Odgovori

Momak mi nije musliman / Da li žena smije nositi hlače

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Samo bih nešto kratko da Vas upitam: muslimanka sam, vjerujem u Allaha, pokušavam ići pravim putem u islamu. Imam momka koji je iz miješanog braka, majka mu je muslimanka a od oca su mu roditelji srbin i hrvatica. Moj momak nema muslimansko ime i još nije preodjeljen ni za kakvu vjeru. Ne mogu se svoje vjere odreći i ne želim ali možete li mi dati kakav savjet, šta da radim da bi moj momak prešao na islam. Nikada ga nisam prisiljavala ali mnogo razgovaramo o svemu tome.

Odgovor: Draga sestro po vjeri, molim Allaha dž.š., da te učvrsti i da te nagradi zbog toga što si muslimanka, što Ga se sjećaš i što vjeruješ u Njega, i što imaš želju ići Allahovim dž.š., putem u svom životu – koji je jedino ispravni put. Ono što bih ti savjetovao jeste samo to da budeš svjesna svoga Gospodara i Stvoritelja koji najbolje zna šta čovjeku pasuje i šta mu odgovara – kako vjerniku tako i nevjerniku. Pravo je za pravog, a krivo za krivog. Čisto je za čisto, dok je nečist za nečist.

Allah dž.š., kaže: „Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.“ (el-Bekara, 221.)

Draga sestro, idolopoklonici zovu u džehennem; oni koji robuju slikama i kipovima ili grobovima ili hajvanima ili insanima – takvi nisu dostojni časti jedne vjernice-muslimanke. Muslimanka se ne smije udati ni za kog drugog osim za muslimana – ne bitno koje je nacije taj musliman tj. ne bitno dal’ je on bošnjak ili rus ili njemac ili turčin ili kurd ili holanđanin ili neki afrikanac itd..

Osoba koja je iskrena u šehadetu, i koja voli Allaha dž.š., i Njegova Poslanika, ne može voljeti onoga ko robuje nekom ili nečem drugom mimo Allaha dž.š.! Allah dž.š., kaže: „Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili očevi njihovi ili braća njihova ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti!“ (58:22.)

Po islamu dijete nosi status oca a ne status majke, tako da je taj dečko – i pored toga što mu je majka nekada bila muslimanka – nemusliman zbog toga što mu je otac nemusliman.

Ako nisi dovoljno učena u vjeri pa sama ne možeš izaći na kraj s njime pokušaj mu dobaviti određenu literaturu islamske tematike koja odgovara njegovom intelektualnom profilu kako bi se malo podrobnije upoznao sa islamom – u kojem je on rođen kao što smo i mi, samo što smo mi ostali u toj rođenoj, iskonskoj i prirodnoj vjeri za razliku od njega jer su ga njegovi roditelji pokvarili! Pokušaj ga upoznati sa nekim od imama ili daija koji su visoko-obrazovani kako bi ga bolje i temeljitije upoznali sa Allahom dž.š., njegovim i našim Gospodarom.

Sve u svemu, ako on ne primi islam, nemoj da te šejtan vara, pa da učiniš ono što je njegova majka već od prije učinila, pa da propadneš i na dunjaluku i na ahiretu! Naša zadnja stanica i naše jedino uživanje je džennet stoga nemoj prodavati vječnost za prolaznost! Selam!

************************

Da li žena smije nositi hlače

PITANJE: Da li ima ŠERIJATSKI DOKAZ, da žena može nositi pantalone (hlače-popularno nazvane). Allah vas pomogao i bio zadovoljan sa svima nama. Abdullah!!!

ODGOVOR: Odjeća muslimanke mora biti široka i neprozirna, i da pokriva cijelo tijelo, a što se tiče konkretno nošenja pantalona one mogu doći u obzir samo ispod haljine ili ogrtača, kao vid zaštite ‘avreta/stidnog mjesta, u slučaju spoticanja ili padanja.

Alija r.a., kaže: „Bio sam s Poslanikom s.a.w.s., do groblja Bekije, jednog kišnog dana, kada prođe jedna žena jašući na magarcu, ali u tom naiđe na neskladni dio zemlje zbog čega pade s magarca – a Poslanik s.a.w.s., namah okrenu glavu od nje. Rekoše mu: Allahov Poslaniče, odjevena je – ima hlače na sebi. Poslanik s.a.w.s., reče: „Allahu, oprosti ženama iz mog ummeta koje oblače hlače!“ (Musned el-Bezzar, br.898.; Musannef ‘Abdurrezzak, br.5043.; Medžme’ul-Zeva’id, br.8511.; Kenzul-‘Ummal, br.41244, 41245, 41246, 41247, 41838, 41839, 45141, 45147.; Kešful-Hafa’, br.255.. U djelu „el-Feva’id el-Medžmu’ah“, 1/189., stoji: Shodno svim sabranim putevima ove predaje – hadis je hasen.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: „Dok je Allahov Poslanik s.a.w.s., sjedio ne jednim od vratima mesdžida, naiđe jedna žena na jahalici, i kada se zadesi naspram Allahova Poslanika s.a.w.s., spotaknu joj se jahalica i pade. Poslanik s.a.w.s., okrenu glavu od nje, jer se otkrila. Povikaše: Allahov Poslaniče, obučena je u pantalone/seravil. Reče: Alah se smilovao ženama koje nose pantalone!“ (Šu’abul-Iman, br.7808.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., navodi ovaj hadis u svom fikhskom djelu „Šerhul-‘Umdeh“, 4/322., u poglavlju: „Mustehabb je ženi da klanja namaz u tri dijela odjeće“, gdje kaže da je bolje da žena ispod haljine ima izar ili seravil/pantalone – a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Slijedeći tekst će biti poslat administratorima stranice: