Vjerovjesnici

Obaveze ummeta prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prva obaveza: Da vjerujemo u njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvo, koje je pečat svih prethodnih objava. Allah, dželle še’nuh, rekao je: “… zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova …” (Prijevod značenja, Et-Tegabun, 8)I rekao je: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov Poslanik i posljednji vjerovjesnik …” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 40)

Druga obaveza: Da mu se pokoravamo, da ga slijedimo i da sudimo po njegovom, sallallahu alejhi ve sellem, vjerozakonu.
Allah, te’ala, rekao je: “I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” (Prijevod značenja, En-Nisa, 65)
I rekao je: “… ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite.” (Prijevod značenja, El-Hašr, 7)

Treća obaveza: Da ga volimo, sallallahu alejhi ve sellem, više nego što volimo sami sebe, svoju djecu i svoje očeve. Allah, Uzvišeni, rekao je: “Reci: ‘Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put.'” (Prijevod značenja, Et-Tevbe, 24)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok mu ne budem draži od njegovog oca, djeteta i svih ljudi.” Muttefekun alejhi.

Četvrta obaveza: Da ga, sallallahu alejhi ve sellem, ne veličamo preko njegovog stepena. Allah, azze ve dželle, rekao je: “Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici.” (Prijevod značenja, Alu Imran, 128) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nemoj te me veličati kao što kršćani veličaju Isa’a sina Merjeminog, alejhis-selam” Muttefekun alejhi.

Peta obaveza: Da ga, sallallahu alejhi ve sellem, potpomognemo. Allah, dželle še’nuh, rekao je: “Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli.” (Prijevod značenja, El-E’araf, 157)

Šesta obaveza: Da širimo njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, da’vu (misiu) i pozivamo ljude u njegovu vjeru. Allah, Uzvišeni, rekao je: “Reci: ‘Ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.'” (Prijevod značenja, Jusuf, 108) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Prenesite od mene pa makar jedan ajet.” Bilježi ga Buhari.

Sedma obaveza: Da ga, sallallahu alejhi ve sellem, poštujemo, veličamo i cijenimo. Allah, azze ve dželle, rekao je: “Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onog koji treba da opominje da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veličate i da Ga ujutro i naveče hvalite.” (Prijevod značenja, El-Feth, 8-9)

Osma obaveza: Da volimo njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, porodicu, supruge i ashabe, i da ih poštujemo. Allah, dželle dželaluh, rekao je: “Reci: ‘Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske.'” (Prijevod značenja, Eš-Šura, 23)
I rekao je: “Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove.” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 6) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nemojte psovati moje ashabe …” Muttefekun alejhi.
I rekao je: “Ja sam, doista, među vama ostavio dvije stvari, Allahovu knjigu i moju porodicu, i one se neće razdvojiti sve do Havda.” Muttefekun alejhi.

Deveta obaveza: Da donosimo na njega salavat i selam kada god se spomene. Allah, dželle še’nuh, rekao je: “Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi salavat na njega i potpuno mu se pokorite!” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 56) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Prava škrtica je onaj pred kim se spomenem pa na mene ne donese salavat.” Bilježe ga Ahmed i Tirmizi.

Deseta obaveza: Da prijateljujemo sa njegovim sljedbenicima a prezirmo njegove neprijatelje. Allah, Uzvišeni, rekao je: “Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju …” (Prijevod značenja, El-Mudžadele, 22)

Jedanaesta obaveza: Da Allaha, dželle še’nuh, ne obožavamo osim onako kako nam je on, sallallahu alejhi ve sellem, propisao.
Allah, dželle še’nuh, rekao je: “A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (Prijevod značenja, En-Nisa, 59) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko uradi djelo koje nije u skladu s našom vjerom biće mu odbačeno.” Bilježi ga Muslim.

Dvanaesta obaveza: Da izučavamo njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, siru (životopis) i da slijedimo njegovu uputu.
Allah, azze ve dželle, rekao je: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor …” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 21)

Trinaesta obaveza: Da uvažavamo svetost njegove džamije i njegovog grada (Medine). Allah, subhanehu ve te’ala, rekao je: “O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate …” (Prijevod značenja, El-Hudžurat, 2) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “… i doista sam ja učinio Medinu svetom (haremom).” Muttefekun alejhi.

Izvor: www.mercyprophet.com
Prijevod: Amir I. Smajić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta