Kur'an
silhouette photo of person holding flashlight under milk way

Meleci i džinni su Allahovi robovi / Sura Saffat

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Es-Saffat – Meleci poredani u redove, jer Allah počinje suru zaklinjanjem na ove meleke

Intencija sure:

Glavna intencija sure:

Pobijanje tvrdnji pripisivanja širka Allahu

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje Njegovu moć, što ukazuje da se samo On obožava. Nakon toga, u uvodu imamo stvarne opise meleka i džinna koji ukazuju da ova stvorenja ne mogu biti partneri Allahu, već su i sami Allahovi robovi

2. Opisi Sudnjeg dana

3. Kazivanja u kojima se ističe Allahova moć, iz čega proizilazi da se samo On obožava

4. Zaključak koji povezuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje opisima meleka, da bi ponovo na kraju vratila govor o njima i njihovom robovanju Allahu, što ukazuje da nisu božanstva, kako su mušrici smatrali.

Povezanost imena i intencija:

Mušrici su smatrali da su meleci Allahove kćeri. Davanje imena ovoj suri po Melecima koji su u saffovima poredani čineći ibadet Allahu negira njihovo vjerovanje i biva sasvim podudarno sa intencijom sure.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta