Odgovori

Kada se uče jutarnji i večernji zikr?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Kada se uče jutarnji i večernji zikr?

ODGOVOR: Vrijeme jutarnjeg i večernjeg zikra nije precizirano, zato nema smetnje učiti jutarnji zikr prije ili nakon izlaska sunca, odnosno večernji prije ili poslije njegovog zalaska. Neki učenjaci smatraju da je jutarnji zikr bolje učiti prije izlaska sunca, a večernji prije njegovog zalaska, na osnovu ajeta: “I veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska.” (Kaf, 39.) Možda bi dokazivanje ovim ajetom i bilo jako da se on ne odnosi na sabah i ikindija-namaz, a što bilježe Buharija i Muslim.

Ibnul-Kajjim smatra da je vrijeme jutarnjeg zikra između nastupa zore i izlaska sunca a večernjeg između ikindije i akšam-namaza. (Vidjeti: Sahihul-vabilis-sajjib, str. 165.) Isto ovo kaže Ibn Usejmin stim što smatra da nema smetnje učiti ovaj zikr i nakon tog vremena ako se ne prouči u njemu. Slično ovome kazali su šejh Ibn Baz i stalni kolegij. (Vidjeti: Fetaval-ledžnetid-daime, 24/178.) Imam Sujuti smatra da je vrijeme jutarnjeg zikra od ponoći do podne-namaza, a večernjeg od podne-namaza do ponoći, (Vidjeti: El-futuhatur-rabbanijje, 3/73 od Ibn Allana.) a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta