Tekstovi

Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogo je ajeta i hadisa koji govore o lijepom ponašanju i međusobnom ophođenju. Toliko puta smo ih čuli ili pročitali da kada naiđemo na njih samo preletimo jer ih već ili znamo napamet ili znamo o čemu govore. Preletimo svojim jezicima, a da to naša srca ne dotiče. Koliko istinski živimo islam kojem druge pozivamo? Tvrdimo za sebe da smo muslimani, a naša komunikacija to ne pokazuje.  

 Strašno, tužno, ponižavajuće, razočaravajuće je vidjeti kako muslimani jedni sa drugima komuniciraju. Kakav islam to mi živimo? Dičimo se da smo muslimani, a sve dalje smo od poruke islama. Kakav islam slijediš kada Allah kaže: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, doista su neka sumnjičenja grijeh.” (Hudžurat, 11), a ti u nijet svog brata/sestre ulaziš!  

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čuvajte se sumnje, jer je sumnja najveća laž! Ne istražujte mahane jedni drugima! Ne špijunirajte jedni druge! Ne natječite se u kupoprodaji! Ne zavidite jedni drugima! Ne mrzite jedni druge! Budite, o Allahovi robovi, braća! Musliman je brat muslimanu. Neće mu učiniti nepravdu, neće ga ponižavati, niti će ga  omalovažavati. Bogobojaznost je u prsima (pa je pokazao rukom prema prsima). Čovjeku je dovoljno grijeha da ponižava svog brata muslimana. Svakom muslimanu sveti su krv, čast i imetak drugog muslimana.” (Buhari) Čovjeku je dovoljno grijeha da ponižava svoga brata muslimana!!! Shvatamo li težinu ovih riječi!?  

  ”O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu.” (El-Hudžurat, 11) “Oholost je omalovažavanje istine i preziranje ljudi.” (sahih)   

Preispitajmo se! Šta se desilo sa muslimanima pa su tako oholi, grubi i osori prema drugima postali? Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “O Aiša, doista je Allah blag i voli blagost u svemu.” (Buhari) “O Aiša, Allah je uviđavan i voli uviđavnost. On za uviđavnost daje ono što ne daje za grubost, niti za bilo šta drugo takvo nešto daje.” (Muslim) “Ni u čemu se blagost ne nađe a da ga ne ukrasi, i ni iz čega se ne odstrani a da to ne unakazi.” (Muslim) “Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro.” (Muslim) 

Amela Omerović – Ćeman  

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta