Odgovori

Da li Islam briše grijehe koji su počinjeni prije islama?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja – tj. pre nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Doneo je ovaj novac sa sobom i napravio je veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da daje taj novac kao milostinju, jer je Bog Dobar i prima samo ono što je dobro. Pitanje je: šta će on da uradi sa ovim novcem, i koliko je ispravno ovo što mu je rečeno?

Odgovor: Hvala pripada Allahu (Bogu)!

Prvo:

Neka je slavljen Allah (Bog) koji ga je uputio ka Islamu. Molimo Boga da ga učini ustrajnim i da ga uputi na ono što je dobro za njega na ovom i na onom svetu.

Drugo:

Njegovom dobrotom i milošću, Allah (Bog) je dao da Islam briše grehe koji su bili pre njega. Kada nemusliman iskreno i ispravno postane musliman, Bog mu prašta sve što je uradio dok nije bio musliman, i postaje čist od greha.

Amr ibn el-‘As, Allah bio zadovoljan njime, kaže:

“Kada je Allah stavio Islam u moje srce, došao sam Poslaniku, neka je nad njim Božiji spas i mir, i rekao sam mu: ‘Daj mi svoju desnu ruku da ti dam zavet na odanost.’ On je ispružio svoju ruku a ja sam svoju vratio. Rekao je: ‘Šta je bilo, o Amre?’ Rekao sam: ‘Imam uslov.’ Rekao je: ‘Šta želiš da usloviš?’ Rekao sam: ‘Da mi bude oprošteno.’ Rekao je: ‘Zar ne znaš da Islam uništava ono što je bilo pre?’” (Muslim, 121)

“Islam uništava ono što je bilo pre” znači da briše i uklanja sve, kako navodi učenjak Nevevi u tumačenju ovog hadisa (citata).

Učenjak Ibn ‘Usjemin, Bog bio zadovoljan njime, je upitan slično pitanje, o nekome ko je zarađivao novac dilovanjem droge pa je postao musliman. Rekao je:

Kažemo ovom bratu kojeg je Bog blagoslovio Islamom nakon što je zarađivao nedozvoljenu imovinu: veseli se, jer je ta imovina njemu dozvoljena i u tome nema greha, bilo da ga zadrži ili da ga da kao milostinju, ili da se njime oženi; jer Bog kaže u svojoj Plemenitoj Knjizi: ‘Reci onima koji ne veruju: ako se okane (neverstva), biće im oprošteno ono što je pre bilo; a ako se ne okane – pa, zna se šta je sa drevnim narodima bilo.’ (Kur’an, El-Enfāl, 38)

Tj. sve ono što je prošlo, uopšteno, je oprošteno. Ali novac koji je uzet silom od vlasnika (ukraden) mora da bude vraćen. Ali novac koji je zarađen dogovorom među ljudima, čak i ako je bio zabranjen, kao ono što je zarađeno kroz kamatu ili prodajom droge, itd. mu je dozvoljen kada postane musliman jer Bog kaže: ‘Reci onima koji ne veruju: ako se okane (neverstva), biće im oprošteno ono što je pre bilo.’

I Božiji Poslanik, neka je nad njim Božiji spas i mir, je rekao Amru ibn el-‘Asu kada je postao musliman: ‘Zar ne znaš da Islam uništava ono što je bilo pre?’

Mnogi nemuslimani su postali muslimani nakon što su ubijali muslimane, ali nisu bili kažnjeni za ono što su uradili. Tako da, reci ovom bratu da mu je njegova imovina dozvoljena i da u tome nema greha; može da ga daje kao milostinju i da ga troši na venčanje. A što se tiče toga što mu je rečeno da mu nije dozvoljeno da ga daje kao milostinju, to nema osnove.”

Odgovorio: Učenjak Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/ar/46505
pozivistine.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta