Brak i islamska porodica

Neke koristi i pouke iz braka Allahovog Poslanika sa Hadidžom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sva hvala, zahvala i pohvala pripada samo Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

Neke koristi i pouke za muslimana i muslimanku iz braka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa Hadidžom, radijallahu anha:

– Ne žurenje pri odabiru supružnika

Hadidža je bila ugledna i bogata žena koja je dobijala ponude za brak ali ih je sve odbila, ali kada je vidjela emanet i iskrenost Allahovog Poslanika i još ju je o tome obavijestio njen rob koji je otišao u Šam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, da trguju, kada ga je ona unajmila da ide sa njenim imetkom da trguje, pa je se lično uvjerio u njegov emanet, iskrenost, ahlak… te je onda ponudila brak  njemu iz želje da ima za muža takvog čovjeka. Tako da musliman i muslimanka treba da povedu računa pri odabiru supružnika i da pri tome imaju ispravne kriterije.

– Briga oca ili brata za svoju kćerku ili sestru

U nekim knjigama sire se prenosi da je neko ponudio brak na ime nje Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Bilo kako bilo, ovo nas uči bitnosti brige velijja djevojke za odabirom i pronalaženjem odgovarajućeg muža svojoj kćerci ili sestri. Tako da nema smetnje da se ponudi onome koga smatramo čestitim i pobožnim da oženi našu kćerku ili sestru, kako to Allah prenosi o slučaju Musaa, kada mu je rečeno:

 „’Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje’ – reče on – ‘ali trebaš me osam godina služiti; a ako deset napuniš, biće dobra volja tvoja, a ja ne želim da te na to silim; ti ćeš vidjeti, ako Bog da, da sam dobar.’“ (Prijevod značenja El-Kasas, 27)

Kako se isto tako prenosi od Omera, radijallahu anh, da je ponudio za brak svoju kćerku prvo Osmanu, radijallahu anh, pa onda Ebu Bekru, radijallahu anh, te ju je onda oženio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Tako da ne bi imali u našem društva naših sestara i kćeri koje su došle u starije godine, a nikada se nisu udale zbog toga što njihovi očevi ili braća nisu o tome vodili računa.

– Bitnost odabira pobožnog i čestitog supruga ili pobožne i čestite supruge
– Uloga supruge i kuće u životu muža
Ovaj brak je imao veliki uticaj na život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pogotovo u prvom periodu objave kada ga je ona utješila i rekla: „Ne tako mi Allaha, Allah te nikada neće napustiti!“ Tako da kuća supruge i ona sama treba da budu sigurno mjesto i spas mužu od dnevnih problema koji ga zadese kada je van kuće. Žena treba da pruži utjehu svome mužu i da mu dadne podršku, a ne da kada dođe kući samo se u kući nastavljaju drugi problemi, tako da iz jednih problema samo prelazi u druge.

Ali je isto tako bitno napomenuti da koliko je bitno da se žena pridržava i ispunjava prava muža isto toliko je bitno da on vodi brigu o njoj i o njenim pravima.

Tako šejh Ibn ‘Usejmin, Allah mu se smilovao, kada govori o tefsiru prva tri ajeta sure El-Mutaffifūn:

„Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.“ (Prijevod značenja El-Mutaffifūn)

Kaže da je Allah ovdje dao pravilo u mjerenju ali se ono može spustiti i na sve druge situacije, pa tako na primjer, muž koji zahtjeva od supruge da mu ispuni sva njegova prava i ne dopušta nikakve manjkavosti, dok kada se radi o njenim pravima on tome ne pridaje značaj da li su ispunjena ili ne – i na njega se odnosi ovaj ajet.

Isto tako oca koji traži od djece da ispune njegova prava, dok kada se radi o njihovim pravima i stvarima koje je obavezan da uradi naspram njih, tome ne pridaje pažnju.

Pogledati: Fikhu-s-Sire, 90-95, Zejd ibn Abdulkerim ez-Zejd

Priredio: Redžo Muratović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta