Odgovori

Da li se djeci smiju nadijevati imena meleka?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Selam alejkum!

Moja je sestra trudna i jako je bole leđa. Prilikom uzimanja abdesta teško joj je zbog jakih bolova skidati i opet oblačiti čarape. Imaju li tu neka olakšanja? Čuvati abdest ne može dugo zbog čestog mokrenja.

Voljela bih znati da li se djeci smiju nadijevati Allahova imena, naprimjer Kerim, ili se mora dodati Abdul ili Abdel? Moj muž kaže da samo kod nekih imena treba nešto dodati, a njegov turski radni kolega kaže da se kod svakog Allahovog imena treba dodati Abdel ili Abdul.

Da li se djeci smiju nadijevati imena meleka? Meni se jako sviđa Mikail.

Da vas Allah, s.v.t., nagradi za vaš trud!

Odgovor:

Alejkumu selam,

Dozvoljeno je uzimati mesh – potirati po čarapama, i to dan i noć (24 sata, od prvog potiranja po čarapama nakon njihovog oblačenja pod abdestom) onome ko nije putnik i tri dana i tri noći putniku. Stoga vaša sestra može uzeti abdest, obući čarape i potirati po njima 24 sata umjesto pranja nogu, a potom kada isteknu 24 sata, treba skinuti čarape, u potpunosti abdestiti i ponovo potirati po čarapama. Zaista je divno pročitati da se naše sestre brinu o namazu u vrijeme trudnoće i vremenu poteškoća. Molim Uzvišenog Allaha da olakša vašoj sestri i da joj dadne dobro potomstvo.

Nije dozvoljeno nadijevanje Allahovih imena koja su svojstvena samo Njemu, kao što je Allah, El-Halik (Stvoritelj), El-Džebbar (Silni) i slično tome, jer niko ne posjeduje te osobine na koje ime upućuje, već je to svojstveno samo Allahu. Također, šejh Usejmin, Allah mu se smilovao, po tom pitanju rekao je sljedeće: “Nadijevanje Allahovih imena biva na sljedeća dva načina:

Prvi, koji se dijeli na dva dijela:

Prvi, nadijevanje imena sa određenim članom “el”: niko se ne naziva tako mimo Allaha, kao da se neko nazove El-Aziz ili Es-Sejjid, ili El-Hakim i slično tome. Dakle, tako se ne naziva niko osim Allaha, jer član “el” ukazuje na osnovu, tj. značenje koje sadrži to ime.

Drugi, ukoliko se dotično ime daje zbog osobine na koju to ime upućuje i bez člana “el”, takvo ime nije dozvoljeno dati djetetu. Zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, promijenio nadimak ashaba Ebul-Hakema kojim se nazvao, jer su ashabi kod njega tražili presudu. Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je: ”Allah je El-Hakem i samo Njemu pripada sud”. Nakon toga mu je dao nadimak na osnovu imena njegovog najstarijeg sina Šurejh (tj. Ebu Šurejh).

Prethodno ukazuje na to da nije dozvoljeno nadijevanje Allahovih imena koja se žele dati zbog osobine na koje ime upućuje, jer će u tom slučaju nadijevanje imena biti u potpunosti isto Allahovim imenima, a Allahova imena su e`alam (lična imena) i atributi, zbog njihovog ukazivanja na značenje koje to ime sadrži.

Drugi način:

Nadijevanje imena bez člana “el” sa kojim se ne cilja značenje osobine i nema zapreke da se takvo ime dadne djetetu, kao što je Hakim, jer su pojedina imena ashaba bila “Hakim ibn Hizam” , kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ’’Nemoj prodavati ono što nije kod tebe”. Ovo ukazuje na to da je dozvoljeno nadijevati ime kojim se ne cilja značenje njegove osobine. Isto tako ne bi trebalo nadijevati ime Džebbar (Silni), čak iako se njime ne aludira na značenje osobine imena, jer postoji mogućnost da to ime utječe na osobu kojoj se dadne i da se nađe u njemu silina, oholost nad stvorenjima. Treba izbjegavati stvari koje negativno utječu na njenog vlasnika.”

Džumhur – većina islamskih učenjaka, dozvoljava nadijevanje djeci imena meleka, jer ne postoji dokaz koji bi to zabranjivao, s tim da postoji određeni dio učenjaka koji to smatra pokuđenim. Ukoliko bi roditelj nazvao svoje dijete drugim ljepšim imenom, kao što je Abdullah i Abdurrahman ili Haris i Humam, bilo bi poželjnije. Allah najbolje zna.

Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta