Aktuelno

Intonacija tokom držanja hutbe i predavanja !

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Allahov Poslanik bio je najbolji učitelj, pedagog, odgajatelj i govornik.
Tokom držanja govora, hutbe, Allahov Poslanik podizao bi glas toliko da bi ga mogli čuti ljudi izvan džamije, a koji su bili na pijaci.
 
U današnje vrijeme postoje naučni radovi koji govore o vrstama komunikacije, verbalnim i neverbalnim, u kojima se govori o metodama a koje je baš koristio Allahov Poslanik prilikom govora.
 
Džabir ibn Abdullah rekao je: „Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, držao govor oči bi mu se zacrvenile, glas bi povisio, bio bi ljut i žestok kao da opominje na vojsku koja dolazi. Govorio bi: „Budite oprezni jutrom i navečer.“ Govorio je: „Ja i Kijametski dan smo poslani kao ova dva“, i spajao je kažiprst i srednji prst ruke.“ (Muslim)
Imam En-Nesai ovaj hadis citirao je u poglavlju koje je naslovio ‘Kako treba držati hutbu’.
Kazao je imam Nevevi: „Ovaj hadis ukazuje da je pohvalno da govornik (onaj ko drži hutbu) ukrupni pitanje hutbe, da povisi ton, da mu govor bude jasan, i da bude adekvatan temi koju tretira, bez obzira da li se radilo o poticaju na nešto ili upozorenje na nešto.“ (Šerh Nevevi ala Muslim, 6/156 str.)
 
Imam Buhari u svome čuvenom Sahihu naslovio je poglavlje ‘Onaj ko povisi ton prenoseći znanje’
U tom poglavlju citirao je poznati hadis u kojem stoji da je Allahov Poslanik vidio ljude kako abdeste, prilikom pranja stopala nisu ih prali već su ih potirali, pa je povišenim tonom Poslanik kazao: „Teško li se petama od Vatre.“ (Buhari, 60)
Kazao je Ibn Hadžer: „Autor knjige (Buhari) dokazuje da je dozvoljeno podignuti ton u prenošenju znanja riječima ‘Pa je povišenim tonom Poslanik kazao’ Ispravan način dokazivanja ovim hadisom biva ako za povisivanjem tona postoji potreba, kao ako je u pitanju razdaljina ljudi ili se radi o velikom skupu, ili nešto slično tome. Na ovo se pridodaje situacija ako insan drži vaz, kao što je spomenuto u hadisu od Džabira ‘Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, držao govor i spomenuo Sudnji dan, bio bi ljut i žestok, glas bi povisio.’ Ovaj hadis bilježi Muslim. A u rivajetu ima Ahmeda postoji dodatak od Nu’mana, ‘Toliko bi povisio ton da bi ga mogli čuti ljudi na pijaci.’“ (Fethul-Bari, 1/143)
Kazao je El-Munavi: „(Njegove oči bi se zacrvenile, i povisio bi ton) to znači, povisio bi ton kako bi njegov vaz ostavio traga na koncentraciju prisutnih.“ (Fejdul-Kadir, 5/124)
 
(Da i to jednom završimo. Za sve one radoznale dušebrižce, kojima smeta kada neko u toku ders povisi ton.)
mr. Elvedin Pezić
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta