Tekstovi

Mir i spokoj u životu najveće blagodati vjere

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Potraga za mirom u životu, jedna je od najvećih želja svakog ljudskog bića. Većina psihologa smatra da kako je najveći ljudski nagon upravo potraga za spokojstvom u životu i da sve što ljudi rade, rade kako bi pronašli taj mir. Posmatrajući u tom kontekstu, jedno od imena kojima se Džennet naziva u Kur’anu je Darul-selam (Kuća mira), a također i jedno od imena Allaha, dž.š., je Selam – izvor cjelokupnog mira i sama riječ islam u srodstvu je sa riječju selam što znači mir. Šejhul-Islam Ibn Tejmijje, rekao je poznatu izreku o tome da postoji Džennet na Zemlji u kojeg treba ući onaj ko želi uđe i u pravi Dežnnet. Taj Džennet je, kaže on, mir i zadovoljstvo u srcu. Zadovoljstvo srca je osobina koja se vrlo teško postiže. Svijet oko nas i stvari koje nam se dešavaju, obično od nas prave vrlo problematične pojedince.

Međutim, kao ostale stvari u islamu, način postizanja mira i spokoja je proces, a ne stanje u kojem se neko ljudsko biće nalazi. To je put kojim se mora koračati i djela koja se trebaju činiti kako bismo ostvarili željeni cilj tj., postizanje mira sa samim sobom. Želja da se postigne mir u životu, ugrađena je u svakom od nas. Allah, dž.š., je u svakom od nas ostavio prazninu koja može biti ispunjena samo vjerom u Allaha.

Imam Ibnul Kajjim je napisao vrlo upečatljiv stih o tome: ”U srcu postoji tvrdoća koja se može smekšati samo sjećanjem na Allaha i veličanjem Njega. U srcu postoji osjećaj usamljenosti koja se može otkloniti jedino približavanjem Allahu, dž.š., (tako što će osoba raditi ono što Uzvišeni voli). U srcu postoji strah i tjeskoba koji se mogu otkloniti samo bježanjem u Allahovo okrilje i u srcu postoji osjećaj tuge koji se može otkloniti samo ako se osoba zadovolji sa Allahom kao Gospodarem.
___________________

Mir i spokoj u životu možemo ostvariti samo kada dostignemo nivo svijesti u kojoj znamo realnost našega života i veličanstvenost Allaha Uzvišenog. To je ustvari razumijevanje ajeta iz sure Er-Rahman u kojem Allah Uzvišeni kaže: “Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti…” (Kur’an, 55:26-27.)

Dakle, sve na Zemlji će nestati i ono što nas čini zabrinutim će također proći. Sve što nas čini tužnima će nestati i sve što nas čini nervoznim i ljutim je prolazno. Sve što je učinjeno bez traženja zadovoljstva Boga u tome djelu, jednostavno će nestati, ali ono što je učinjeno radi Njegovog zadovoljstva i s ciljem traženja Njegove milosti to će opstati i ostati da traje. Ovakav koncept u potpunosti mijenja pogled na ljudski život. Smrt, gubitak, slamanje srca i odvajanje od onog što volimo više nisu tako bolni kao što se nekad činilo, jer ne očekujemo puno. Onda kada ne očekujemo ništa, sve što dobijemo čini nas zadovoljnim, a sve što ne dobijemo ne predstavlja nam nešto što je razlog za brigu i tugu.

Fokus našeg života postaje Allah, Gospodar svemira, a ne želja da dobijemo što više lajkova na fejsbuku ili da što više ljudi voli našu fotografiju, niti to da dobijemo što više komplimenata itd. Život čine mnogo značajnije stvari od tih sitnih „problema“. Naučimo oprostiti onima koji su nas povrijedili, brinuti o onima koji nas vole i obuzdati ego, jer kakve koristi ima od ega onaj ko će jednog dana postati hrana za crve nakon što ga spuste u mezar?
__________________

Pisac Jose Addison je rekao da su ljudima potrebne tri stvari kako bi bili sretni: da nešto rade, nešto što će voljeti i nešto čemu će se nadati. Sve to možemo pronaći u slijedećem kur’anskom ajetu: “…i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje…” (Kur’an, 3:133.)
– Nešto da rade: da žure ka oprostu.
– Nešto što će voljeti: oprost Gospodara svoga
– Nešto čemu će se nadati: Džennet prostran kao Nebesa i Zemlja.

Kako onda da postignemo mir i spokoj u životu? Već smo prethodno spomenuli da je to proces, a proces zahtjeva postepene korake kojih je mnogo. Nadamo se da će narednih nekoliko smjernica pomoći u razumijevanju toga kako otpočeti sami taj proces.

1) Razumjeti veličinu Allaha dž.š. Razumjeti ko je Allah i kako je veličanstven On. Onaj ko razumije veličinu Allaha, pronaći će mir i spoznati da je sve ostalo beznačajno i malo.

2) Razumjeti stvarnost života na ovom svijetu i kako je on ustvari prolazan. Kada znamo da je život prolazan, onda vidimo i razumijemo da u svakom trenutku naš fokus treba biti na tome da razmišljamo o budućnosti (tj. o budućem svijetu). Razumijevanje da je budući život vječan, pomaže nam da održimo naš fokus i ne rasipamo naše misli na ovosvijetske stvari.

3) Sjećanje na Allaha nam u svakom trenutku pomaže da zadržimo naš fokus (na budući svijet i djela koja će nam tamo koristiti.) Ljudska bića su sklona zaboravu, a stalno prisjećanje na Allaha, dž.š., potsjeća nas na činjenicu da On sve vidi i sve zna. Jedan od savijeta plemenitog Božijeg roba i Njegovog poslanika Muhammeda, a.s., bio je: “Neka vam jezik bude stalno vlažan od sjećanja na Allaha.” (Tirmizi) Allah kaže: “…a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Kur’an, 13:28.)

4) Budite zahvalni. “…Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati…” (Kur’an, 14: 7.) Ako smo zahvalni, Allah će nam dati još više od onoga što trenutno imamo i još više. On će nas držati u porastu (tj. dati nam bereket/berićet) i to također može doći u sklopu mira i spokojstva koji se povećavaju i povećavaju.

5) Zadovoljstvo sa Božijom odredbom. Jedan od najboljih načina da postignemo mir i spokoj u životu, jeste da budemo zadovoljni onim što nam je Allaha odredio. Da imamo u vidu činjenicu i znamo to da bez obzira šta nam se dogodilo, Ono što je Allah planirao (odredio) je bolje. Kada smo zadovoljni Allahovom odredbom, radićemo naporno, trudićemo se, ali ćemo biti zadovoljni sa onim što ostvarimo. Allahov kader (odredba) je gajb (nepoznata) i nije uvijek razumljiva nama ljudima na ovom svijetu i trenutno. Tek kada pogledamo unazad u prošlost, shvatićemo kako je Allahov plan bio savršen. Allahov plan za nas je upravo ono što je najbolje za nas, a imajući to na umu, učinićemo naš život nevjerojatno mirnim i spokojnim.

Neka nas Allah učini da budemo od onih ljudi koji su smireni u životu i koji će biti smireni u smrti. Neka nas Allah učini da budemo od onih koji će čuti poziv: “A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!” (Kur’an, 89:26-30.)

Autor: Raiiq Ridwan
Izvor: Onislam.net
Za N-um preveo Fahrudin Vojić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta