Brak i islamska porodica

Muž ne želi da se liječi, a ne možemo imati potomstvo

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: U braku sam već osam godina i nemam potomstvo. Poslije medicinskog tretmana, ustanovljeno je da kod mene ne postoje zapreke da imam potomstvo, ali muževi nalazi nisu zadovoljavajući, tako da nam predlažu vantjelesnu oplodnju. Međutim, muž ne želi da se liječi niti da bilo šta poduzme u tom pravcu, opravdavajući svoj stav time da je to Allahova odredba i da su nas tako zaobišla iskušenja koja s djecom imaju drugi bračni parovi, te da ćemo uzalud trošiti novac na vantjelesnu oplodnju jer postoji mogućnost da neće uspjeti. 

Zanima me da li moje ubjeđivanje muža da se potrudimo u dobijanju potomstva, koje izazove žestoke rasprave, spada u nepokornost mužu i da li smo dužni tražiti lijeka iako smo potpuno svjesni da je Allah naš Gospodar, Onaj koji daje život i smrt?

Odgovor: Uvažena sestro, čovjekova želja da ima potomstvo sasvim je uobičajena i prirodna, i ove želje nisu se stidjeli ni Allahovi najbolji robovi – vjerovjesnici. Na nekoliko mjesta Kur’an govori o tome kako je Zekerijja, alejhis-selam, u poznim godinama dovio Allahu da dobio dijete, iako je njegova supruga bila nerotkinja.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj’, reče ,‘podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!’ I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu Knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.’ ‘Gospodaru moj’, reče, ‘kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?’ ‘Eto tako’, reče On, ‘Allah čini što On hoće.’ ‘Gospodaru moj’, zamoli on, ‘daj mi neki znak!’ ‘Znak će biti’, reče, ‘što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti, osim znakovima. I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!’”

Također, sunnet Allahovog Poslanika prepun je dokaza koji direktno ili indirektno ukazuju na činjenicu da je želja za potomstvom sasvim prirodna.

Imajući u vidu navedeno, možete zaključiti i da je vaša želja za potomstvom sasvim prirodna i opravdana, dok se pozivanje na kader i nepoduzimanje nikakvih koraka s ciljem dobijanja potomstva smatra postupkom koji je daleko od ispravnog vjerovanja. Obilježje akide – vjerovanja ehli-sunneta, jeste da prvo mi treba da poduzmemo ono što je do nas (u ovom slučaju liječenje), a potom da se oslonimo na Allaha i da sve što dođe nakon toga prepuštamo Allahu.

S druge strane, pravdanje vašeg muža činjenicom da braća i sestre imaju iskušenja sa djecom uopće nije prihvatljiva, jer postoje mnogi bračni parovi koji imaju divnu djecu sa kojom nemaju problema, a da ne govorimo o dunjalučko-ahiretskim koristima koje dobivamo sa lijepo odgojenim djetetom. Ako bismo prihvatili takav način razmišljanja, ostavili bismo mnoge stvari u životu samo zato što je neko drugi imao probleme u tom segmentu. Tako ne bismo trebali kupovati auto jer je neko drugi imao problema sa autom, niti praviti kuću jer je neko drugi imao problema sa komšijom, niti tražiti posao jer je neko drugi imao problema na poslu, i na kraju ne bismo trebali ni vjeru prakticirati jer je neko drugi imao problema zbog prakticiranja vjere. Takvo je razmišljanje doista besmisleno.

Isto tako, pravdati svoj stav činjenicom da je to uzaludno bacanje novca, potpuno je neispravno, jer koliko je ljudi koji su dobili djecu nakon vantjelesne oplodnje, a sigurno ima i onih kojima to nije uspjelo, pa zašto, prije nego što probamo određenu stvar, sebe svrstavamo u jednu od dvije skupine?!

Stoga, savjetujem vam da sa svojim mužem ponovo razgovarate o tome i da mu predložite da porazgovara sa nekim ko je za njega vjerski autoritet kako bi mu ukazao na neispravnost njegovog ubjeđenja. Sam razgovor o tome ne smatra se nepokornošću mužu jer se tu radi o vašem pravu, koje vam vjera dopušta da tražite.

Na to vaše pravo ukazuje i činjenica da su islamski učenjaci dopustili ženi da traži razvod braka u slučaju kada se razlog nemogućnosti rađanja (sigurno) vraća na muža, a ne na ženu, kako bi zaštitili njeno pravo na potomstvo, i da se u tom slučaju žena ne smatra od onih koje traže razvod braka bez razloga.

Isto tako, savjetujem vam da mnogo dovite i da mnogo činite istigfar, jer su to –kako navode učenjaci – dva glavna razloga da Allah čovjeku podari potomstvo. Allah vam olakšao!

Minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta