Problem i devijacije u društvu

Dva upropaštavajuća grijeha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dva grijeha koja su postala uobičajena kod mnogih Bošnjaka i Bošnjakinja…

KAMATA – Ovaj upropaštavajući grijeh, zbog kojeg je Uzvišeni Allah objavio rat onima koji ga čine, postao je svakodnevnica kod velike većine Bošnjaka danas, kako kod onih koji žive u BiH, tako i kod onih koji žive u dijaspori. Oni koji žive u BiH pravdaju se da su prinuđeni na to jer nemaju drugih mogućnosti da školuju svoju djecu ili da naprave sebi kuću ili kupe stan, a oni koji žive u dijaspori i koji su obično imućniji od onih koji žive u Bosni, pravdaju se time da imaju olakšicu u tome da je nepravda da plaćaju nekome drugom kiriju, a onda na kraju moraju napustiti taj stan, pa onda iz tog razloga uzimaju se kamatne kredite i kupuju kuće i stanove u državi u kojoj žive, a onda, da ne bi bili fukare, naprave sebi kuću i u BiH od kamatnog kredita. Danas dešavaju i te situacije da Bošnjaci po dijaspori kupuju ili grade mesdžide uz kamatne kredite!?

Kamata je veliki grijeh, koji poništava bereket, upropaštava imovinu i briše čovjekova dobra djela. Kamata je jedan od najvećih i upropaštavajućih grijeha, a zabranjena je mnogim kur’anskim tekstovima i riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je kamatno poslovanje odvratan grijeh, vidi se iz poređenja koje je naveo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, Poslanik je rekao da je najmanja kamata ravna spolnom odnosu s majkom koja ga je nosila, rodila i dojila, i umjesto da se prema njoj ophodi s puno dobročinstva, on sa njom bludniči.

Hakim, a i drugi, bilježe od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kamata ima sedamdeset tri ogranka od kojih je najbezazleniji kao da čovjek bludniči sa svojom majkom; najgora kamata je oštetiti muslimana u njegovom imetku i njegovoj časti.

Nije samo haram davati kamatu, kako mnogi vjeruju, već su prokleti svi oni koji posluju na osnovu kamate ili imaju bilo kakav dodir sa njom. Rekao je Allahov Poslanik: “Allah je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga ko je daje, njenog zapisničara i svjedoke koji budu pristuni njenom davanju, svi su oni u ovom slučaju isti, tj. imaju isti grijeh.” (Muslim)

_______________________

Razgolićenost i gubitak stida kod Bošnjakinja

O ovome ne treba nešto posebno pisati, dovoljno je da čovjek izađe na ulicu bilo kojeg grada ili sela u kojem su Bošnjaci većina i da se uvjeri da su mnoge Bošnjakinje izgubile značajan dio stida i da izlaze obučene sa namjerom kako bi što više muškaraca okrenulo pogled na njihove obline i stidne dijelove tijela. Ovo je postalo tako uobičajeno i proširilo se u tolikoj mjeri da je to danas postalo sasvim normalno i da oni koji ukazuju na ovakve anomalije postaju čudaci u društvu. Danas je sasvim normalno da se majke oskudno odijevaju ili da izlaze van kuće u zategnutoj, kratkoj ili prozirnoj odjeći, a da im muževi ne zamjere na tome niti da im pokušavaju to zabraniti, a onda njihove kćerke poprimaju taj isti manir i ova pojava postaje općeprihvaćena u društvu.

Pogled, izazovna kretnja i otkriveno tijelo obično izazivaju, podstiču strasti i potpiruju pobudu. Otuda se sve to mora kontrolirati i zauzdavati. Svaka žena koja nepropisno obučena izlazi među narod odgovorna je za svaki pogled koji joj neko od muškaraca uputi sa strašću i za svaki pogled ima grijeh. Imam Muslim je zabilježio sljedeći hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “ Dvije vrste stanovnika Džehennema još nisam vidio: ljude koji nose u rukama korbače i njima mlate potčinjene i žene koje su odjevene, a djeluju kao obnažene, koje zavode ljude i bivaju zavedene, a na glavama im punđe poput devine grbe; takve neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris koji se osjeća sa tolike i tolike udaljenosti.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta