Dove i zikr

Odabrane dove koje donose ogromno dobro onima koji ih uče

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dova koja štiti od zla i od šejtanskog i džinskog utjecaja

• “Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves- semi‘ul-‘alim – U ime Allaha s čijim imenom ništa ne može naštetiti ni na Zemlji ni na nebu, i On sve čuje i zna.”

Za ovu dovu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da se onome ko je prouči po tri puta uči ujutro i navečer neće dogoditi zlo i da će biti zaštićen od šejtanskog i džinskog utjecaja.
_______________________________

Dova koja se uči između sedždi

• Između dvije sedžde Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio bi: “Rabbi-gfir li! Rabbi-gfir li!” – Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi!” (Ebu Davud)
________________________________

Dova koja izbavlja iz nevolje

• Od Sa‘da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog vjernika kojeg snađe nevolja pa prouči dovu koju je Junus, alejhis-selam, učio u utrobi ribe: ‘La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minez-zalimin –Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili’ – a da mu Allah neće uslišati dovu i izbaviti ga iz nevolje.” (Bilježi Tirmizi i drugi)

• Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo ime s kojim kada On bude pozvan, odazove se, a kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne? To je dova kojom je molio Junus, alejhis-selam, kada Ga je dozivao iz trostruke tmine: ‘La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi.’”
________________________________

Dove koje štite od džehennemske vatre

• Ko nakon sabah-namaza sedam puta prouči sljedeće riječi, i u toku tog dana umre, bit će sačuvan od Džehennema, a također ko ih prouči poslije akšam-namaza, pa preseli u toku noći, bit će sačuvan od džehennemske vatre: “ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NARAllahu moj, spasi me vatre džehennemske!

• Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (riječima: Allahumme inni es’elukel-Džennete), Džennet će reći: “O, Allahu! Uvedi ga u Džennet!” A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (riječima: Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: “O, Allahu! Izbavi ga iz Vatre!” (Hadis bilježi imam Tirmizi i hadis je vjerodostojan)
__________________________________

Dova koja se uči prilikom posjete bolesnika i vrijednost posjećivanja bolesnika

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom posjete bolesnika izgovorio bi ove riječi: “La be’se tahurun inšāllah – Ne bilo opasno! Allah ti s ovim grijehe očistio, ako Allah da.” (Buhari)

• Alija, sin Ebu Talibov, kazuje da je čuo Poslanika kako kaže: “Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put džennetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče mu salavate sve do sabaha.” (Tirmizi)
____________________________________

Zaštita od svake neprijatnosti

• Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Onome ko poslije sabah-namaza, podvijenih nogu i prije nego što bilo šta progovori, deset puta prouči sljedeće:

Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerīke lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhjī ve jumītu, ve huve ‘alā kulli šejin kadīr – Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost, On oživljava i usmrćuje, i On sve može’ – bit će mu upisano deset dobrih djela, obrisano deset loših djela, bit će uzdignut za deset stupnjeva, toga će dana biti zaštićen svake neprijatnosti, bit će sačuvan od šejtana, i nijedan grijeh, osim širka, neće ga toga dana upropastiti.” (Tirmizi)
______________________________________

Lijepa i korisna dova poslije namaza

• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Muazu, radijallahu anhu: “Nemoj propustiti da na kraju svakog namaza izgovoriš: ‘ALLAHUMME EINNI ‘ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE – Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da Ti lijepo ibadet činim.’” (Hadis bilježe Ebu Davud, Hakim i dr.)
_______________________________________

Dova koja sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta

• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za dovu: “AIIahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni – Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me” – rekao je da sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta. (Muslim)
* * *

Obavezno pogledajte donji video – da smo, bogdom, svjesni ovih stvari o kojima se govori na ovom video klipu:

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta