Hurije

Hurija u snu ashaba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zabilježio je Ibn Ebu Dunja od Sabita El-Bunanija: “Bili smo jednoga dana kod Enesa ibn Malíka, sjedili, vratio se njegov sin koji se zvao Ebu Bekr, vratio se iz vojnog pohoda, pa smo ga pitali kako je bilo u vojnom pohodu. Kaže on: ‘Odsjeli smo na jedno mjesto da odmorimo malo, kad jedan čovjek zavika: ‘Moja porodico, moja porodico.’, galami, viče. Pa smo mu prišli, a on to u snu govori, pa smo prepali se da mu se nešto desilo, pa smo prišli, pa se probudio, šta je? Pa čovjek reče: Ja sam prije ove bitke govorio neću se ženiti, hoću da me Allah oženi sa hurijom, hoću da budem u Džennetu, pa kada se oduljiljo to, nema pogibije, nema šehadeta, odlučio sam da se oženim, živjet ću dunjalučki život kako žive drugi ljudi, a ta opcija hurije nikada ne otpada, uvijek se čovjek može boriti na Allahovom putu, pa ću se boriti dalje.

Pa je legao spavati dalje pa mu je neko u snu rekao: Kako možeš govoriti da ćeš se oženiti, a Allah te oženio krupnookom hurijom. Pa sam kaže povikao moju porodicu da se neću ženiti, da to batale, neću se ženiti. Pa me je poveo taj neko, poveo me u snu, pa me je doveo do jedne bašće džennetske, lijepa bašća, kaže u njoj deset žena, svaka od njih nečim se zanimaju, kaže nikada nisam vidio tako lijepe žene. Pa sam upitao je li među vama krupnooka, kažu nije, mi smo samo njene sluškinje, ona je naprijed, idi ti, pa sam došao do druge bašće koja je puno ljepša, zelenija. Dvadeset žena u toj bašći, puno ljepše od onih prvih deset. Kaže to je to. Gdje je krupnooka? Mi smo samo njene sluškinje, idi ti još naprijed, pa sam došao do treće bašće, puno ljepša tako, kaže vidio četrdeset žena, nema ništa ljepše u životu, ni pretpostaviti. Je li ovdje krupnooka, kaže nije, idi naprijed, nije ona ovdje.

Pa sam došao do jednog bisera koji je izdubljen, a u njemu krevet. Pa sam pružio ruku, da je dotakne odmah. Kaže, stani! U tebi je još duša. Mora duša izaći da ti dođeš ovdje. Pa sam se u tom momentu probudio. Ovaj ravija koji prenosi, Ebu Bekr, sin Enesa ibn Malika, kaže nije ni završio svoj san, već glasnik viče: Pokret! Idemo!

Išli smo prema neprijatelju i gledao sam u tog momka, ispred mene, i Sunce kako zalazi na horizontu, neznam šta je prije palo, Sunce na horizontu ili njegova glava sa ramena. Uzvišeni Allah ponekad u snovima čovjeku pokaže određene stvari koje će mu se desiti. To su istiniti snovi? Pa mu pokaže na kraju da će završiti kod hurije.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Ibn Mesuda: “Prva skupina ljudi koji će ući u Džennet su ljudi koji će imati, izgled će njihov biti kao puni mjesec, mjesec kada je 14 lunarne noći, on je pun. A druga skupina koja bude ulazila, oni će biti, njihova lica će svjetliti poput zvijezda. Svakom od njih pripadaju po dvije džennetske žene. Svaka na sebi ima 70 džilbaba. Kroz 70 džilbaba vidiš svjetlinu njene potkoljenice.”

Kroz 70 džilbaba se vidi šta? Svjetlina njene potkoljenice. Dunjalučku huriju kad pokriješ jednim džilbabom ništa se više ne vidi, ali treba to uspjeti, je li tako, pa pokriti je. Ova se vidi kroz 70 džilbaba, vidi se svjetlina potkoljenice.

Sa predavanja šejha Safeta Kuduzovića
Za N-um.com pripremio Admir Ćomić

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta