Tekstovi

Nije žurio za hajrom, pa mu Allah to nije ni dao

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Bilježe imami Buharija i Muslim u svojim sahihima sa lancem prenosilaca do Ebu Vakida el-Lejsija, radijallahu anhu, koji prenosi i kaže:

“Jednom prilikom smo bili prisutni u halki sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa dok smo sjedili došla su tri čovjeka i stala pored halke. Jedan od njih trojice vidio je prazno mjesto u halki, otišao je do tog mjesta i sjeo. Drugi se postidio i ostao na kraju halke. A treći se okrenuo i napustio taj skup.

Pa kada se to završilo, kazao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Želite li da vas obavijestim o ovoj trojici?” “Želimo, o Allahov poslaniče”, odgovorili su ashabi.

“Što se tiče prvog koji je došao i sjeo na prazno mjesto u halki i približio se Allahovom poslaniku, taj čovjek je tim postupkom otišao Uzvišenom Allahu, ka Njemu, pa ga je Allah lijepo dočekao. On se okrenuo prema Allahu, pa ga je Allah prihvatio i dočekao Svojom nagradom i Svojom milošću. Što se tiče onog koji je ostao na kraju halke, on se postidio da priđe bliže, pa se Allah postidio njega. A što se tiče onog trećeg koji se okrenuo i napustio taj skup, on se okrenuo pa se i Allah okrenio od njega.”
_________________

Ovaj plemeniti hadis je veliki podsticaj na okupljanje u halkama na kojima se uči Allahova vjera i proučavaju propisi Njegove vjere, u kojima se uči i tumači Kur’an, i u kojima se općenito spominje Uzvišeni Allah.

Ovaj čovjek koji je našao slobodno mjesto u halki i prišao, Uzvišeni Allah se obradovao njemu. Pogledajte, on je zakasnio na predavanje, ali se ipak priključio, što ukazuje na njegovu veliku želju za hajrom. Pa se Allah obradovao njemu i lijepo ga dočekao Svojom nagradom i milošću, onako kako to dolikuje Uzvišenom Allahu.

Ovaj čovjek koji se postidio pa je sjeo na kraju halke, i Allah se postidio njega, da ga ostavi bez nagrade, ipak je došao i sjeo na mjesto na kojem se čini hajr.

Ali ovaj treći je onaj koji je nesretan, zato što se okrenuo od mjesta na kojem se uči Allahova vjera, pa se i Allah okrenuo od njega. U značenju: nije žudio za nagradom, pa mu Allah to nije ni dao. Zapostavio je hajr, pa je i Allah njega zapostavio. Nagrada shodno onome što je zaslužio.

Zamislite onda kakvu nagradu imaju oni koji su došli prvi, koji su pretekli druge u hajru, koji su ostavili svoje obaveze i poslove, sve ono od dunjalučkih obaveza što ih odvlači, i posvetili jedan dio vremena Uzvišenom Allahu. Koliko se samo Allah obraduje njima, i koliko voli takve robove?

Amir Smajić
Sa predavanja: Vrata istinske sreće

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta