Savjeti

Djela džennetlija i djela džehennemlija

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Šejhul-islam Ahmed Ibnu Tejmijje rhm., je bio upitan o tome koja su djela džehennemlija, a koja su to djela džennetlija, pa je odgovorio:

„Djela džehennemlija su:

Širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š..
Tekzib – utjerivanje Allahovih dž.š., poslanika u laž.
Kufr – nevjerstvo.
Hased – zavist.
Kezib – laganje.
Hijanet – varanje.
Zulum – nasilje.
Fevahiš – poroci.
Gader – izdaja.
Kidanje rodbinskih veza.
Strah od džihada i borbi.
Buhl – cicijaštvo.
Razlika između nutrine i vanjštine.
Pesimizam po pitanju Allahove milosti.
Sigurnost od Allahove zamke.
Padanje u očaj prilikom nesreća.
Fahr – uzdizanje.
Betar – azgamluk u ni’imetima.
Neizvršavanje Allahovih farzova.
Prekoračenje Allahovih granica.
Nepoštivanje Allahovih svetinja.
Strah od stvorenja za razliku od Stvoritelja.
Pretvaranje pri radu dobrih djela.
Želja za popularnošću.
Kontriranje Kur’anu i Sunnetu u ubjeđenjima i djelima.
Pokornost stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.
Privrženost batilu i neistini.
Izrugivanje s Allahovim ajetima.
Poricanje istine.
Skrivanje onoga što se inače mora iznijeti na vidjelo poput svjedočenja nečemu ili znanja.
Sihr – magija.
Neposlušnost prema roditeljima.
Nepravedno ubistvo insana.
Nepravedno jelo siročetovog imetka.
Riba – kamata.
Bježanje s bojnog polja.
Potvaranje čistih i čednih vjernica…

Djela džennetlija su:

Iman – vjerovanje u Allaha dž.š..
Iman – vjerovanje u meleke.
Iman – vjerovanje u knjige.
Iman – vjerovanje u poslanike.
Iman – vjerovanje u Sudnji dan.
Iman – vjerovanje u određenje bilo ono dobro ili loše.
Šehadet: La ilahe illallah – svjedočenje da niko nema pravo na to da bude obožavan mimo Allaha dž.š..
Šehadet: Muhammedu Resulullah – svjedočenje da je Muhammed sallallahu alejhi we sellem, Allahov poslanik.
Salat – obavljanje namaza.
Zekat – davanje zekata.
Savm – post mjeseca Ramazana.
Hadždž – posjeta Bejtullahu.
Obožavati Allaha dž.š., kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš – On tebe vidi.
Sidk – istinit govor.
Emanet – povjerljivost.
El-vefa’ – ispunjavanje ugovora.
Dobročinstvo prema roditeljima.
Spajanje rodbinskih veza.
Dobročinstvo prema komšijama.
Dobročinstvo prema siročetu.
Dobročinstvo prema siromahu.
Dobročinstvo prema robu.
Dobročinstvo prema životinjama.
Ihlas – iskrenost prema Allahu dž.š..
Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š..
Ljubav prema Allahu i Poslaniku.
Hašjeh – strah od Allaha dž.š..
Redža’ – nadanje u Allahovu milost.
Inabet – kajanje Allahu dž.š..
Strpljivost na Njegovim propisima.
Zahvalnost na Njegovim blagodatima.
Iščitavanje Kur’ana.
Zikrullah – često spominjanje i sjećanje na Allaha dž.š..
Du’auhu ve mes’eletuhu – doviti i moliti Allaha dž.š., za svoje potrebe.
Ragbet – želja za Allahom dž.š..
Naređivanje dobra.
Zabranjivanje zla.
Džihad na Allahovom putu, a protivu nevjernika i licemjera.
Spajati prekinute veze.
Davati onome ko mu ne daje.
Oprostiti onome ko mu je nasilje učinio.
Dijeliti imetak u lahkoti i teškoći.
Gašenje srdžbe i ljutnje.
Opraštati ljudima.
Pravednost u svemu i prema svima pa čak i prema nevjernicima.
Nezavedenost prolaznom kućom – dunjalukom.
Stremljenje ka vječnoj kući – džennetu.

Dakle, djelo džennetlija je iman/vjerovanje, i ta’ah/pokornost, dok je djelo džehennemlija kufr/nevjerstvo, fusuk/griješenje i ‘isjan/neposlušnost. Nije moguće izdetaljizirati ove dvije rečenice ali je lahko opisati djela džennetlija time da su sva ona vid pokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi we sellem, dok su djela džehennemlija ona koja su vid nepokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi we sellem. „Ko se pokorava Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi we sellem – biće uveden u bašče ispod kojih rijeke teku, vječno u njima boraveći – a to je veliki uspjeh, a ko je nepokoran Alahu dž.š., i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi we sellem – biće uveden u vatru, vječno u njoj boraveći; njemu patnja bolna pripada.“ (Pogledaj: Sura: el-Nisa’, 13-14.)“

Izvadak iz djela:

„Jakzatu Ulil-i’itibar mimma verede
fi zikrin-nari ve ashabin-nar“, 1/222..

Autor: Siddik b. Hasen b. ‘Ali el-Kannudži.

Pogledaj: „Medžmu’ul-Fetava“, 10/422.

Prijevod: Sead ef. Jasavić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta