Odgovori

Obavljanje ibadeta u kući koja je kupljena kamatnim kreditom / Da li je dopušteno uzeti kamatni kredit

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum! Zanima me da li je haram živeti u kući i obavljati vjerske propise, ako je ta kuća sagrađena pomoću kredita, a to znači i kamata je prisutna, i da li jedna vjernica smije da se uda za čovjeka ko je tu kuću sagradio?

ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Nije zabranjeno živjeti i obavljati vjerske propise u takvoj kući ako se vlasnik kuće pokajao zbog onoga što je počinio. Također, dozvoljeno je ženi udati se za takovog čovjeka ako se je prošao uzimanja i rada sa kamatom, u protivnom nije, A Allah najbolje zna.

Dr. Safet Kuduzović
__________________

Pitanje: Da li je dopušteno uzeti kamatni kredit s obzirom na tešku situaciju i činjenicu da čovjek nema svoju imovinu?
 
Odgovor: U hadisu koji je zabilježio imam Muslim, Allahov Poslanik, ﷺ, objasnio nam je stvarnost ovoga svijeta rekavši: “Ovaj je svijet zatvor za vjernika, a užitak za nevjernika.” Zatvor za vjernika jer mora živjeti po određenim normama, principima i pravilima koje ne smije kršiti s jedne, a mora obavljati određene propise i ne smije ih zanemariti, s druge strane.
 
Poslovanje uz kamatu, koje je strogo zabranjeno Kur’anom, hadisom i konsenzusom islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija spada u prvu kategoriju šerijatskih zabrana. Uzvišeni Allah obraća se svim vjernicima: “O vjernici, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamate, ako ste vjernici. Ako ne učinite, navješćuje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegovog.” (El-Bekare, 278-279.)
 
Subhanallah, da ne postoji nijedan drugi argument da je kamata zabranjena, ovaj ajet ne samo da bi bio dovoljan već više nego dovoljan. U drugom ajetu Uzvišeni kaže: “A Allah je dopustio trgovinu, a zabranio kamatu.” (El-Bekare, 275.) U jednom hadisu stoji da je Poslanik, ﷺ, rekao: “Potrošiti srebrenjak svjesno zarađen na osnovu kamate gore je kod Allaha od trideset i šest nemorala.“ (Ahmed, Dija i Taberani, u djelu El-Evsat, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 3/29.)
 
Ovi dokazi su jasan pokazatelj da je poslovanje uz kamatu jedan od najvećih grijeha u Allaha, dželle šanuhu. Na osnovu toga, strogo je zabranjeno uzimanje kamatnog kredita za izgradnju stambenog objekta ili u druge svrhe. Nije uvjet da musliman posjeduje vlastitu kuću. Bolje mu je živjeti u zajednici s roditeljima ili iznajmiti skroman stambeni prostor ili naći neko drugo alternativno rješenje nego izazvati srdžbu Gospodara svjetova.
 
Stoga savjetujemo uvaženom bratu da ne prilazi kamatnim ustanovama, a “ko ostavi nešto Allaha radi, Allah će mu to boljim zamijeniti”, govorio je Poslanik, ﷺ, u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca.
 

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović
____________________________

Allah je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga ko je daje, njenog zapisničara i svjedoke koji budu pristuni njenom davanju, svi su oni u ovom slučaju isti, tj. imaju isti grijeh.” (Hadis bilježi imam  Muslim)

Koliko je poslovanje s kamatom odvratan grijeh, vidi se iz poređenja koje je naveo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem . Naime, Poslanik je rekao da je najmanja kamata ravna spolnom odnosu s majkom koja ga je nosila, rodila i dojila, i umjesto da se prema njoj ophodi s puno dobročinstva, on sa njom bludniči. Hakim, a i drugi, bilježe od Ibn Mes’uda, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Kamata ima sedamdeset i tri ogranka od kojih je najbezazleniji kao da čovjek bludniči sa svojom majkom; najgora kamata je oštetiti muslimana u njegovom imetku i njegovoj časti.”[Hadis bilježi Hakim i kaže da je prenesen po šartima dva Sahiha.]

Blud je strogo zabranjen po islamskom učenju, a Allahov Poslanik, s.a.v.s, kamatu poredi s bludom pa kaže: ”Dirhem (srebrenjak) od kamate, kod Allaha je gori od trideset i šest učinjenih zinaluka.” (Hadis bilježe Ahmed i Taberani, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihul-Džami’)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta