Džennet

O džennetskim ljepotama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ušao sam u Džennet i vidio kuću “, ili je rekao: “Ušao sam u Džennet i vidio dvorac, pa sam upitao čiji je, na šta mi je odgovoreno: ‘Omera b. el-Hattaba. ‘ Htio sam ući u njega, ali sam se sjetio koliko si ljubomoran. ” Omer, radijallahu anhu, zaplaka i reče: “O Allahov Poslaniče, zar na tebe da budem ljubomoran!” El-Buhari (5526 i 7024) i Muslim (2394).

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kaže da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji je Allah rekao: ‘Pripremio sam Svojim dobrim robovima ono što niko nije vidio, niti je iko za takvo nešto čuo, niti je ma kome naumpalo. ‘ A potvrdu za to imate u Allahovim riječima:
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Sedžda, 17. )” El-Buhari (7498) i Muslim (2824).

On prenosi sljedeći hadis: ‘Ko uđe u Džennet uživat će u njemu, a nikakvu teškoću neće osjetiti; njihova odjeća neće se habati niti će mladost prolaziti. ” Muslim (2836)

On kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao sljedeće: “Prva skupina koja uđe u Džennet blistat će kao mjesec u noći uštapa, a oni koji poslije njih uđu blistat će kao najsjajnija zvijezda na nebu. U Džennetu neće obavljati fiziološke potrebe, niti će pljuvati, niti će sliniti. Njihovi će češljevi biti od zlata, znoj će biti misk, kadionice od alojevog drveta, žene će biti krupnooke ljepotice, izgledat će istovjetno i bit će visoki šezdeset lakata, kao njihov otac Adem. El-Buhari (3327) i Muslim (2834).

On prenosi sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Prostor u Džennetu koji zauzme luk vredniji je od onoga što obasja sunce i nad čim zađe. ” El-Buhari (2793).

El-Mugira b. Šuba, radijallahu anhu, govori daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa je upitao Allaha: ‘Koji je najniži stupanj u Džennetu?’ Allah mu odgovori: ‘Najniži stupanj u Džennetu imat će čovjek koji će do Dženneta doći nakon što dženetlije već uđu u Džennet. Bit će mu rečeno: ‘Uđi u Džennet!’ On će upitati: ‘Gospodaru, kako ću ući kad su se ljudi već smjestili i uzeli ono što im pripada!’ Bit će mu postavljeno pitanje: ‘Da li ćeš biti zadovoljan ako dobiješ koliko je imao neki dunjalučki vladar?’ On će odgovoriti: ‘Hoću, Gospodaru, bit ću zadovoljan. ‘ Allah će mu reći: ‘Imat ćeš to, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. ‘ Pa će čovjek, kad Allah to peti put kaže, povikati: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’ Međutim, Allah će mu reći: ‘Imat ćeš deseterostruko više, imat ćeš sve što poželiš i što očima tvojim radost pričinjava!’ Čovjek će naposljetku povikati: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!” A onda je Musa upitao: ‘Gospodaru, koji je onda najviši stupanj u Džennetu?’ Allah mu odgovori: Najviši stupanj imat će oni koje sam za Sebe odabrao, počasti za njih Svojom rukom stvorio i zapečatio ih: niko ih nije vidio, niti je iko za njih čuo, niti je ma kome moglo naumpasti. ‘ Potvrdu za to imate u Allahovim riječima:I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. ‘ (Sedžda, 17. ) ” Muslim (189).

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, govorio je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Ja, uistinu, znam koji će čovjek posljednji izaći iz Džehennema i posljednji ući u Džennet. Čovjek je to koji će iz Vatre izaći pužući. Svevišnji će mu Allah reći: ‘Uđi u Džennet!’ Otići će do njegovih vrata, pa će mu se učiniti da se Džennet ispunio, te će se vratiti i reći: ‘Gospodaru, Džennet je pun!’ Svevišnji Allah opet će mu reći: ‘Uđi u Džennet!’ On će opet otići do njegovih vrata, pa će mu se opet učiniti da se ispunio, te će se vratiti i reći: ‘Gospodaru, Džennet je pun!’ Svevišnji Allah opet će mu reći: ‘Uđi u Džennet! U njemu ćeš imati koliko dunjaluk i deseterostruko toliko. ‘ Čovjek će upitati: ‘Zar me ismijavaš'”, ili je rekao: “Čovjek će upitati: ‘Zar mi se smiješ a Ti si Vladar!'” Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kaže: “Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: nasmiješio se toliko da su se ukazali njegovi očnjaci. Govorilo se: ‘Taj će čovjek imati najniži stupanj u Džennetu. ‘” El-Buhari (6571 i 7511) i Muslim (186).

Enes b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista u Džennetu postoji trg na koji će dženetlije odlaziti svakog petka, pa će puhnuti sjeverni povjetarac u njihova lica i odjeću, i oni će postati još ljepši i otmjeniji. Kad se vrate svojim porodicama, ljepši i otmjeniji, one će reći: ‘Allaha nam, vratili ste se još ljepši i otmjeniji!’ A oni će njima uzvratiti: ‘I vi ste, Allaha nam, još ljepši i otmjeniji! Muslim (2833).

Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Vjernik će u Džennetu imati šator od zrna šupljeg bisera, a njegova će dužina biti šezdeset milja; u njemu će imati porodice koje će obilaziti, a one neće vidjeti jedni druge. ” El-Buhari (4879) i Muslim (2838).

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, govori da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista u Džennetu postoji stablo čiji je hlad širok stotinu godina jahanja. ” El-Buhari (3225 i 4881) i Muslim (2826).

On prenosi daje Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Najniži stupanj u Džennetu imat će čovjek kojem će Allah reći: ‘Samo poželi!’ I on će poželjeti mnogo, mnogo, pa će ga Allah upitati: ‘Jesi li poželio?’ ‘Jesam’, odgovorit će. Na to će mu Allah reći: ‘Imat ćeš sve što si poželio, i još toliko. Muslim (182 i 301)

On je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog je dana u prisustvu nekog beduina ispričao sljedeće: ‘Jedan će džennetlija zatražiti od Allaha da se bavi poljoprivredom. Allah će ga upitati: ‘Zar nemaš sve što poželiš?’ ‘Imam, ali volim poljoprivredu’, odgovorit će. I odmah će posijati, pa će sjeme koliko traje treptaj oka niknuti, uspraviti se i prispjeti za žetvu, a plod će biti veličine brda. I Svevišnji će Allah reći: ‘Evo ti, čovječe! Ništa te ne može zasititi. ” Beduin reče: ‘To vam može biti samo kurejšija ili ensarija, jer oni se bave poljoprivredom, a mi se njome ne bavimo. ‘ A Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, samo se nasmiješi na te riječi. ” El-Buhari (519)

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će pozvati džennetlije: ‘O džennetlije!’ ‘Odazivamo Ti se, naš Gospodaru, uvijek smo ti na raspolaganju, svako je dobro u Tvojim rukama!’, reći će. ‘Jeste li zadovoljni?’, upitat će ih Allah. ‘Zašto da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kad si nam dao ono što nisi dao nijednom Svom stvorenju!’, odgovorit će oni. Allah će ih upitati: ‘Želite li da vam dam nešto bolje od onoga što ste dobili?’ Oni će odgovoriti: ‘Gospodaru, a šta je bolje od ovog!’ Allah će im reći: ‘Dopustit ću vam Svoje zadovoljstvo i nikad se na vas neću rasrditi. El-Buhari (7518) i Muslim (2829).

Suhejb, radijallahu anhu, kaže da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao sljedeće: “Pošto džennetlije uđu u Džennet, Svevišnji Allah upitat će ih: ‘Želite li više od toga?’ ‘Zar lica naša nisi svijetlim učinio! Zar nas u Džennet nisi uveo! Zar nas od Vatre nisi spasio!’, reći će. I tada će biti podignut zastor, i biti će im draže gledanje u svog Svevišnjeg Gospodara od svega onoga što su dobili. ” Muslim (181).

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta