Problem i devijacije u društvu

Ogovaranje u islamu i kazna za ogovaranje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nije tajna da ljudi vole tračeve. Ono što je prilično šokantno je to koliko se često bavimo tračevima ili ogovaranjem, a nismo ni svjesni opasnosti koje u tome leže. U islamu se ogovaranje smatra teškim grijehom.

Šta se smatra ogovaranjem – gibetom?

Napadati tj. komentirati karakter ili ugled ili izgled osobe koja nije prisutna.

Govorenje lažnih informacija ili laži o osobi koja nije prisutna (kleveta).

Kao muslimanima, naša je odgovornost čuvati jezik i izbjegavati zabranjene stvari. Upute iz Kur’ana i hadisa jasne su u pogledu stava o ogovaranju i kleveti. Moramo biti oprezniji ne samo u širenju lažnih informacija, već i u slušanju / čitanju istih.

Kur’anski ajeti o ogovaranju

Evo tri ajeta u Kur’anu koji nam daju jasno razumijevanje ovog zla:

One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovome i na onome svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. ” (Nur, 19)

O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je (El Hudžurat, 12)

Neki hadisi o ogovaranju

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Znate li šta je to gibet?” Rekli su: “Allah i Njegov Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem), najbolje znaju.” Reče: “Da spomeneš svoga brata sa onim što mu je odvratno.” Bi rečeno: “A ako je tačno to što kažem o svome bratu?” Reče: “Ako je tačno to što si o njemu rekao, ogovorio si ga, a ako nije, onda si ga potvorio.” (Muslim)

Što je bankrot? Možemo misliti da nemamo gotovine ili dugujemo više novca dužnicima ili vjerovnicima od onog koje imamo na vlastitim računima. Ne, ovo nije pravi bankrot.

 Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Znate li ko je muflis (bankrot)?” Ashabi odgovoriše: ”Muflis je onaj koji nema novca ni imetka”, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Zaista je pravi bankrot iz moga ummeta onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom, zekatom, a na dunjaluku je ovoga opsovao, onoga potvorio, ovoga zakinuo, onoga udario ili ubio. Pa će se svakom od njih dati od njegovih dobrih djela, a ako nestane njegovih dobrih djela, prije nego namiri ono što je dužan ljudima, onda će se uzeti od njihovih grijeha, pa će se njemu natovariti i bit će bačen u džehennemsku vatru.” (Muslim)

Savjet za izbjegavanje ogovaranja

 U hadisu se kaže da je kazna za ogovaranje ta što će Allah oduzeti od vaših dobrih djela i dati onome koga ste povrijedili kao čin naknade. Razmislite samo o tome…osoba koju mrzite, koju ste potvorili ili ogovorili dobiva vaša dobra djela zbog vaše nesposobnosti da kontrolirate svoje emocije. Dakle, kada ogovarate dajete onima koje ogovarate, ne samo svoje vrijeme i pažnju, već i svoja dobra djela.  Što doista imate od ovoga?

S druge strane…

Ako ste žrtva gibeta, utješite se znajući da vam oni koji ogovaraju pomažu za Sudnji dan. Naravno, ako smatrate da ste ugroženi, zauzmite se za sebe s integritetom. Mi vjernici moramo pokazati disciplinu i emocionalnu snagu i prevladati takve prepirke.

Izvor: www.myislam.org

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta