Kur'an

Allah poziva vjernike u lojalnost Allahu i Njegovom poslaniku ﷺ / Sura Tevba (Pokajanje)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

Sura spada u sedam dugih sura, čiju vrijednost smo spomenuli.

Imena sure:

  • Et-Teubeh – pokajanje, zbog mnoštva ajeta koji govore i pozivaju u pokajanje
  • Bera’eh – odricanje, jer počinje ovom imenicom
  • El-Muqašqišeh – ona koja odstranjuje, jer odstranjuje od njenog učača širk i licemjerstvo
  • El-Fadihah – ona koja otkrivlja i objelodanjuje svojstva mukafika

Intencije sure:

Glavna intencija sure: poziv ka pokajanju kroz prizmu obznanjivanja stanja triju skupina – odvajanjem od nevjernika, otkrivanjem munafika i odlikovanjem vjernika.

Teme sure:

Suru možemo podijeliti u 5 tema:

1. Uvod koji poziva u odricanje i odvajanje od nevjernika

2. Odgojne smjernice vjernicima uz osvrt na bitku na Hunejnu

3. Pojašnjenje djela Ehlul-Kitabija koja iziskuju teubu Allahu, poput kufra, pomeranja svetih mjeseci i dr.

4. Odgojne smjernice kroz kazivanje o Tebuku, uz spomen onih koji su izostali od borbe od vjernika, licemjera i beduina

5. Zaključak sure koji je potvrda prethodnog. Sura na kraju podsjeća da je džihad menhedž očuvanja Allahove vjere i njenog širenja. Zatim, podsjeća na dogmatsko (akidetsko) odvajanje od nevjernika, Allahovu blagodat vjernicima kojima je oprostio izostajanje od Tebuka.

Povezanost imena sa intencijom:
Pošto je glavna intencija pozivanje u pokajanje, sura nosi naziv Et-Teubeh, stavljajući akcenat na trojicu koji su izostali iz pohoda na Tebuk, kojima je Allah oprostio.

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje odricanjem od mušrika, su se okrenuli od islama i time zaslužili obračun džihadom, koji je sredstvo očuvanja vjere, da bi se završila spominjanjem okretanja mušrika od islama. Na kraju sure Allah poziva vjernike u lojalnost Allahu i Njegovom poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, kako ne bi bili poput mušrika, koji su se okrenuli od Allahove vjere, i kako ne bi bili poput munafika koji su pronevjerili odgovornost pomoći Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem. Na ovaj način početak i kraj sure se poklapaju na potpun način prožimanjem glavne intencije sure. A Allah najbolje zna.

Povezanost sa prethodnom surom:

Sura El-Enfal govori o džihadu na Allahovom putu i odgajanju vjernika za džihad. Sura Et-Teubeh govori o onima koji su se okrenuli od puta džihada (mušrika, munafika, vjernika koji su izostali) te ukazuje da je džihad sredstvo koje će odvojiti skupinu vjernika od ostalih skupina (nevjernika i munafika).

Fajda:

Sura Et-Teubeh je jedina sura koja ne počinje bismilom. Učenjaci imaju više stavova zašto je to tako. Najbliže je, a Allah najbolje zna, to što bismila u sebi ima milost, dok sura Et-Teubeh počinje sa odricanjem od mušrika, što u sebi sadrži oštrinu. To je razlog zašto bismila nije došla na početku sure Et-Teubeh po jednom stavu učenjaka.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta