Namaz

Namaz osobe koja pije alkohol

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
PITANJE: Da li je tačno da se namaz onog ko pije alkohol neće primiti u periodu od četrdeset dana? I ako jeste, da li to znači da onaj ko pije alkohol neće ni obavljati namaz?

ODGOVOR: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u nekoliko hadisa opisuje kaznu koja na budućem svijetu čeka alkoholičara i spominje da mu se namaz kod Allaha ne prima četrdeset dana. Jedan od tih hadisa jeste predaja od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, u kojoj navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Ko bude pio vino pa se opije, neće mu se primati namaz četrdeset dana, ako umre, ući će u Džehennem, a ako se pokaje, Allah će mu uvažiti pokajanje. Ako ponovo bude pio vino, pa se opije, neće mu se primati namaz četrdeset dana, ako umre, ući će u Džehennem, a ako se pokaje, Allah će mu uvažiti pokajanje. Ako ponovo bude pio vino, pa se opije, neće mu se primati namaz četrdeset dana, ako umre, ući će u Džehennem, a ako se pokaje, Allah će mu uvažiti pokajanje. Ako to uradi nakon trećeg puta, zaslužio je da ga Allah na Sudnjem danu napoji redgatul-habalom.” Prisutni upitaše: “Allahov Poslaniče! Šta je to redgatul-habal?”“Gnoj stanovnika Džehennema”, odgovorio je on. (Ibn Madža, br. 3377. Hadis je sahih prema ocjeni šejha Albanija.)

U hadisu spomenuto “neprimanje namaza” ne znači da namaz nije validan, niti da neće obavljati namaz, nego to znači da neće imati nagradu za namaz. Međutim, obavljanjem namaza ispunit će svoju dužnost, izvršiti obavezu i sačuvati se kazne za izostavljanje namaza. U tom smislu, poznati hadiski ekspert i historičar Ibn Mende kaže: “Kada bi čovjek konzumirao alkoholno piće, a potom došao i pitao o namazu, ne bi bilo dozvoljeno da mu se kaže: ‘Ostavi namaz četrdeset dana, jer ako bi klanjao neće od tebe biti prihvaćeno.’ Naprotiv, učenjaci su jednoglasni u mišljenju da je dužan klanjati, i da mu je namaz, kada klanja, validan i nije dužan ponavljati namaze tih četrdeset dana.”

O riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “ne prima mu se namaz”, rekao je: “Neće imati nagradu za svoj namaz četrdeset dana, a to je kazna zbog toga što je pio alkohol. Slično tome kazano je o čovjeku koji priča za vrijeme džume dok imam drži hutbu: klanjat će džuma-namaz, a on nema džume, tj. neće dobiti sevap i nagradu za džuma-namaz, a to je posljedica njegovog grijeha” (Mervezi, Ta’zimu kadris-sala, 2/587).

Imam Nevevi o tome da namaz neće biti primljen onome ko ode vračaru i nešto ga upita, kaže: “Kada se kaže da mu namaz neće biti primljen, to znači da neće imati nagradu za namaz, iako je namaz validan i dovoljan da ispuni obligatnu dužnost, a uz taj namaz nije dužan ponovo klanjati.” (Šerhun-Nevevi ala Muslim, 14/227)

Dakle, nema sumnje da je onaj ko prekrši zabranu pijenja alkohola dužan obavljati namaz u propisanom vremenu, a ako bi ostavio namaz, zapao bi u još veći grijeh. (Vidjeti: Fetva Muhammed b. Salih el-Munedžid, br. 27143)

Spomenuta kazna odnosi se na onog ko se ne pokaje od grijeha pijenja alkohola, a ako se iskreno pokaje, Allah će mu pokajanje prihvatiti, kao što je i spomenuto u hadisu:A ako se pokaje, Allah će mu uvažiti pokajanje.” U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Onaj koji se pokaje za počinjeni grijeh isti je kao onaj koji grijeh nije ni počinio.” (Ibn Madža, br. 4250. Hadis je hasen, prema ocjeni šejha Albanija, rahimehullah.) Allah najbolje zna!

Dr. Hakija Kanurić – www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta