Tekstovi

Ne propustimo blagodati u danima koji trenutno traju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kakve se samo blagodati kriju u ovim danima koji prolaze nezapaženo kod većine ljudi danas. O značaju tih prvi deset dana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nema dana u kojima su dobra djela više draga Allahu, dž.š., od ovih deset dana.” Neko upita: Ni od borbe na božijem putu? – On reče: “Čak ni od borbe na božijem putu, osim u slučaju čovjeka koji je krenuo da se bori i dao sav svoj imetak i ostao bez svega toga.”

Shodno Njegovoj mudrosti, Bog je nekim mjestima i vremenima dao prednost u odnosu na druge. Za muslimane petak je najbolji dan u sedmici, ramazan je najbolji mjesec u godini, Noć kadra najbolja noć u ramazanu, dan arefata najbolji dan u cijeloj godini. Isto tako prvih deset dana mjeseca zul-hidže su blagoslovljeni dani za muslimane. Uzvišeni kaže u Kur’anu: “Tako mi zore, i deset noći i parnih i neparnih, i noći kada nestaje – zar to pametnom zakletva nije…?” (Kur’an; 89:1-5) Rani islamski učenjaci razišli su se oko značenja dijela ajeta: “deset noći“, ali se većina ipak složila da se deset noći odnosi na prvih deset dana zul-hidžeta.

U drugom ajetu Gospodar kaže: “…da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!” (Kur’an; 22:28) Većina komentatora Kur’ana su tih posebnih deset noći koji se spominju u navedenim ajetima vidjeli u danima mjeseca zul-hidže.

Kakve se samo blagodati kriju u ovim danima koji prolaze nezapaženo kod većine ljudi danas. O značaju tih prvi deset dana, Poslanik, a.s., kaže: “Nema dana u kojima su dobra djela više draga Allahu, dž.š., od ovih deset dana.” Neko upita: Ni od borbe na božijem putu? – On reče: “Čak ni od borbe na božijem putu, osim u slučaju čovjeka koji je krenuo da se bori i dao sav svoj imetak i ostao bez svega toga.” (Buharija)

U nastavku ćemo dati neke prijedloge kako najbolje iskoristiti ovih prvi deset dana mjeseca Zul Hidže.

Pokajanje

Učinite iskrenu tevbu Allahu, dž.š., i obećajte Mu da više nećete raditi loša djela. Možda je upravo ovo vaša posljednja prilika da to učinite, jer niste sigurni da će te dočekati iduću godinu živi.

Namaz u džematu

Nastojte da obavljate pet dnevnih namaza u džamiji. Ako imate slobodnog vremena poslje sabah-namaza, pokušajte ostati u džamiji i pročitati jedan džuz Kur’ana, činiti dovu ili proučiti neki od poslaničkih zikrova. Nakon toga klanjajte dva rekjata prije nego krenete kući. Ako tako budete radili, biće te od onih koji obnavljaju Poslanikovu, a.s, tradiciju, a njegova tradicija (sunnet) danas je zapostavljen od strane mnogih muslimana.

Post tokom prvih devet dana

Ebu Seid El Hudti kaže: “Čuo sam Poslanik, a.s., kako kaže: “Zaista, svako onaj ko posti jedan dan radi Allhovog zadovoljstva, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre (Džehenema) na sedamdeset godina udaljenosti.” (Buharija) Nemojte postiti deseti dan jer na taj dan je Bajram, a za Bajram je zabranjeno postiti. Dobra djela se obilato nagrađuju u tih prvih deset dana, a pošto je post dobro djelo, preporučuje se postenje prvih devet dana.

Ne propustite post na dan arefata

Na dan arafata, onima koji ne obavljaju Hadždž, preporučuju se da poste. Prenosi se od Poslanika, a.s., da je upitan o postu na dan arefata, pa je odgovorio: “On briše grijehe iz prošle i naredne godine.” (Muslim, 260) On je također rekao: “Nema dana u kojem Allah oslobađa veliki broj Svojih robova od vatre Džehenema, osim dana arefata.”(Muslim, 107)

Činiti puno dova na dan Arefata

Poslanik, a.s., kaže: “Najbolja dova je ona na dan Arefata, a najbolja stvar koju sam ja i ostali poslanici prije mene govorili je: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve `ala kulli šej’in kader (Nema boga osim Allaha jednog, koji nema sudruga, Njemu pripada vlast nad svačim i sva hvala i On nad svim ima moć).” (Tirmizi, 3585)

Pokušaj uraditi nešto novo ove godine

Ako ste imali običaj da proučite dio Kur’ana u toku prošle godine, ove godine pokušajte proučiti cijeli Kur’an. Također pokušajte pročitati nekoliko ajeta svakodnevno i pročitati nešto iz tefsira, kako biste razmislili o ajetima koje ste pročitali i izvukli pouke za vaš svakodnevni život. Ako ste dobro upućeni u učenje Kur’ana (poznajete sufaru) onda podučavajte druge da znaju učiti Kur’an.

Održavajte rodbinske veze

Obiđite vašu rodbinu, pa barem nakratko tokom nekoliko minuta. Ako stanuju daleko, nazovite ih. Nezaboravite ni vaše roditelje i budite prema njima ljubazni, posjetite ih i upitajte da li im šta treba. Pojedini muslimani koji su friški u vjeri, smatraju da nakon njihovog povratka vjeri trebaju prekinuti odnose sa svim članovima porodice. Bog je naredio muslimanima da budu ljubazni prema roditeljima, čak i ako oni nisu muslimani. Posjeta može biti dobra prilika da sa vašim roditeljima nemuslimanima otvorite temu i razgovor o islamu.

Udjelite sadaku

Razvite kod sebe naviku da svakodnevno pomažete onima kojima je pomoć potrebna. Pogledajte da li u vašem susjedstvu postoji neka humanitarna organizacija i uključite se u njihov rad kako bi im pomogli onoliko koliko možete.

Ne propustite klanjati noćni-namaz

Klanjajte što više nafila. Bog je obećao veliku nagradu onima koji praktikuju mnogo nafila. Poslanik, a.s., kaže: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.’” (Bilježi Buharija, 95)

Donosite tekbire

Sunnet je donositi tekbire riječima: Allahu ekber (Allah je najveći) tokom prvih deset dana. Tekbir bi se trebao donositi (izgovarati) svugdje: u džamiji, kod kuće, dok hodamo ulicom itd. Prenosi se od Omera i Ebu Hurejre, r.a., da su imali običaj da odlaze na tržnice u prvih deset dana Zul Hidžeta i izgovaraju tekbire, a ljudi bi ponavljali za njima kada bi im čuli. Postoji mnogo oblika tekbira, ali najčešći oblik izgovaranja tekbira je: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber la illahe ilellah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahi hamd.

U drugoj verziji navedenog hadisa koji govori o deset dana Zul Hidžeta, postoji dodatak: “… tako da povećamo izgovarajući tehlil (la illahe ilellah), tekbir (Allahu ekber) i tahmid (elhamdulillah).” (Ahmed)
Upravo zato bi se ovi oblici zikra trebali izgovarati danju i noću.

Najbolje dobro djelo u danima hadždža

Ako ste zdravstveno i finansijski u mogućnosti da odete na Hadždž idite. Ako niste, nastojte da prinesete žrtvu (zakoljete kurban) ako imate novca da to učinite. Čineći to vi obilježavate sjećanje na priču o Ibrahimu, a.s. i njegovom žrtvovanju sina Ismaila. Siromašni i potrebni imaju svoj udio u kurbanu i dužni ste da ih nahranite a to je jedno od najboljih djela koje možete uraditi na dan Bajrama.

Molim Allaha, dž.š., da primi naša dobra djela učinjena tokom ovih deset dana mjeseca zul-hidžeta, kao i ona učinjena tokom cijele godine, jer kada Bog primi naša djela, to znači da ćemo, Njegovom milošću, ući u Džennet.

Autor: Mohsen Hared
Izvor: Onislam.net
Za N-um preveo i prilagodio Fahrudin Vojić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta