Brak i islamska porodica

Strast ili istinska ljubav?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Gledam statuse ove naše omladine o svojim “simpatijama” – “moje sve”, “moj život”, “moj dunjaluk”, “moja sreća”, a kada se uzmu, ne mogu ni godinu dana izdržati zajedno. Zašto je to tako? Po meni, postoje tri ključna razloga: prvi je, brkanje između strasti i ljubavi, strast je kratoktrajna a ljubav je trajna kategorija. To što se dešava prije braka, u većini slučajeva je strast, koja istini za volju predstavlja važan ali ne i jedini segment ljubavi, a ne istinska ljubav, jer je istinska ljubav mnogo više od strasti, ona je i poštovanje, i razumijevanje, i pomaganje, i strpljivost, i upornost. Ljubav opstaje u braku, ako je on utemeljen na svim ovim značenjima, a urušava se ako je utemeljena isključivo na strasti.

Drugo, prije braka ne postoje nikakve obaveze i odgovornosti, dok brak počiva i opstoji na pravima, obavezama i odgovornosti. Brak, tako shvaćen, potvrđuje i jača ljubav i vezu, ako je ona iskrena, ili je ruši u njenim temeljima, ako je neiskrena.

Treće, ljubav, strast i ispoljavanje najintimnijih osjećaja imaju pravi efekat i Božiji blagoslov isključivo u braku, i onaj ko ih “okusi” prije braka, uglavnom ih izgubi u braku, jer je Božiji zakon da haram, a svako ispoljavanje intimnosti prije braka je haram, ne može donijeti hajr i sreću. Zato omladino, ukoliko želite iskusiti pravu i neprolaznu ljubav, koja u sebi nosi sva ona uzvišena značenja spomenuta u Kur’anu i hadisu (samilost, poštovanje), potražite je u islamskom braku.

Mr. Imamović Semir

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta