Tekstovi

Kontradiktornost između Biblije i današnjih hrišćana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Postoji mnogo istih stvari koje je sam Isus radio, a koje danas muslimani rade, a hrišćani ne.
 
U Bibliji je opisana molitva na isti način onako kako se danas muslimani  mole. Isus se molio Bogu tako što je padao licem na tlo iz poniznosti prema Njemu, a danas se ljudi prekrste, iako Isus to nije radio. “I ode malo dalje, pade ničice moleći: “Bože moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.” (Biblija, Matej 26 : 39) “A Isus pade ničice na zemlju, i pokloni se, i reče Mu: Šta zapovijeda gospodar moj sluzi svom?(Knjiga Isusa Navina 5, 14)
 

Iz priloženog vidimo da je padao čelom na tle kao što muslimani rade, ali nije jedini, to su radili svi božiji poslanici, apostoli kao i narod: “Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom, Tvorcem svojim.” (Psalmi 95, 6)

 
Isus je pozivao na obožavanje jednog jedinog Boga, a danas hrišćani uzimaju Isusa kao Boga. Pa kome se onda Isus molio, zar samom sebi? 
 
Isus se obrezivao, nosio bradu… Ljude je pozdravljao sa ‘mir vama’. A šta je to nego: “selam alejkum -mir vama”?
____________________________
 
Druga božija zapovjest u Svetom pismu glasi: “Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj a danas su crkve prepune ikona, statua, krstova i njima se ljudi mole. To niti jedan božiji poslanik u Bibliji nije radio niti tome pozivao. Nigdje nećemo naći da su Avram, Noje, Mojsije, ili bilo ko drugi, koristili bilo šta od ovoga kako bi se molili Bogu. A kamoli da su se molili nekom drugom sem Bogu.
 
Biblija strogo zabranjuje upućivanje molitve bilo kome drugom sem Bogu, čak ni anđelima: “Ja, Ivan, čuo sam i vidio ovo. I, nakon što sam to čuo i vidio, padoh ničice pred noge anđelu, koji mi ovo pokaziva, da mu se poklonim. I reče mi: “Nemoj, jer sam i ja rob kao i ti, i braća tvoja proroci i oni koji čuvaju riječi ove knjige. Bogu se klanja, samo Njega obožavaj.” (Otkrivenje, 22:8-9) A danas vidimo sve suprotno – ljudi su otišli toliko daleko da se čak obraćaju ljudima koji su već odavno mrtvi, koji ni sebi ne mogu pomoći, a kamoli drugima. Toliko je nelogičnosti u praktikovanju današnjih hrišćana, mole se svecima i u njima imaju posrednike, a ni sama Biblija ne zastupa tu ideju obraćnja umrlim ljudima. A i zašto bismo uopšte, kada se možemo u svakom trenutku obratiti Onome koji ima kontrolu nad svim i koji je uvijek prisutan, koji nas uvijek čuje i vidi?
____________________
 
Ne može se osjetiti istinska slast vjere obraćanjem čovjeku koji je bio kao i svi mi: grešan i slabašan, jer nema čovjeka koji nije takav, koliko god da je pobožan. Umjesto toga, imamo Boga koji jeste savršen, ima svo znanje, svu moć, koji nas uvijek čuje i ima kontrolu nad svim, pa i tim ljudima kojima se ljudi mole, a koji ih ni ne čuju. Bog nam nikada nije dao ni naznaku da se njima trebamo obraćati, da su nam potrebni posrednici, niti u tome ima logike. Pa zašto ljudi ne razmisle…
 
Trojstvo se počelo propagirati sa apostolom Pavlom, do tad niko nikad od božijih poslanika nije o tome govorio. Zar to nije malo čudno, da Bog tokom cijele ljudske istorije objavljuje istu formulu: da je On jedan bez ikakvih drugih komplikacija, a onda odjednom započne nešto drugo? Odjednom je potrebno da žrtvuje svog sina (ili samog sebe) kako bi nam bili oprošteni grijesi, kao da nije kadar da to uradi bez toga. Isto tako, ako je Isus dobrovoljno otišao na krst, zašto je tada dozivao: “Bože moj, Bože moje, zašto si me ostavio?”
 
Običan svijet ne razumije koncept trojstva, a vjera bi valjda trebala da bude jednostavna i lako razumljiva svima. Čak i kada odemo kod sveštenog lica da nam pojasni taj koncept, dobijemo odgovor: “Samo vjeruj, to je prosto tako, ne postavljaj pitanja.”
____________________________
 
Isus je jasno rekao da je poslat samo jevrejima:Ne idite ka neznabošcima i ne ulazite ni u koji grad samarijski! Nego idite ka izgubljenim ovcama kuće Izraelove (jevrejima)” (Matej, 10:5-6) ali danas u Bibliji imamo poslanice raznim drugim narodima.
 
Isus nigdje u Bibliji nije rekao za sebe da je Bog, a valjda je to trebalo jasno da kaže, jer ipak je to temelj vjere. I pored ovoga, ljudi kasnije uvode njegovu božansku prirodu, 300 i više godina nakon njegovog odlaska. Ovo su samo neki od citata iz Biblije:
 
A ovo je život vječni da poznaju Тebe, jedinog istinitog Boga, i koga si poslao, čovjeka Isusa Hrista.“ (Jovan 17:3)

Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus.“ (1 Тimotej 2:5)

„Bog Avramov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svog Isusa.“ (Djela Apostolska 3:13)

„Vama Bog najprije podiže svog slugu Isusa, i posla ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.“ (Djela Apostolska 3:26)

Isus je odgovorio čovjeku koji ga je nazvao „blagim,“ pitajući ga, „što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga.“ (Luka 18:19)

A on reče mu: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži se zapovijesti. (Matej 19:17)
________________________________

Danas hrišćani obilježavaju praznike za koje Isus nikada nije rekao da se slave, i praktikuju razne običaje koji se vezuju za paganizam i koji nemaju osnova u Bibliji.
 
Kada bi Isusa upitali kada će Sudnji dan, on im je rekao: “A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do Otac.“ (Marko 13:32) Zar Bog može biti ograničen u Svome znanju? Nezamislivo je da Onaj koji je sve ovo stvorio nešto ne zna.
 
Da se Bog spustio na Zemlju kroz čovjeka, time prestaje da ima sva ona savršena svojstva koja sebi pripisuje. Zar Uzvišeni Gospodar, Stvoritelj svega oko nas, da se spusti na nivo čovjeka, čovjeka koji je prepun slabosti i mana? To više ne bi bio savršeni Bog bez ikakve manjkavosti, i to bi bio Bog koji je ograničen prostorom i vremenom. I zar da prihvatimo da je Bog bio nejaka beba u potrebi za drugima, da je vršio nuždu, imao potrebu za hranom, i nije imao apsolutno znanje?

Moć činjenja čuda nije bila u Isusu već je Bog preko Isusa činio čuda. „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe…“ (Jovan 5:30)

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta