Tekstovi

Koliko šejtana ulazi s tobom u kuću?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Rekao je Poslanik: „Kada čovjek uđe u svoju kuću, pa Allaha spomene prilikom ulaska i prije nego što počne jesti, šejtan kaže: ‘Ovdje vam nema ni konaka ni večere!‘“ Molimo Allaha da nas uskrati ovoga i da nas sačuva od ovoga. Šejtan kaže: „Ovdje vam nema ni konaka ni večere!“ Kada čovjek izgovori „bismillah“ prilikom ulaska u kuću, šejtan kaže: „Ovdje vam nema ni konaka ni večere!“ Ovdje ima jedna korist: Ko će ući? Ako ne izgovoriš bismillu, koliko će ih ući? Jedan ili dva? Ne! Šejtan kaže: „Ovdje VAM nema…“, nije rekao: „Ovdje TI nema…“ Govori skupini. Ne znaš koliko; 20, 30, možda ih 100 čeka kraj vrata, spremni da uđu, prenoće i večeraju. „Ovdje vam nema ni konaka ni večere!“ Koliko ih ima?

Trebamo obratiti pažnju na ovo i ustrajavati da svaki put kažemo „bismillah“ kako ne bi ušli sa nama. „Ovdje vam nema ni konaka ni večere!“ A ukoliko uđe u kuću i prilikom ulaska ne spomene Allahovo ime, šejtan im kaže: „Našli ste prenoćište“, a kada prije jela ne spomene Allaha, šejtan kaže: „Našli ste konak i večeru.“ Ako bez bismille uđe u kuću, šejtan kaže: „Našli ste prenoćište.“ A ako bez bismille počne jesti, šejtan kaže: „Našli ste večeru.“ Da li je dovoljno ako samo jedna osoba kaže bismillah? Npr., da li je dovoljno da samo glava kuće izgovori bismillu prilikom ulaska, a da nakon toga uđu djeca i njihova majka? također kod jela, da li je dovoljno da samo glava kuće izgovori bismillu? Šejtanu je omogućeno da jede hranu i prenoći kod svakog čovjeka. Zbog toga trebamo nastojati da izgovaramo bismillu prilikom ulaska i prije jela.
 
Došlo je u sunnetu da je jednom bilo postavljeno jelo ispred Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa je došao dječak i izgledalo je kao da ga neko progoni. Poslanik ga uzeo za ruku i rekao: „Doista je šejtanova ruka u njegovoj ruci. (tj. ruci ovog dječaka) Došao je s njim smatrajući dozvoljenim ovu hranu.“ Zbog toga je odgovornost roditelja u odgajanju djece ogromna. Prilikom ulaska i jela trebaju izgovoriti bismillu, kako bi bili, Allahovom dozvolom, zaštićeni od ovoga, jer je šejtan ortak čovjeku u njegovog kući, krevetu, hrani i ostalim stvarima. Ne može se od njega zaštititi osim bismillom.
 
Rekao je Allah (šejtanu): „I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ORTAK u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje – ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!“ (17:64-65) Rekao je imam Ibn Si’di u komentaru ovog ajeta da je ovo dokaz da je šejtan ortak čovjeku u njegovoj hrani, porodici, krevetu, kući i imetku. On dijeli sa čovjekom ove stvari i ništa ga ne može od toga sačuvati osim euza i bismilla. Ibn Si’di Spomenuo je ovaj hadis nakon ajeta. Nakon Allahovog govora „…ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!“ (17:65) rekao je: „To su oni koji spominju Allaha.“ Tj. oni su u utvrđenim tvrđavama zaštićeni od prokletog šejtana.

Šejh Abdurrezzak El-Bedr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta