Smrt i sudnji dan

Opis mjesta u kojem duše borave od časa smrti do Sudnjeg dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Duše se dijele na: slobodne, neslobodne, nebeske i dunjalučke. One poslije rastanka sa tijelom imaju osobine zdravlja i bolesti, ugodnosti i užitka i bola mnogo izraženije nego kad je bila spojena sa tijelom. U njenom svijetu ima hapšenje, bol, patnja, bolest i tuga. Ali, pored toga, postoji i naslada, rahatluk, uživanje i sloboda. A stanje duše u tijelu možemo usporediti sa stanjem djeteta u majčinoj utrobi, a njen rastanak sa tijelom možemo usporediti sa momentom kad dijete napušta majčinu utrobu. Ona ima četri kuće, a svaka je veličanstvenija od one u kojoj je prije bila.

– Prva kuća u utrobi majke izgleda kao okruženje, tjesnac , briga i trostruka tmina

– Drugo je boravište u kojem čovjek odraste u ljubavi i nježnosti i u njoj stekne dobro i zlo i uzroke sreće i nesreće

– Treće je boravište kuća u Berzahu koja je prostranija i veličanstvenija od prethodne, a ona na prethodnu liči kao prethodna na prvu

– Četvrto je boravište vječna kuća, a to je džennet ili džehennem pa poslije ovoga nema više kuća, a Allah prenosi dušu iz jednog boravišta u drugo, postepeno sve dok je ne smjesti u onu odgovarajuću i neće je zapasti druga do ona koja je za nju stvorena i pripremljena u skladu sa dijelima koja su do nje dovela.

U svakoj kući duša se mora pridržavati zakona koji su potpuno različiti od zakona u drugoj kući. Blagoslovljen je Allah koji ju je stvorio, odgojio, usmrtio, pa proživio, pa je učinio sretnom ili nesretnom, koji je utvrdio stepene njegove sreće i njene nesreće, koji joj je dao različite stepene znanja, djela, snage i lijepog ponašanja.

Rekao je Ibnul Kajjim, neka mu se Allah smiluje: “Duše su nejednake u svom boravištu u Berzahu i među njima postoje ogromne razlike:

– Jedna skupina duša zauzima najuzvišenije mjesto koje pripada velikanima, a to su duše vjerovjesnika, neka je salavat i selam na njih, a postoji razlika među njihovim boravištima, onako kako ih je vidio Resulullah s.a.v.s. u noći Isra’

– U drugu skupinu spadaju duše koje će kao zelene ptice letiti kuda one hoće, a to su duše šehida, ne svih, duše nekih šehida biće zadržane na ulasku u džennet zato što su umrli pod dugom ili slično tome, kao što je u Musnedu Muhammeda bin Abdullaha bin Džahsa rečeno kako je došao neki čovjek Resulullahu s.a.v.s. i pitao ga: “O Božiji Poslaniče, šta će biti sa mnom ako poginem na Božijem putu?” Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: “Ući ćeš u džennet.” Potom se okrenuo i dodao je: “Osim ako ostaneš pod dugom, upravo mi je to Džibril prenio.”

– Neke duše će biti zadržane na vratima dženneta kao što stoji u sljedećem hadisu: “Vidio sam vašeg druga zadržanog na vratima Dženneta.”

– Neke će skupine biti zadržane u kaburu, kao na primjer: onaj koji je iz oholosti puštao da mu se ogrtač vuče po zemlji, a zatim je poginuo na Božijem putu, pa su neki ljudi kazali: “Prijatan mu Džennet”, a Resulullah s.a.v.s. je na to rekao: “Tako mi onog u čijoj je ruci moja duša, zaista njegov ogrtač kojeg je oblačio pod njim će paliti vatru u kaburu.”

– Neke će boravište naći na vratima Dženneta, kao što stoji u hadisu Ibn Abasa; “Šehidi će imati boravište na blještavoj rijeci, na vratima Dženneta u zelenom dvorcu, i izlaziće njihova opskrba iz Dženneta ujutro i uveče.” (hadis prenosi Ahmed) To je tako uz izuzetak Džafera bin Ebi Taliba kome je Allah na mjesto odsječenih ruku podario krila kojim će letjeti po Džennetu kuda želi.

– Među njima će biti duše koje će biti zadržane na zemlji i neće se popeti do uzvišenog mjesta; to je svaka niska, zemaljska duša. Zaista se zemaljske duše neće sastati sa nebeskim dušama, kao što se nisu sastajale na zemlji. Duša koja nije na dunjaluku postigla da upozna svoga Gospodara, iskaže ljubav prema Njemu, veličanje, podršku i približavanje Njemu je duša zemaljska i po mjestu i po opredjeljenju i ona će zbog toga i napuštanjem tijela ostati na istom mjestu. A uzvišene duše, koje su na dunjaljuku bile privržene Allahovoj ljubavi, koje su Ga spominjale , koje su mu se približavale i družile (saosjećale) s Njim biće, kad se rastave od tijela, sa uzvišenim dušama koje su im slične. Čovjek će biti sa onima koje voli u Berzahu i na Sudnjem danu. Tu će Allah Uzvišeni vjenčavati duše i učinit će da duše vjernika budu sa ugodnim, sebi sličnim, dobrim dušama. Takva duša sastat će se sa svojim sestrama, sa vlasnicama dobrih dijela i ostat će sa njima.

– Jedne će biti u plamenu pripremljenom za bludnike i bludnice, neke će u rijeci krvi plivati a kamenje će im biti davano u usta zalogaj po zalogaj.” Sretne i nesretne duše neće boraviti na istom mjestu nego će neke biti u uzvišenom boravištu, a neke će na zemlji ostati i neće se sa nje uzdizati. Potom je dodao: “A ti, ako budeš razmišljao o onome što je rekao Poslanik s.a.v.s. i ashabi njegovi, napravićeš pravi posao jer ćeš, interesujući se o ovome, upoznati istinske dokaze za to. I budi siguran da među ovima sahih tragovima nema protivriječja, i da oni jedan drugog potvrđuju, ali pri tome vodi računa o tome da duša ima svoje posebne zakone koji su drugačiji od zakona tijela i da ona, iako je njeno mjesto u džennetu i na nebesima, doseže do prostora kabura i do tijela u njemu; ona se kreće najvećom brzinom, brzo se prenosi, uzdiže i spušta.

Iz knjige: “Strahote Sudnjeg Dana” – Abdulmelik El-Kulejjib

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta