Džennet

Koja je to najbolja nagrada na ahiretu ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Najbolja, najsjajnija i najveća blagodat na budućem svijetu jeste gledanje u lice Uzvišenog Gospodara i slušanje Njegovih riječi.

Evo kako to opisuje hadis koji, u Sahihu, Muslim prenosi od Suhejba, r.a., a u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem “Kada stanovnici Dženneta udu u njega, pozvat će ih jedan glasnik i reći: ‘Stanovnici Dženneta, ima jedno obećanje koje vam je Allah dao i želi vam ga ispuniti. Oni će na to kazati: Šta bi to moglo biti? Zar nam nije lica učinio svijetlim, dao da pretegnu naša dobra djela, uveo nas u Džennet i sačuvao nas Džehennema?’ Tada će se podići koprena i oni će Ga ugledati. Ništa od onoga što će im podariti neće im biti draže od toga.”

U jednom drugom hadisu kaže se: “Neće se obazirati na bilo koju blagodat sve dok budu gledali u Njega.”

Pojašnjava da će stanovnicima Dženneta pored savršenog uživanja koje će u njemu imati najdraže biti gledanje u Allaha, dž.š. To će im biti doista najdraže, jer će ugođaj, uživanje i radost koju će u tome nalaziti nadilaziti uživanje u jelu piću i lijepookim hurijama. Ove dvije blagodati i uživanja ne mogu se ni uporediti.

“Uistinu, oni će toga dana od Gospodara svoga zaklomjeni biti, zatim će sigurno u oganj ući.” (El-Mutaffifin, 15, 16)

Dakle, pripremit će nevjernicima dvije vrste kazne: patnju u vatri i zaklonjenost od Uzvišenog Allaha, a dobrim robovima Svojim pripremit će dvije vrste blagodati: uživanje u onome što se nalazi u Džennetu í uživanje u gledanju Allaha, dž.š.

Ibn Kajjim

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta