Odgovori

Da li će čovjek u kaburu znati da li ga čeka džehennem ili džennet / Zauzimanje za roditelje na Sudnjem danu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Hoće li čovjek još u kaburu znati koje je njegovo odredište nakon presude na Sudnjem danu, tj. hoće li već u kaburu znati da li ga čeka džehennem ili džennet?

ODGOVOR: U kaburu vjernik i nevjernik neće biti isto tretirani, a svaki će čovjek nakon kaburskog ispita pouzdano znati hoće li poslije presude na Sudnjem danu biti raspoređen u džennet ili u džehennem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izvijestio nas je o pojedinostima izlaska duše iz tijela, prisutnosti melekâ, otvaranju nebeskih kapija vjernicima, a njihovih zatvaranja pred nevjernicima i grešnicima…

El-Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispričao sljedeće: “Kad vjernik napušta ovaj svijet a odlazi na ahiret, siđu meleki s neba, svijetlih lica kao sunce, i donesu kefine, poveze i mirise iz dženneta; posjedaju daleko od njega. Utom se pojavi Melek smrti, sjedne pored njegove glave i rekne: ‘O čista dušo! Napusti tijelo, s Božijim oprostom i Njegovim zadovoljstvom!’ (…) I meleki vrate njegovu dušu u tijelo pa se potom pojave dvojica meleka, posjednu ga i upitaju: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ On odgovori: ‘Moj je Gospodar Allah.’ ‘Koja je tvoja vjera?’, upitaju oni, na šta on odgovori: ‘Moja je vjera islam.’ Meleki ga upitaju: ‘Ko je čovjek koji vam je poslan?’ On odgovori: ‘On je Allahov poslanik.’ Naposlijetku ga upitaju: ‘Čime si se bavio?’ ‘Čitao sam Kur’an, vjerovao u njega i potvrđivao njegove ajete.’

Tad se začuje glas s neba: ‘Moj rob istinu govori, zastrite ga i prekrijte džennetom i dženetska mu vrata otvorite!’ Do njega će džennetski dah i lagodnost doprijeti, a mjesto u kaburu bit će mu prošireno dokle mu pogled seže. I pojavit će se prelijep čovjek koji će imati otmjenu odjeću i prijatan miris. Reći će mu: ‘Raduj se svojoj sreći! Ovo je tvoj obećani dan!’ ‘A ko si ti? Na tvom se licu vidi da donosiš lijepe vijesti’, upitat će čovjek. Onaj će odgovoriti: ‘Ja sam oličenje tvojih dobrih djela. Boga mi, revno si slušao Allaha, a sustezao si se od grijehâ, pa neka te Allah nagradi dobrim!’ I on će povikati: ‘Gospodaru, daj da što prije nastupi Sudnji dan, da se što prije sastanem sa svojom porodicom i dobijem zasluženu nagradu!

A nevjerniku na kraju dunjalučkog života dolaze meleki s neba, crnih lica, noseći sa sobom najgrublje platno i sjednu pored njega dokle dopire pogled, a onda dolazi Melek smrti i sjedne pored njegove glave i kaže: ‘Zla dušo, izađi uz Allahovu srdžbu i gnjev!’ Zatim mu čupaju dušu, kao što se grebenom čupa mokra vuna, a potom je stave na grubo platno, pa iz nje izađe najgori smrad lešine. Zatim se upute prema nebu. Kad god naiđu na skupinu meleka, oni upitaju: ‘Ko je ta zla duša?’ A ovi odgovaraju: ‘To je taj i taj’, nazivajući ga najgorim imenima kojim su ga ljudi zvali na dunjaluku, i tako sve dok ne stignu do zemaljskog neba. Potom zatraže da im se otvore nebeska vrata, ali se ona neće otvoriti. (…)

Pošto do nevjernika dopre džehennemska vrelina i žestina, a kabur mu se stijesni toliko da mu rebra jedna kroz druga prođu, bit će mu rečeno: ‘Žali zbog onog što te čeka, ovo je dan koji ti je obećan! Snebivao si se u poslušnosti Allahu, a hitao si činiti grijehe, pa neka te Allah kazni!’ Zli čovjek onda upita: ‘A ko si ti što mi donosiš zle vijesti?’ Ovaj mu odgovori: ‘Ja sam oličenje tvojih loših djela.’ I on će povikati: ‘Gospodaru, učini da ne nastupi Sudnji dan!’ A zatim će mu biti dodijeljen onaj koji je slijep i gluhonijem, a koji u ruci ima ogromni čekić uslijed čijeg bi se udara brdo pretvorilo u prašinu. Udarit će ga i pretvoriti u prašinu pa će ga Allah vratiti u pređašnji oblik, i ovaj će ga opet udariti… Paćenik će toliko vrištati da će njegov vrisak čuti sve osim ljudi i džina.” (Ahmed)

Riječi: “Gospodaru, daj da što prije nastupi Sudnji dan, da se što prije sastanem sa svojom porodicom i dobijem zasluženu nagradu!”; “Gospodaru, učini da ne nastupi Sudnji dan!” dokazuju da će čovjek još u kaburu znati svoje konačno boravište. A Allah najbolje zna.

_____________________________

Zauzimanje za roditelje na Sudnjem danu

PITANJE: Hoće li biti dopušteno muslimanima da se na Sudnjem danu zauzimaju za svoje roditelje koji nisu prakticirali islam? I šta još, osim dove i upućivanja na istinu, možemo uraditi za svoje roditelje?

ODGOVOR: Kako će Sudnji dan biti nesnosan i težak, Allah, džellešanuhu, dozvolit će poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima i dobrim ljudima da se zauzimaju za druge ljude. Najveće pravo na zauzimanje na Kijametskom danu imat će naš dragi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Šehid će se – molimo Plemenitog Allaha da nas počasti šehadetom – zauzimati za sedamdeset svojih rođaka. Međutim, Allah, džellešanuhu, neće dozvoliti da se neko zauzima za onoga ko je na dunjaluku činio ogavna djela, pa nije zaslužio Allahovu naklonost, na osnovu ajeta: “…i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati…” (El-Enbija, 28). Osim učenja dove i pozivanja u islam, svojim roditeljima možemo činiti dobročinstvo, biti pažljivi spram njih, davati njima prednost nad drugim ljudima, redovno ih pozivati telefonom – ako žive daleko od nas, često ih posjećivati – ako su u našoj blizini, i tako dalje.

Mrtvim roditeljima možemo učiniti dobro tako što ćemo za njih udijeliti trajnu milostinju, moliti Allaha da im oprosti i bude njima zadovoljan, održavati prijateljske veze s ljudima s kojima su se oni družili za života… Allah je Onaj Koji upućuje na Pravu stazu, On je Plemeniti i samo On zna tajne nebesa i Zemlje.

Na pitanja odgovorio: Kuduzović Abdurrahman, prof.

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta