Tekstovi

Naša potreba za uputom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Potreba ljudi za uputom veća je od njihove potrebe za hranom i vodom jer su hrana i voda potrebni kako bi čovjek živio ovaj prolazni i kratki život; međutim, uputa od Allaha je temelj sretnog vječnog života. Šejhul Islam ibn Tejmije je rekao da nema spasenja od muke niti postizanja vječne istinske sreće bez upute od Allaha, dakle tko god ne bude upućen je od onih koji su ili zalutali ili onih koji su na sebe srdžbu izazvali.

Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.“ (El-Feth, 1.-3.)

Musliman treba ustrajati u iskrenoj dovi prema Allahu Uzvišenom, te tražiti od Njega uputu i vodstvo, te pomoć u činjenju dobrih djela kako bi (Allahovom milošću i dozvolom) ušao u Džennet. Kada nas zadesi iskušenje, trebamo vjerovati da će Allah poslati izlaz, kao što kaže u Časnoj Knjizi: …a onome koji se Allaha boji, On će mu izlaz dati i opskrbiće ga odakle se i ne nada…‘“ (Et-Talak, 2.-3.)

Ibn Kajjim rahimehullah je rekao: „…Uzvišeni Allah je podučio svoje robove kako Ga pozvati i naredio nam da Mu zahvaljujemo, da Ga hvalimo i veličamo, te da mu nikoga ne pripisujemo ravnim (da se čvrsto držimo monoteizma). Dva su načina postizanja Allahovog zadovoljstva: dova Allahu, te dozivanje Allaha Uzvišenog Njegovim imenima i atributima, te pokornost Allahu i činjenje ibadeta i traženje pomoći (oprosta, upute…) od Njega.“

Prva polovica sure El-Fatiha uključivala je te dvije stavke, a zatim je u drugom dijelu došlo traženje upute na Pravi put od Allaha Uzvišenog i traženje da budemo od onih kojima je milost svoju darovao.

Allah Uzvišeni nam zapovijeda da Ga tražimo uputu: „Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa tražite od Mene da vas uputim i Ja ću vas uputiti.“

Najveća blagodat i nagrada koju je Allah Uzvišeni dao Poslaniku je upravo uputa „…i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio…“ (Ed Duha,7.-8.)

Budimo svjesni blagodati upute i zahvaljujmo na njoj svakodnevno, pokazujmo svoju zahvalnost riječima i djelima, obavljanjem prvo obaveznih pa dobrovoljnih ibadeta; namazom, zikrom, postom, učenjem Kurana, sticanjem korisnog znanja…Molimo Allaha da popravi stanje svih nas, učvrsti nas na Pravom putu, prijeđe preko naših ružnih djela i primi naše ibadete, amin.

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta