Brak i islamska porodica

Kako uspostaviti sklad između majke i supruge?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogi muževi se muče da uspostave sklad između svojih majki i supruga. I kod mnogih od njih brak završava razvodom kada dođe do toga da moraju izabrati između jedne od njih dvije. Jedan čovjek mi je pričao da se razveo od dvije žene kako bi udovoljio svojoj majci, a sada je na putu da se razvede i od treće da bi ispunio želju majci koja živi kod njega, a on joj je sin jedinac. Šta da rade ljudi kako bi postigli pomirenje i sklad između majčinog i supruginog srca? Evo nekoliko savjeta i uputstava, koji će, nadam se biti korisni:

Prvo:

Čovjek treba da podsjeća svoju suprugu da mu je zadovoljstvo majke farz, i da dobročinstvo prema roditeljima u Kur’anu dolazi odmah poslije tevhida (vjerovanja u jednoću Stvoritelja), te da on mora da joj čini dobro i da se lijepo odnosi prema njoj.

Drugo:

Da skrene pažnju supruzi na to kako je njegov lijep odnos prema majci i u njenom interesu i interesu njene djece, jer kada su roditelji zadovoljni njim, onda je bliži i zadovoljstvu Gospodara, jer je zadovoljstvo Gospodara u zadovoljstvu roditelja, a i Njegovo nezadovoljstvo je u njihovom nezadovoljstvu, a mislim da nijedna žena ne želi supruga s kojim Allah nije zadovoljan.

Treće:

Da ukaže supruzi da ona ima nagradu ako mu pomaže da čini dobročinstvo roditeljima, jer je pomaganje njemu poslušnost mužu, a za poslušnost mužu žena ima veliku nagradu.

Četvrto:

Muž treba da pita svoju suprugu: „Da li bi ti bila zadovoljna da te tvoja djeca kad porastu mrze kako bi zadovoljili svoje supruge? Stavi se u poziciju moje majke i sjeti se da kako posiješ tako ćeš i požnjeti.“

Peto:

Neka prenese supruzi kada njegova majka kaže nešto lijepo o njoj, pa neka i doda nešto na to i preuveliča – to je ‘laž’ koja mu nije grijeh. Poslanik, s.a.v.s., je rekao u sahih hadisu, kojeg prenose Buhari i Muslim od Ummu Kulsum bint ‘Ukbe: „Nije lažac onaj koji nastoji izmiriti ljude, pa prenese dobro ili kaže dobro (lijepu riječ) od sebe, u cilju njihova izmirenja!“

Šesto:

Neka čovjek uradi nešto sam s majkom, pa joj prenese lijepe riječi koje je njegova supruga rekla o njoj, pa neka i doda sam nešto i preuveliča, jer će to mnogo pomoći uspostavljanu harmonije između njih dvije.

Sedmo:

Ono što još može povezati njih dvije jeste poklon, pa kada čovjek bude u kupovini sa svojom suprugom neka je podstakne da kupi poklon njegovoj majci, neka to bude nešto vrijedno i neka supruga lično uruči poklon njegovoj majci, uz izražavanje ljubavi i poštovanja. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Dajite pokloni jedni drugima – voljet ćete se.“

Osmo:

Prije svega navedenog i najvažnije je da neprestano uči dovu Allahu, s.v.t., da poveže srca njegove majke i supruge i uspostavi sklad između njih.

Deveto:

Neka čovjek ne pretjeruju sa hvaljenjem svoje supruge pred majkom, neka to čini kad njih dvoje budu sami, zato jer majke ne vole da su njihovi sinovi jako vezani za supruge i da ih mnogo hvale.

Deseto:

Neka čovjek ne prenosi supruzi ono što joj njegova majka zamjera, a takođe ni da majci prenosi što njegovu suprugu muči u vezi nje, jer to sprječava pomirenje između njih kojem teži.

Supruge se takođe mogu okoristiti ovim savjetima kako bi uspostavile sklad između svojih majki i muževa.

Prijevod sa arapskog: Akos.ba

MOLIMO VAS, POGLEDAJTE OBADVA DONJA VIDEO KLIPA RADI PRAVEDNOSTI:

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta