Odgovori

Lijekovi koji sadrže alkohol

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum, već duže vrijeme pokušavam naći lijek za probleme koje imam s hormonima i migrenom (a koji su povezani), a da u sebi ne sadrže alkohol. Nažalost sve biljne tinkture i kapi koje sam pronašla (apoteke, internet, travari) i koje su mi ljekari propisivali, sadrže alkohol etil. Jedan od proizvođača mi je objasnio kako alkohol mogu u potpunosti izvući iz lijeka tako što ću ga prije konzumacije preliti ključalom vodom, jer on tako ispari. Da li je lijek u takvom stanju dozvoljeno konzumirati?

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuhu!

Hvala Uzvišenom Allahu!

U pogledu ove teme kod savremenih učenjaka naći ćemo dva krucijalna pravila koja moraju biti ispunjena da bi se moglo koristiti (tj. da bi bilo halal koristiti) lijekove u obliku tableta, pilula, kapsula, kapi, sirupa ili dr. koji u sebi sadrže određeni procent alkohola. Ta dva pravila su:

1. da se ne može osjetiti trag alkohola u obliku boje, ukusa ili mirisa. Tako više ne govorimo o alkoholu u njegovom originalnom, osnovnom stanju i više se ta stvar ne smatra alkoholom ili hamrom (vinom): „Sve što opija je hamr (vino) i svaki hamr (vino) je haram.“ (Hadis bilježi imam Muslim, 2003)

2. da procent alkohola nije toliko velik da opija (u velikim količinama), jer je u hadisu kojeg bilježe četvorica autora Sunena došlo: „Sve što opija u velikim količinama i u malima je haram.“

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah: „Ako alkohol padne u vodu, apsorbira se u nju i ne ostane ništa od njegovog ukusa, boje ili mirisa, a zatim neko popije tu vodu – on se neće smatrati čovjekom koji pije alkohol niti će se nad njim izvršiti šerijatska kazna za pijenje alkohola.“ (Medžmu’u-l-fetava, 21/33)

Rekli su učenjaci Stalne komisije za fetve: „Nije dozvoljeno praviti lijekove sa alkoholom, međutim ako se u lijekovima nalazi alkohol dozvoljeno je koristiti te lijekove, ako je procent alkohola mali i njegovi tragovi nisu vidljivi u boji, ukusu ili mirisu lijeka. U suprotnom, zabranjeno je koristiti lijekove koji sadrže alkohol.“ (Fetve Stalne komisije, 25/39)

Rekao je šejh Ibn Usejmin, rahimehullah: „Što se tiče nekih lijekova koji u sebi sadrže alkohol, ako tragovi alkohola u lijeku opijaju čovjeka, onda ih je zabranjeno koristiti. Međutim, ako alkohol nema efekta i ako je dodan samo kao konzervans onda nema smetnje (da se koristi lijek), jer alkohol nema nikakvog efekta (tj. nema više svojstvo opojnosti).“ (Lika’atu-l-babi-l-meftuh, 3/231)

A Allah najbolje zna!

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta