Tekstovi

Islam nije nova religija

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Od stvaranja čovjeka, postojale su mnoge Božanske poruke i poslanici, poslani od Boga čovječanstvu. Brojne poruke su objavljene mnogim poslanicima, koji su u različito vrijeme bili poslani različitim narodima. No, sve te poruke, od prve do posljednje, su sadržavale isto. Svi su pozivali ljude da se klanjaju samo Jednom Pravom Bogu i da čine pravedna djela. Uzvišeni Allah kaže:  “Allahu je prava vjera jedino – islam.  (Kuran 3:19)

Uzvišeni Allah nas obavještava u Časnom Kur’anu da su mnogi poslanici izgovarali riječ ‘islam’ ili ‘musliman’ kao što su Nuh (Noah), Ibraahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Jusuf (Josip), Musa (Mojsije), Allah uzvisio njihovo spominjanje.

Allah, dž.š., govori nam o Nuhu, alejhisselam, kada je upozorio svoj narod na nevjerstvo govoreći: A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman.” (Kuran 10:72) 

Ibrahim i Jakub (Jakov), Allah ih uzvisio, nalagali su islam svojim sinovima. Uzvišeni Allah kaže:  I Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim a i Jakub: ‘Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!  (Kuran 2:132)

Kada je Isa a.s (Isus), saznao za nevjerstvo svog naroda, rekao im je: A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: ‘Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?’ – ‘Mi’ – rekoše učenici – ‘mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.‘”  (Kuran 3:52)

Posljednji Allahov Poslanik, Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je da predstavi Allahovu objavu u konačnom obliku i posljednji put. Ovo je bilo neophodno jer su poruku koju su prenijeli prethodni poslanici, ljudi iskvarili, iskrivili. Allah je obećao da će čuvati posljednju poruku (Kur’an) od izmjena. On kaže u Kur’anu: Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!  (Kuran 15:9)

Islam znači pokoravanje volji jedinog Istinitog Boga, Allaha. Na taj način su svi narodi pozvani u islam i Allah od njih neće prihvatiti nijednu vjeru osim islama. Allah kaže:  A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.  (Kuran 3:85)

Gore spomenuti ajet jasno daje do znanja da kada kažemo da postoji samo jedna vjera, misli se da postoji samo jedna prava vjera. Uzvišeni Allah spominje vjerovanje i vjere mušrika u Časnom Kur’anu: Reci: ‘O vi nevjernici,ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,vama – vaša vjera, a meni – moja!  (Kuran 109:1-4)

Da zaključimo, islam je vjera, koja je data Ademu, a.s., prvom čovjeku i prvom Allahovom poslaniku, a to je bila vjera svih poslanika, a.s., poslana od Allaha za čovječanstvo. Za ime Allahove vjere – islam – nisu odlučile kasnije generacije ljudi. Odabrao ju je sam Allah i jasno spomenuo u Njegovoj konačnoj objavi čovjeku. U islamu je obavezno vjerovanje u sve poslanike, neka Allah uzvisi njihovo spominjanje i njihove poruke u izvornim oblicima koje je Allah objavio. Zasigurno, to je jedini put, koji može dovesti ljude do uspjeha u ovom životu i na Ahiretu.

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta