Tekstovi

Pet uvjeta da tvoje pokajanje bude prihvaćeno

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ibn `Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„ O ljudi, tražite pokajanje od Allaha. Uistinu ja od njega tražim pokajanje stotinu puta dnevno. ”(Muslim)

Izraz tawbah (arapski “pokajanje”) je izraz koji znači “povlačenje” ili “povratak”. Pokajanje označava čin napuštanja onoga što je Allah zabranio i vraćanje onome što je naredio. Pokajanje je od ogromne važnosti u islamu. Za istinskog muslimana vrata pokajanja vode putu popravljanja vlastitog života i ispravljanje loših djela. U suri 66, ajet 8, pojam tawbah (tevba) povezan je s arapskim pridjevom nasuh (arapski za ‘čist i iskren’). Dakle, to znači iskreno pokajanje, koje je bez pretvaranja i licemjerja.

Brojni hadisi ističu pitanje pokajanja, poput onog koje prenosi Enes ibn Malik u Sahih Al-Buhari: “Allah je zadovoljniji pokajanjem svoga roba nego što je iko od vas zadovoljan pronalaskom njegove deve koju je izgubio u pustinji.” (Al-Buhari)

Ponekad se čovjek može postidjeti sebe jer ne može održati riječ kod Allaha i vraća se opet na isti grijeh nakon što se pokajao.  Međutim, nemojte se ustručavati vratiti se Allahu i pokajati se, bez obzira koliko teški i brojni grijesi bili. Iskreni Allahovi robovi ne bi trebali padati u očaj, već, umjesto toga, raditi na sebi i nastojati steći Allahovo zadovoljstvo i ljubav, a Allah je Samilosni, Milostivi, Onaj Koji prima pokajanje.

Pet uvjeta pokajanja:

Ali, što doista znači pokajanje? Što doista znači traženje Njegovog oprosta? Je li to samo pričanje „O Gospodaru, oprosti mi“, „Molim Allaha da mi oprosti“..? Prema šerijatu, kada se musliman pokaje, Allah prihvaća pokajanje, sve dok je iskreno. Sa druge strane, ako se osoba ne srami svojih grijeha i/ili ih ne namjerava prestati raditi, tada je to otvoreno ismijavanje sa pokajanjem. Puko verbalno pokajanje ne znači iskreno pokajanje, već pokajanje mora imati neke kriterije. Čovjek mora imati stav u vezi pokajanja, donijeti čvrstu odluku i biti iskren u tome, jer iskreno kajanje je prvi korak ka traženju oprosta od Allaha.

Pokajati se iskreno, znači vratiti se Allahu i namjeravati Mu se pokoravati u zabranama i naredbama do kraja života. Da bi pokajanje bilo validno i prihvaćeno, mora se poštivati sljedećih  pet uvjeta:

1.Iskrenost prema Allahu – iskrenost je preduvjet za ispravnost bilo kojeg ibadeta.

2.Žaliti i kajati se zbog počinjenog grijeha – To znači da se čovjek treba sramiti pred Allahom jer je počinio ono što mu je zabranjeno i zanemario ono što mu je naređeno.

3.Napustiti griješenje – Ako grijeh uključuje vjersku dužnost koja je zanemarena, poput obavljanja namaza ili isplate zekata, to treba odmah ispraviti. Ali, ako grijeh uključuje ljudsko pravo, npr. ako se radi o gibetu ili vrijeđanju, treba tražiti halala od uvrijeđene osobe.

4.Čvrsta odluka da u budućnosti nećemo ponoviti taj grijeh – Ako se netko namjerava vratiti grijesima koje je počinio nakon pokajanja, neće se smatrati iskrenim. Međutim, ako se netko uistinu pokaje, ali kasnije ga prevladaju vlastite slabosti, pokajanje neće biti poništeno. U tom slučaju, treba ponoviti pokajanje.

5.Pokajati se dok se pokajanje još prima – dok je čovjek živ i dok Sunce ne izađe sa zapada. „Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: ‘Sad se zaista kajem!’, a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili.“ (En-Nisa, 18)
___________

Postati ravnodušan na svoje grijehe smrtno je opasno. Poslanik je rekao: „Vjernik vidi svoje grijehe kao da sjedi ispod planine koja bi se, boji se, mogla srušiti na njega; dok ohola osoba svoje grijehe smatra muhama koje mu prelaze preko nosa, a on ih samo tjera. ” (Buhari)

Molimo Allaha da popravi stanje svih vjernika, amin.

Izvor: https://aboutislam.net/

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta