Ramazan

Dva hadisa o postu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prvi hadis govori o velikoj nagradi postačima, a drugi hadis o žestokoj kazni onima koji prekidaju post bez opravdanja

1. Ibn Abas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Ebu Musa el-Eš’arija na čelu vojske u pohod na moru, i dok su oni pod plaštom noći plovili u lađi, čuli su glasnika kako ih doziva: ”O putnici u lađi, stanite da vas obavijestim o onome čime je Allah Sebe obavezao!” Ebu Musa el-Eš’ari je zaustavio lađu i rekao: ”Obavijesti nas ako si od onih koji vijesti donose!” Zatim su čuli istog glasnika kada je rekao: ”Allah se obavezao da će onoga koji trpi žeđ u Njegovo ime u vrućem ljetnom danu, napojiti na Dan najveće žeđi tj. na Sudnjem danu.” (Albani ga je ocijenio kao hasen u Sahihut-tergib vet-terhib, I/412).

A Ibn Redžeb spominje predaju u kojoj stoji: ”Do nas je došla vijest da će postačima na Sudnjem danu biti postavljena sofra s koje će oni jesti dok drugi budu polagali račun, pa će oni koji polažu račun, reči: ”Gospodaru, mi se obračunavamo, a oni jedu i uživaju?!” Biće im odgovoreno: ”Kad su oni postili vi ste jeli i pili, a kad su oni klanjali vi ste spavali.
_______________________________________________

2. Ibn Huzejme i Ibn Hibban bilježe hadis od Ebu Umame, r.a., u kojem stoji: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Dok sam spavao, došla su mi dva čovjeka i uzela me za podlaktice te me odveli do jednog nepristupačnog brda, a zatim su mi kazali: ‘Popni se.’ ‘Nisam u stanju da to uradim’, rekao sam. Rekli su: ‘Mi ćemo ti olakšati.’ Popeo sam se na brdo, a zatim čuo veoma glasne zvukove. Rekao sam: ‘Kakvi su ovo zvukovi?’ Rekli su: ‘To su urlici stanovnika Vatre.’ Zatim smo krenuli i došli do ljudi koji su bili obješeni za svoje tetive, a pri tome su im usta bila široko razjapljena, a iz njih je tekla krv. Upitao sam: ‘Ko su ovi?’ Rekoše: ‘Ovo su oni koji prekidaju svoj post prije nego što nastupi vrijeme.

Albani je kazao da je ovaj hadis sahih, te u njegovom komentaru kazao: “Ovo je kazna za onoga ko posti, a zatim namjerno prekine svoj post prije negoli nastupi vrijeme iftara. Kakvo je onda stanje onoga ko uopće ne posti!?
________________

Dodatak:

– Abdullah ibn Amr ibnul-As r.a. prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Post i Kur’an će se zauzimati za vjernika na Sudnjem danu. Post će reći: ”Gospodaru moj, ja sam mu uskratio jelo i odnos sa suprugom u toku dana, pa prihvati moje zauzimanje za njega!” A Kur’an će reći: ”Gospodaru moj, ja sam mu uskratio spavanje noću, pa primi moje zauzimanje za njega.” I Allah će prihvatiti njihovo zauzimanje.” (Hadis bilježi imam Ahmed, a šejh Albani ga je ocijenio kao sahih u djelu Sahihut-tergib, I/411).

– Abdullah ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Zaista Allah i meleki blagosilju one koji ustaju na sehur ili one koji bdiju u zoru (El-mutesehharin).” (Hadis bilježi Ibn Hibban, Albani ga je ocijenio kao hasen u Sahihul-džami’, br. 1844.)

– Od Enesa r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Tri dove se ne odbijaju: dova roditelja za dijete, dova postača, i dova musafira.‘ (Sahihul-džami’, broj hadisa, 3032.)

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta