Hadisi

Hadisi o ženskim pitanjima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Fatima bint ebu-Hubejš je upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ja sam žena koja neprekidno ima istihazu. Kakvi su propisi ženi kojoj krv stalno curi i hoću li prestati klanjati u tom periodu?” Rekao joj je: “Ne, to je krv od kapilara, nije menstruacija. Kad nastupi vrijeme menstruacije, prestani klanjati, pa kad prođe, okupaj se, uzmi abdest i klanjaj.” (Buhari, 1/357, “O hajzu”, poglavlje “O ženi kojoj hajz dođe tri puta u mjesecu,” Muslim, br. 333, 334, “O hajzu i o prilasku ženi,” 1/61, “O čistoći,” Tirmizi, br. 125, “O čistoći”, Ebu Davud, br. 282, 298, Nesai, br. 185, 1/183, poglavlje “O razlici između krvi hajza i istihade”; Hadis prenosi Aiša, r.a.)

Upitan je isto Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je odgovorio: “Neka ostavi namaz onoliko dana koliko zna da obično traje hajz, neka se potom okupa i uzme abdest prije svakog namaza, pa neka posti i klanja.” (Ebu Davud, br. 280, 286, poglavlje “O čistoći,” poglavlje “Ako nastupi vrijeme hajza, neka ne klanja,” Nesai. 1/181, poglavlje “O istihadi”; Hadis prenosi Fatima bint ebi Hubejš.)

Neka žena je upitala Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako se odjeća neke od nas zaprlja krvlju menstruacije, šta ona treba uraditi?” “Istrljat će je, zatim u vodi raskvasiti, protrljati i oprati, i onda u njoj klanjati.” (Buhari, 1/349, poglavlje “O hajzu,” Muslim, br. 291. “O čistoći”, “Muvet’a,” br. 60, 61, Ebu Davud, br. 360 i 361, Tirmizi, br. 128, “O čistoći”. Nesai, 1/155, poglavlje “O čistoći”; Hadis prenosi Esma bint Ebi Bekr, r.a.)

Ebu-Zerr, r.a., upita Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kako ću postupiti kad se sastanem sa suprugom, a nemam vode?” “Čista zemlja je sredstvo čišćenja muslimana, čak da ne nađeš vode deset godina. A ako je nađeš, onda sa njom potari čitavo tijelo,” reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ebu Davud, br. 332, 333, poglavlje “O čistoći,” Tirmizi, br. 124, “O čistoći”, Nesai, 1/171, “O čistoći”; Hadis je hasen, Hafiz, “Telhis,” 1/154, Tirmizi kaže: “Ovaj hadis je hasen-sahih”, a prenosi ga Ebu-Zerr el-Gaffari, r.a.)

Neki čovjek je upitao Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta mi je dozvoljeno od naslađivanja dok je žena u hajzu?” “Na donji dio tijela stavi ogrtač (od pupka do ispod koljena), a sve što je iznad, dozvoljeno ti je.” (Malik, “Muvet’a,” 1/57, poglavlje “O čistoći”; Sened hadisa je prekinu, ali postoje drugi hadisi koji potvrđuju njegovo značenje. Ibn Abdulberr kaže: “Ne poznajem nikoga da je ovaj hadis prenio sa ovim tekstom ali sened I njegovo značenje su potvrđeni I vjerodostojni”; Hadis prenosi Zejd b. Eslem, r.a.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o tome je li dozvoljeno jesti sa ženom dok je u hajzu, pa je rekao: “Jeste, jedi zajedno sa njomm.” (Tirmizi, br. 133, poglavlje “O čistoći”; Hadis je hasen.=

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o trajanju nifasa, pa je rekao: “Četrdeset dana, osim ako primijeti da joj je nifas ranije prestao.” (Darekutni, “Sunen,” 1/220. Ibn-Madže, br. 649, slično njegovom značenju poglavlje “O trajanju nifasa.”)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta