Tekstovi

Kome davati sadakatul-fitr (vitre), i da li se ta sredstva respoređuju gdje treba?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
U hanefijskom mezhebu, u svim knjigama u poglavlju fikha kada se govori o raspodjeli sadakatul-fitra stoji da se daje prije klanjanja bajram namaza. Prije bajram namaza mora dospjeti u ruke siromaha, da se obezbijedi siromah. Ne smije proći bajram namaz. Kaže imam el-Kasani, čuveni hanefijski pravnik i učenjak: “Mora se podmiriti siromah prije nego što on krene na bajram namaz. Da bude potpuno spokojan, da ne brine ima li šta u kući da pojede ili nema.” Ne smiješ otići prije nego što podmiriš siromaha.
 
Postoji jasna statistika u kojoj se vidi gdje se zekat i sadekatul fitr dijeli kod Islamske zajednice, iz Bejtul-mala. Preko 50% ide za obrazovne institucije, za profesore, nastavnike, doktore, muftije, i sl. a samo 3-4% za siromahe. Oni su na dnu. Iz tog zekata i vitra se izdvaja za platu nekome ko fino živi, a ovome što je potrebno? Zato kažu: Bejtul-mal Islamske zajednice, ne Bejtul-mal muslimana. Ko je daleko od nje, nema njemu ništa…
 
Muhidin Halilović, prof.
_____________________
 
“Nije Poslanik alejhisselam slao prikupljače zekata da prikupljaju sadakatul-fitr pred kraj Ramazana, nego su svaka porodica ili pojedinac sami za sebe izdvajali sadakatul-fitr davajući ga siromašnima na kraju Ramazana prije klanjanja Bajram-namaza. Ovo je bila praksa ashaba, tabiina i onih poslije njih.”
 

Dr. Zijad Ljakić
___________________

 

Treba napomenuti da mnogi džemati IZ iz dijaspore prikupljena sredstva od sadekatul-fitra šalju Rijasetu nekad poslije Ramazana i onda je nemoguće proslijediti to siromašnim muslimanima za Bajram, pa se ta sredstva koriste u druge svrhe.
_____________________
 
PROPISI SADAKATUL-FITRA (osnovni propisi u kratkim tezama)
 
Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhim ve sellem, naredio je izdvajanje zekatul-fitra jedan sa’a hurmi, ili jedan sa’a ječma, za roba i slobodnog, muško i žensko, malo i veliko od muslimana.” (Buhari i Muslim)
 
✔ Sadakatul-fitr propisan je kao vid iskupa za manjkavosti i propuste u toku postu, te kao olakšanje siromasima na dan bajrama.
 
❌ Davanje zekata ne skida obavezu sadakatul-fitra.
 
✔ Vrijeme izdvajanja je dan ili dva prije bajrama, a najbolje je neposredno prije klanjanja bajram-namaza.
 
✔ Izdvaja ga domaćin kuće (ako je u mogućnosti, makar bio siromašan) za sve članove porodice, tj. suprugu i djecu, te za one koje je dužan izdržavati, kao majka i otac ako nisu u stanju sami za sebe izdvojiti.
 
✔ Iznos zekatul-fitra u kilogramima je 3 kg (približno) po osobi, a može i više drage volje.
 
✔ Izdvaja se isključivo u hrani: brašno, riža, makarone, hurme i ostale osnovne namirnice koje nemaju kratak rok trajanja.
 
❌ Izdvajanje u novčanoj vrijednosti ne uzima se u obzir po izrazitoj većini islamskih učenjaka, počevši od prvih generacija, pa na dalje, te nije preneseno da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, izdvajao u novcu, niti iko od njegovih ashaba, iako je novac u njihovom vremenu bio prisutan.
 
✔ Nema smetnje opunomoćiti određenu osobu i dati joj novčanu vrijednosti sadakatul-fitra da ona naknadno kupit namirnice i dostavi ih do siromaha, ali pod uslovom da namirnice stignu do potrebnih u određeno vrijeme, tj. prije bajram-namaza.
 
❌ Pogrešno je uplaćivati sadakatul-fitr u blokićima jer se većinom ne raspodjeljuje potrebnim osobama, a i oni kojima se dadne, do njih dolazi sa zakašnjenjem.
 
✔ Sadakatul-fitr se daje siromašnim muslimanima (koji praktikuju vjeru), tj. onima koji su u težoj situaciji i nemaju dovoljno imetka za osnovne potrebe.
 
✔ Dozvoljeno je uručiti sadakatul-fitr od više osoba jednom siromahu.
 
✔ Najbolje je sadakatul-fitr uručiti siromasima u mjestu boravka, ali je dozvoljeno opunomoćiti da se dadne u drugim gradovima ili državama.
 
❌ Ako se bez opravdanja odgodi izdvajanje do iza bajram-namaza, onda se smatra samo običnom sadakom, a ako je s opravdanjem (zaborav, neposjedovanje imetka i sl), onda se smatra sadakatul-fitrom, a Allah najbolje zna.
 
Amir I. Smajić
25. ramazan, 1441. god.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta