Sihr i džinni

Kako da se zaštiti liječnik Kur’anom od džinna?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

NAPOMENA: Navedeno nije uslov da praktikuje samo liječnik Kur’anom, nego treba svaki vjernik, kako bi zaštitio sebe, porodicu i kuću od džina, sihira i sihirbaza.

Liječnik Kur’anom ili kod nas poznatiji kao onaj koji liječi rukjom, izložen je čestim i opasnim napadima duhovnih bića, zvani džinni. Da bi čovjek liječio Kur’anom, on se pored šerijatskog znanja i znanja o načinu liječenja, mora znati pripremiti i za napade svojih neprijatelja, džinna, mora dobro upoznati svoga neprijatelja…

Borba protiv sihira, džinna i sihirbaza je džihad i za njege liječnik mora da bude spreman. Znači ko odluči da krene ovim putem, putem koji je pun opasnih iznenađenja, mora da se za njega spremi, jer ima neprijatelja koji je nevidljiv. Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmije, rhm: “Ako bude u pitanju džin Ifrit (veoma jak džinn) a liječnik Kur’anom slab (imanski), očekivati je da će ga džinn povrijediti, pa zbog toga treba da se zaštiti učenjem sura Felek i Nas, namazom, dovom i odbacivanjem grijeha, jer je on mudžahid na Allahovom putu i zbog treba da pazi kako ga njegov neprijatelj ne bi pobijedio grijesima.“ (Zbirka fetvi, 19/123).

Liječnik Kur’anom je prvi neprijatelj džinnima, jer ih on uz Allahovu pomoć i dozvolu prisiljava da napuste tijelo ili da kažu gdje je sihr, pa ako je liječnik Kur’anom imanski jak, nakon izlaska iz tijela, oni se dogovaraju kako da mu naude ili da naude nekom od njegovih bližnjih (žena, dijete..), zatim odrede ko će biti izvršitelj. Napadi mogu da budu na razne načine, blaža vrsta napada ili uznemiravanja su tipa: strah, bolest, teške glavobolje, napad opsjednutosti djece i sl, dok su teži napadi, kidnapovanje i ubistvo.

Upitan je šejh ibn Džibrin, rhm, da li džini mogu kidnapovati čovjeka, na što je odgovorio: “Da, to je moguće i takav slučaj se desio za vrijeme hilafeta Omera ibn Hattaba, r.a., kada su čovjeka oteli džini i bio je kod njih zarobljen četiri godine, sve dok ih nisu napali džini muslimani te ga oslobodili i vratili porodici.“ (Priču je zavilježio Imam Bejheki a vjerodostojnom je ocijenio Imam Albani, rhm)

Što se tiće ubistva, poznat je slučaj koji je spomenut u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Seida El-Hudrija, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je neki mladić od Ensarija u vrijeme bitke na Hendeku bio tek oženjen te bi tražio dozvolu od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da u toku dana zijareti svoju ženu. Tako je jednog dana tražio dozvolu i otišao svojoj kući, pa je na vratima kuće zatekao svoju ženu kako stoji, zamahnio je kopljem prema njoj da je ubode zbog ljubomore koja ga je obuzela. A ona mu reče da spusti koplje i da uđe u kuću i da vidi šta je to što je istjeralo napolje. On je ušao i ugledao ogromnu zmiju kako se smotala na postelji, pa je zabo koplje u nju a zatim izašao i zabio koplje u kuću, pa je zmija njega ujela, pa se ne zna ko je prije umro, zmija ili mladić.

Zatim smo otišli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i prenijeli mu šta se desilo i rekli smo mu: ‘Dovi Allahu da nam ga oživi’. A on odgovori: “Tražite oprost za vašeg druga”, a zatim je dodao: “Zaista u Medini imaju džini koji su primili Islam, pa kada vidite nekog od njih (u kućnim zmijama) obavještavajte ga tri dana, a poslije toga ako hoćete ubijte ga jer je on šejtan“. A u drugom rivajetu je došlo: “Zaista ove kuće imaju svoje stanare (u obliku zmija), pa kada nekoga od njih vidite tražite od te zmije da izađe tri puta, pa ako ne ode ubijte je jer je ona kjafir”, a njima je rekao: “Idite i sahranite vašeg druga.

Takođe od težih napada jeste i taj, da liječenik padne u stanje teške kome, a da doktori ne znaju razlog, ili da mu se dešavaju često saobračajne nesreće, da mu dijete dobiju epilepsiju i drugi napadi.

Takođe tokom učenja rukje, ako je liječnik slabo imanski spreman, odnosno nije dovoljno zaštičen, mogu mu se desiti sljedeće stvari:

– Strah

– Teška pospanost

– Nervoza

– Slaba koncentracija

– Težina u prsima

– Zaboravljanje riječi rukje

– Teški proljev

Zaštita liječnika Kur’anom, svodi se na tri dijela: lična zaštita, zaštita porodice i zaštita kuće

1) Zaštita liječnika Kur’anom (lična zaštita)

– Obavljanje svih namaza po mogučnosti u džematu a posebno sabah namaz

– Redovno učenje jutarnjeg i večernjeg zikra i drugih vrsta zikra (prije jela, ulazak i izlazak iz kuće, pred spavanje i sl.)

– Redovno i što više, učenje Kur’ana

– Redovno učenje sure El-Bekare, po mogučnosti svaka tri dana

– Udaljavanje od grijeha i od svega što je Allah, s.w.t. zabranio

– Svakodnevno učenje prvih pet ajeta sure El-Bekare, zatim Ajetul kursija i zadnja dv ajeta iste sure

– Veoma često u otvorene dlanove proučiti sure Ihlas, Felek i Nas, zatim puhnuti i potrati po tijelu

– Biti stalno (po mogučnosti) pod abdestom

– Svakodnevno činiti istigfar

– Svakodnevno učenje zikra riječima „La havle ve la kuvvete illa billah“

– Noćni namaz

– I dova da ga Allah, s.w.t. sačuva od svakog zla

2) Zaštita porodice

– Da ih nauči i da praktikuju učenje jutarnjeg i večernjeg zikra

– Da praktikuju različite zikrove koje je učio Poslanik, savs

– Da svoju djecu kupa naučenom vodom, makar jednom mjesečno

– Da im uči zikr i rukje zaštite, posebno pred spavanje

– Da im (djeci) uči dovu koju je Poslanik, savs učio unucima Hasanu i Husejnu, r.a., zbog zaštite: “U’izukum bi kelimatillahi tamme, min kulli šejtanin ve hamme, ve min kulli a’jnin lame.

3) Zaštita kuće (stana)

– Onavljanje što više nafila u kući.

– Učenje sure El-Bekare u kući kao i njeno puštanje sa CD

– Učenje Ajetul kursije u čoškovima soba

– Puštanje ezana barem jednom sedmično ili više puta

– Prskanje čoškova soba (kuće) sa naučenom vodom, makar jednom sedmično.

– Iz kuće izbaciti slike ljudi i životinja te ne puštati u kući muziku

– Redovno učenje zikra pri izlasku, odnosno ulasku u kuću

Ebu Bilal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta