Poučne priče i tekstovi

Kako se piše?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Provjerite svoje znanje iz pravopisa!

Mnogi od nas često ili svakodnevno pišu e-mailove, SMS poruke, mnogi su aktivni na Facebooku gdje na svojim profilima pišu i iznose svoje doživljaje i mišljenja o određenim pitanjima, ostavljaju komentare, diskutuju sa drugima… Kada pogledamo mnoge objave, komentare, možemo uočiti da nam je znanje iz gramatike i pravopisa na niskom nivou i zbog toga smo odlučili da vam u vidu testa predstavimo nekoliko pravopisnih pravila kako biste mogli provjeriti koliko poznajete gramatička i pravopisna pravila i kako bismo svi nešto naučili. Prvo ćemo vam napisati 20 opcija, odnosno 20 riječi, za koje trebate sami da provjerite da li znate kako se tačno pišu, a ispod toga se nalazi tačan odgovor i objašnjenje:

Kako se piše:

1. ne može ili nemože

2. potpredsjednik ili podpredsjednik

3. izviniti se ili izvinuti se

4. da li ili dali

5. doći ću ili doćiću

6. Evropa ili Europa

7. na žalost ili nažalost

8. ićićemo ili ići ćemo

9. infrakt ili infarkt

10. ja bih ili ja bi

11. srednješkolski ili srednjoškolski

12. naći ću ili naćiću

13. nadprirodna ili natprirodna

14. napamet ili na pamet

15. nasred ili na sred

16. odprilike ili otprilike

17. dobrodošli ili dobro došli

18. poljubci ili poljupci

19. sliki ili slici

20. trenuci ili trenutci
_____________________________________

ODGOVORI

1. Piše se ne može. Ne se uvijek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku.

2. Piše se potpredsjednik. Zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni par t. D se nikad ne mijenja ispred s i š. D+p daje tp a d+s ostaje ds.

3. Piše se izviniti (se). Glagol izviniti (se) znači zamoliti za oproštenje i mijenja se: izvinim (se), izviniš (se), izvini (se), izvinimo (se), izvinite (se), izvine (se); izvinio sam (se), izvinila sam (se). Izvinio se. Izvini. Glagol izvinuti znači iščašiti, uganuti i mijenja se (iskriviti se): izvinem, izvineš, izvine, izvinemo, izvinete, izvinu

4. Piše se i jedno i drugo. Da li se piše odvojeno kao uvod u pitanje (veznik da i upitna riječca li) a dali se piše spojeno kad je u pitanju radni glagolski pridjev od glagola dati: Da li su ti dali odgovor na pitanje?

5. Piše se doći ću. U futuru I pomoćni glagol se piše odvojeno od glagola na ći i ispred i iza infinitiva: ja ću doći i doći ću, ti ćeš doći i doći ćeš, on će doći i doći će, mi ćemo doći i doći ćemo, vi ćete doći i doći ćete.

6. Piše se Evropa.

7. Piše se i jedno i drugo. Spojeno nažalost kao prilog: nažalost, desilo se nešto ili nažalost, reći ću vam nešto. Rastavljeno na žalost kad iza nje slijedi genitiv: na žalost većine gledalaca film je otkazan.

8. Piše se ići ćemo. Kod glagola na ći (doći, reći, peći, sjeći) djelovi futura I pišu se rastavljeno: ja ću ići i ići ću, ti ćeš ići i ići ćeš, on će ići i ići će, mi ćemo ići i ići ćemo, vi ćete ići i ići ćete, oni će ići i ići će.

9. Piše se infarkt.

10. Piše se ja bih. Ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi. Potencijal se gradi od aorista pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog pridjeva: ja bih bio, ti bi bio, on bi bio, mi bismo bili, vi biste bili, oni bi bili.

11. Piše se srednjoškolski. Srednjo je prvi dio složenica koji označava sredinu onoga što znači drugi dio složenice: srednjovjekovni, srednjoročan, srednjoistočni, srednjoevropski, srednjoamerički, srednjobosanski. Srednje je prvi dio složenice koji znači između visokog i niskog: srednjerazvijen, srednjeproduktivan, srednjenaponske. Kad je srednje posebno naglašeno može i odvojeno: srednje razvijen.

12. Piše se naći ću. Futur I je uvijek složen oblik od glagola čiji se infinitiv završava na ći: naći ću, naći ćeš, naći će, naći ćemo, naći ćete, naći će ili ja ću naći, ti ćeš naći, on će naći, mi ćemo naći, vi ćete naći, oni će naći.

13. Piše se natprirodna.

14. Piše se i jedno i drugo. Prilog napamet piše se spojeno kad znači ne čitajući, ne gledajući, bez podsjetnika, po sjećanju, naizust: naučio je napamet sve dijaloge, napamet zna gde mu šta stoji. Lopta se ne udara napamet ili priča napamet u značenju neprovjereno, bez dokaza. Rastavljeno kad je akcenat na imenici pamet (um): pade mi na pamet, nije mi ni na (kraj) pameti.

15. Piše se nasred.

16. Piše se otprilike.

17. Piše se i jedno i drugo. Dobrodošli piše se sastavljeno kad je pridjev koji znači potreban, koristan, koji je došao u pravi čas: Svi prijedlozi su dobrodošli. Dobro došli rastavljeno kao pozdrav pri dolasku, uzvik dobrodošlice: Dobro došli! Bolje vas našli.

18. Piše se poljupci.

19. Piše se slici. Dativ i lokativ jednine imenice slika glase slici: vidi se na slici. Ova promjena se zove sibilarizacija (k se mijenja u c ispred i).

20. Piše se trenuci. T se gubi ispred c zato što c (ts) u svom prvom dijelu ima elemenat t. Trenutak-trenutka-trenutku-trenutak-trenutak-trenutakom-trenutku u jednini i trenuci-trenutaka-trenucima-trenutke-trenuci-trenucima-trenucima u množini.

Pravopis bosanskoga jezika, Senahid Halilović, Bosanski jezik u praksi i normi, Refik Bulić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta