilježi Imam Muslim, Allah mu se smilovao, hadis u kojem je došlo: ”Nemoj te puštati stoku (i slično tome) i vašu djecu kada zađe Sunce sve dok ne prođe fehmetu iša (vrijeme između akšama i jacije ili dok ne prođe njena tama i crnina, ili dok ne prođe nadolazak noći i njeno prvo vrijeme), jer se zaista šejtani raširuju kada zađe sunce sve do fehmetu iša.(vidi prethodno pojašnjenje ove riječi).

Uvaženi učenjak Ibn Hadžer Askalani, Allah mu se smilovao, pojašnjava da se misli na vrijeme, u kojem treba skloniti djecu, na vrijeme dolazka – spuštanja noći poslije zalazka Sunca. A Ibn Dževzi, Allah mu se smilovao, je rekao: ”Bojati je se za djecu u to vrijeme, jer nečistoća u kojoj šejtani traže prebivalište je, u većini slučajeva prisutna sa njima, a zikr koji štiti od šejtana se, u većini slučajeva, ne nalazi kod djece, i šejtani se, prilikom svoga raširenja, vješaju za ono zašto mogu i zato se treba bojati za djecu. A mudrost širenja šejtana u to vrijeme je u tome što se šejtani mogu više kretati u noći u odnosu na dan, jer je tama bolja za šejtanske snage od drugoga, kao što je to stvar sa svakim crnim”. ( Fethul-Bari)

Na osnovu predhodnog se može zaključiti da djecu teba skloniti prilikom zalaska Sunca i sve dok ne prođe jedno određeno vrijeme. Allah najbolje zna!

Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta