Odgovori

Naslađivanje i kupanje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Es-selamu ‘alejkum! Da li se muškarac treba okupati, kada mu se, prilikom naslađivanja sa svojom ženom, pojavi na spolnom organu, zbog uzbudjenosti, nekakva sluz. To dakle nije sperma i nije bilo dodirivanja spolnih organa (općenja) već samo naslađivanje. Da li se tada čovjek smatra džunupom i da li se treba se okupati ili ne?

Odgovor: We alejkumu selam! Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Kada se dva spolna organa dodirnu, obavezno je kupanje (gusul)”, tj. kada glava muškog polnog organa nestane u ženskom makar ne izašla sperma ili kada se intimna mjesta kod muškarca i žene dodirnu. Kada je neko džunup, tj. kada iz njega izadje sjeme, radilo se o muškarcu ili ženi u snu ili javi, te nakon spolonog općenja ili dodira spolnih organa, bez obzira da li je došlo do polucije (izlaska sjemena) ili ne, obavezan je gusul. Pod polucijom se podrazumijeva izlazak sperme sa osjećajem strasti, bez obzira bilo to u snu ili javi, muškarcu ili ženi, jer Uzvišeni kaže: ”A ako ste džunupi, onda se okupajte”(El-Maide,6)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Kada (čovjek) sjedne izmedju ženina četiri kraka (nogu i ruku) i intimna mjesta se dodirnu, kupanje postaje obavezno.” En-Nevevijj u komentaru hadisa kaže: ”Svi učenjaci se slažu da ono sto obavezuje kupanje, jeste ulazak glave muškog spolnog organa u ženski toliko da se ne vidi”

Sluz koja se pojavi prilikom naslađivanja sa svojom ženom je mezijj i to kvari abdest,  ali nije obaveza kupati se prilikom istjecanja mezijja ako nije došlo do dodirivanja polnih organa.

Jasmin Džanan, prof.
________________________

Šta je to mezijj?

(Arapska riječ mezijj, može se izgovarati na tri ispravna načina: mezj, mezijj i mezij, ovo napominjem kako se oni koji čitaju o ovoj tematici ne bi zbunili kada primijete da se ponekad piše ili izgovara na drugačiji način.) Mnogi učenjaci definirali su ovu tečnost riječima: “Bijela bistra sluzava tekućina koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o spolnom općenju”.

Propisi vezani za mezijj:

1- Islamski učenjaci, u pogledu spomenute tečnosti – mezijja, imaju jednoglasan stav da je to nečistoća, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ.” Međutim, razilaze se u pogledu načina čišćenja od spomenute tečnosti. (Konsenzus zabilježio imam En-Nevevi u svome djelu “El-Medžmu”, 2/552)

2- Istjecanje mezijja kvari abdest, po jednoglasnom stavu učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Neka opere spolni organ i neka abdesti.”

3- Nije se obaveza kupati prilikom istjecanja mezijja, po konsenzusu islamskih učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Ne čini tako (ne trebaš se kupati zbog istjecanja mezijja), nego kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ i abdesti potpunim abdestom za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš kupati.” (Konsenzus zabilježio imam En-Nevevi u svome djelu “El-Medžmu”, 2/142)

4- Kada muškarac vidi mezijj, propisano je da prilikom pranja spolnog organa zajedno sa spolnim organom opere i testise, na osnovu hadisa Abdullaha ibn Sa‘da el-Ensarija: “Pitao sam Allahovog Poslanika o tečnosti koju vidim nakon džunupluka, pa mi je kazao: ‘To je mezijj, a svaki energičan muškarac izbacuje mezijj, zbog te tečnosti operi svoj spolni organ i testise, i abdesti kao za namaz.’” (Ebu Davud, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

5- Ako se desi da mezijj uprlja odjeću, po mišljenju većine islamskih učenjaka, tragove mezijja obaveza je oprati kao što se to čini prilikom čišćenja drugih vrsta nečistoće, a po mišljenju imama Ahmeda nije stroga obaveza to potpuno oprati vodom, već je dovoljno poprskati vodom, na osnovu predaje Sehla ibn Hanifa, r.a., u kojoj stoji: “Imao sam veoma mnogo problema sa mezijjem i zbog toga sam se često kupao, pa sam upitao Allahovog Poslanika o tome, a on je kazao: ‘Dovoljan ti je abdest.’ Upitao sam: ‘Šta da učinim sa odjećom na koju je kanuo mezijj.’ Kazao je: ‘Dovoljno ti je da uzmeš šaku vode i da njome poprskaš mjesto na odjeći koje je ukapano mezijjem.’” (Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Ibn Huzejme, šejh Albani i E‘azami kazali su za ovaj hadis da je hasen – dobar)

6- Prema ispravnom mišljenju, istjecanje mezijja ne kvari post.

Rezime o vrstama tečnosti koje izlaze kroz spolni organ:

1- Sperma (menijj): ako izađe u mlazu i sa strašću, obaveza je kupati se (džunupluk), a njeno izlaženje također kvari abdest. Po ispravnom mišljenju, sperma je čista. Izlaženje sperme uzrokuje neispravnost posta, izuzev ako se ejakuliranje desi u snu, kada ne kvari post, po konsenzusu učenjaka, ali je u toj situaciji obavezno kupanje.

2- Mezijj: izlaskom mezijja čovjek gubi abdest. Ova tečnost je nečista i obaveza je oprati spolni organ zajedno sa testisima, međutim, nije obavezno kupanje i njeno izlaženje ne kvari post.

3- Mokraća (urin): istjecanje mokraće uzrokuje gubljenje abdesta. Urin je nečist i obaveza je oprati odjeću ili dio tijela na koji dospije, ali istjecanje urina ne uzrokuje obaveznost kupanja.

Mr. Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta