Tekstovi

Oživljavanje osnovnih Isusovih učenja u islamu (Oživljavanje vjerovanja u Božiju jednoću)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svi poslanici su bili poslati sa istom porukom: monoteizam tj. obožavanje jednog Boga, svjedočenje vrhovne vlasti Njegovih atributa kao i njegove jednoće u suštini. Međutim, njihove poruke se mogu razlikovati u pogledu zakonodavstva (ar. šerijata), na primjer, načinu u izvođenju namaza, postu, tipovima sadake itd. Ovo zavisi od karakteristika svakog naroda datog vremena, prema Allahovoj mudrosti, jer On poznaje Svoja stvorenja bolje nego što ona sama sebe poznaju.

Svaki poslanik oživio bi osnovno vjerovanje koje bi bivalo izvrnuto nakon odlaska prethodnog poslanika. islam, kao posljednja poruka, oživio je osnovna vjerovanja i prakse svih prethodnih poruka, uključujući i Isusovu poruku. Razradio ih je kako bi ljudima bile jasne i jednostavne za slijeđenje.

Sljedeća su neka osnovna učenja koja su uspostavljena od strane poslanika Isusa, a u praksi oživljena kroz poruku islama tj. učenjima poslanika Muhammeda:

Oživljavanje vjerovanja u tevhid / monoteizam – Božiju jednoću

Ovo osnovno učenje je podučavano od strane Isusa (alejhi selam), kao što je citirano ispod, ali napušteno od većine kršćana, i ponovo oživljeno je kroz poruku islama. Sve zahvale Allahu na Njegovoj uputi.

Šesnaest dokaza iz Biblije i racionalnih misli u vezi Allahove jednoće u Njegovoj suštini, a koji negiraju doktrinu Trojstva:

1.         Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod. (S. Zavjet, Ponovljeni zakon 6:4)

2.         Nije li Jedan Bog napravio i podržao nas duhom života? (S. Zavjet, Malahija 2:15),

3.         …da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam ja; prije mene nije bilo Boga niti će biti poslije mene. Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja. (S. Zavjet, Isaija 43:10-11)

4.         Ja sam prvi i ja sam posljednji, i osim mene nema Boga. I ko je kao ja? (S. Zavjet, Isaija 44:6-7, RSV)

5.         Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim Mene. Pogledajte u mene, i spasićete se svi…meni će se pokloniti svako koljeno. (S. Zavjet, Isaija 45:21-23)

6.         A ovo je život vječni da poznaju Tebe jednog istinitog Boga, i koga si poslao (čovjeka) Isusa Krista.[4] (N. Zavjet, Jovan 17:3)

7.         Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi. (N. Zavjet, Matej 4:10)

8.         Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini. (N. Zavjet, Marko 12:29)

9.   Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi,Kristos Isus.[5] (N. Zavjet, 1 Timotiju 2:5)

10.      Ja sam Gospod, i nema drugog. Nisam govorio tajno ni na mračnom mjestu na zemlji… Ja sam Gospod, govorim pravdu, javljam šta je pravo. (Isaija 45: 18-19)

11.  Dodatni važan dokaz iz Biblije da su Bog (Allah), Isus (alejhi selam) i Sveti Duh (melek Džibril) svaki različit u svojoj suštini: Biblija (Stari i Novi Zavjet) nigdje ne navodi da Allah, Isus (alejhi selam) i Sveti Duh sačinjavaju jedan entitet zvan Bogom, ili jednim od trojice. Ovo je čist proizvod izmišljenog, nelogičnog, filozofskog i dvosmislenog razmišljanja koje su ljudi slijepo naslijedili od svojih roditelja i djedova kroz vijekove i generacije, bez bilo kakve racionalne procjene ili provjere valjanosti.

12.  Sljedeći odlomci iz Biblije kontradiktorni su vjeri u trojstvo na indirektan način:

·        Ni glas Njegov ne čuste, nit lice Njegovo vidoste. (Jovan 5:37)

·        …kog niko od ljudi nije vidio, niti može da vidi. (1 Timotiju 6:16)

·        …jer ne može čovjek Mene vidjeti i ostati živ. (Izlazak 33:20)

Prema biblijskim stihovima, niko ne može vidjeti niti čuti Boga. Ipak, prema kršćanskom vjerovanju Isus (alejhi selam) je Bog. ﷻ‬ ovom slučaju, ovi stihovi ne bi imali nikakvog smisla, jer su Isusa mnogi od njegove porodice, sljedbenika, Jevreja, Rimljana i mnogih drugih gledali i slušali tokom njegovog života. Ovo znači da Isus ne može biti ono o čemu ovi stihovi govore; oni se moraju odnositi na nekog drugog: na jedinog istinskog Boga (Allaha), Najvećeg, Koga niko ne može vidjeti niti čuti.

13.  Zanimljivo je također, da Isus sam nikada nije spomenuo Trojstvo. Nije kazao ništa u vezi uzvišenih entiteta koji čine trojstvo. Da trojstvo postoji, on bi to kazao vrlo jasno svom narodu, jer su poslanici dolazili da prenesu istinu, a ne da je sakriju.

14.  Vjerovanje i učenje kojeg se Isus (alejhi selam) pridržavao, a to je vjerovanje u jednog Boga (Allaha) nije ni malo različito od vjerovanja i učenja kojeg su se držali svi prethodni poslanici. Svako od njih propovijedao je Allahovu jednoću umjesto koncepta „Trojstva“. Isus je jednostavno ponovio monoteističku i jedinstvenu poruku koja je objavljivana poslanicima koji su dolazili prije njega.

15.      Doktrina Trojstva je iracionalna jer ništa što dolazi od Njega ili je stvoreno od strane Njega ne može postati Njemu ravno ili Njegov partner.

16.      Kur’an odbacuje koncept Trojstva onoliko snažno koliko odbacuje ideju da Allah ima sina. Zato što nas je Allah obavijestio da je On Jedan. Ovo je osnovno načelo svih objava. Tri, razumskom ili jednostavnom računicom, ne može biti jedan. Kur’an se kršćanima obraća u vezi ovoga:

O sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesija, Isa, sin Merjemin samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: „Trojica su!“ Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.“ (Kur’an4:171)

Islam je oživio koncept Allahove jednoće u suštini, i apsolutno zanegirao doktrinu „sinovstva“ i doktrinu koja kaže da je Allah Isus (alejhi selam) ili sveti Duh. Allah je kazao:

Nevjernici su oni koji govore: Bog je – Mesija, sin Merjemin!(Kur’an 5:72)

On je, također, kazao u Kur’anu:

Reci: On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!(Kur’an 112:1-4)

www.islamhouse.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta