Odgovori

Možete li mi reći koji ajet u Kur’anu govori o tome da treba tačno 5 namaza dnevno obavljati?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:  Esselamu alejkum. Možete li mi reći koji ajet u Kur’anu govori o tome da treba tačno 5 namaza dnevno obavljati?
Molim vas da mi navedete ajet a ne hadis jer imaju neki ljudi koji kažu da je u Kur’anu spomenuto samo 3 namaza a ne 5 namaza.

Odgovor: Ve alejkumu selam. Zamolio bih Vas da ne tražite od mene na koji način da Vam odgovaram. Vi postavite svoje pitanje, a odgovor ostavite meni.

Islamski ummet vjeruje da je vjerodostojan sunnet našeg Poslanika, sallallahu alejhi we selem, drugi izvor islamskih propisa kako u akidi tako i u ibadetima, i međuljudskim odnosima. Neovisan je u potvrđivanju islamski propisa od Kur`ana stim da u dosta slučajeva pojašnjava propis koji je došao u Kur`anu. Mnoštvo Kur`anski ajeta naređuje nam da slijedimo Poslanika, sallallahu alejhi we selem, da mu se pokoravamo, da uzimamo ono sa čime je došao, da ga uzimamo kao sudiju.

“Ono što vam Poslanik dā – to uzmite, a ono što vam zabrani – ostavite” (Hašr, 7)


– “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.”
(Nisa, 59)

– “O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori” (Enfal, 20)

“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš”
(Nisa, 80)

Uzvišeni Allah je negirao iman od one osobe koja ne prihvati Poslanikovu, sallallahu alejhi we selem, presudu: ” Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” ( Ahzab 36)

I: ”I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” (Nisa, 56)

A mnoštvo je hadisa koji ukazuju na obaveznost slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi we selem:

–“Onaj koji mi se pokori ući će u džennet …” ( Buhari)
– “ Onaj koji mi se pokori , pokorio je se Allahu, a ko mi se ne pokori , nepokoran je Allahu…( Buhari)
– “ Ostavio sam među vama dvije stvari koje ako se budete čvrsto držali nećete nikada zalutati: Allahova knjiga i sunnet Njegova poslanika” ( Imam Malik u Muveti)

– Konsenzus ashaba na obaveznost slijeđenja sunneta i rada po njemu.
Rakao je Poslanik, sallallahu alejhi we selem:” Zaista mi je data Knjiga – Kur`an i sa njim ono što je kao on (sunnet)”( Ebu Davud)

Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je nagovijestio dolazak čovjeka koji će sjediti sit naslonjen na sjedaljki i govoriće: ” Držite se ovog Kur`ana i ono što nađete u njemu od halala ohalalite ga, a ono šta nađete u njemu od harama oharamite ga…(Ebu Davud, hadis je vjerodostojan) a u predaji kod Ibn Madže: ”Između nas i vas je Allahova knjiga i ono što nađemo u njoj od halala ohalalili smo, a što nađemo od harama oharamili smo. A zar nije isto ono što je oharamio Poslanik, sallallahu alejhi we selem, i što je oharamio Allah” ( hadis je sahih)

Shodno predhodnom može se reći da je u Kur`anu spomenuto tri namaza ali je sunnet spomenuo pet namaza i to je kao da je spomenuto u Kur`anu i onaj koji istinski vjeruje u Kur`an istinski će slijediti Poslanika, sallallahu alejhi we selem, jer je pokornost Poslaniku, sallallahu alejhi we selem, pokornost Allahu. Allah najbolje zna!

Mr Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta