Ramazan

Pet velikih blagodati u ramazanu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mome narodu u mjesecu ramazanu dato je pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu prije njih:

— zadah iz usta postača ljepši je Allahu od mirisa miska;

— meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

— Uzvišeni Allah svaki dan uljepšava Svoj Džennet i govori: “Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmjere prema tebi”;

— u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mjesecima,

— i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi.

Kada su ga upitali: “Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) Lejletul-kadr?”, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Ne, već radnik dobiva svoju nagradu onda kada završi svoj posao.”

Dragi brate i sestro, ovih pet stvari Allah, subhanehu ve teala, sačuvao je samo za vas, dao ih je samo vama pored svih drugih naroda, obdario vas je njima kako bi upotpunio Svoju blagodat prema vama, a koliko li vam je samo Allah, subhanehu ve teala, podario Svojih blagodati?! Za vas je Uzvišeni rekao: “Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio, tražite da se dobra djela čine, od loših odvraćate i u Allaha vjerujete!” (Alu Imran, 110)

Zadah iz usta postača

Prvo čime je Uzvišeni Allah odlikovao samo vas između svih drugih naroda jeste da je zadah iz usta postača kod Allaha ljepši od mirisa miska. Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je kod Allaha Uzvišenog ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah posljedica ibadeta Allahu, subhanehu ve teala, pokornosti Njemu. Takvo je svako stanje koje proizlazi iz pokornosti Allahu, subhanehu ve teala: ono je drago Allahu i On će mu za takvo stanje dati veliko dobro. Kada se hadžije nalaze na Arefatu, izmoreni i prašnjavi, ali i pored takvog stanja ustrajavaju u dovi i ibadetu Allahu, Svevišnji Allah ponosi se njima pred Svojim melekima pa kaže: “Pogledajte u ove Moje robove! Došli su mi raščupani i prašnjavi!” Takav izgled hadžija na Arefatu drag je Allahu, subhanehu ve teala, jer je nastao kao posljedica ustrajavanja u ibadetu i pokornosti.

Meleki traže oprost za postača

Druga odlika jeste da meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare. Meleki su plemenita stvorenja, pokorna Allahu, subhanehu ve teala, izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će se primiti njihova dova za postače. Oni, meleki dove Allahu, subhanehu ve teala, da On sakrije vaše grijehe na dunjaluku i ahiretu, pređe preko vaših grijeha. A zar to nije jedna od najvećih vjerničkih želja?! Svaki je čovjek grješnik i kao takvome potreban mu je Allahov oprost.

Allah uljepšava postačevo mjesto u Džennetu

Treća odlika koju je Allah, subhanehu ve teala, podario samo sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jeste da im On svaki dan dok poste, u toku mjeseca ramazana, uljepšava Džennet, govoreći: “Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, pa se usmjere prema tebi“, tj. odbace tegobe i nedaće dunjaluka, pa požure ka Džennetu sa dobrim djelima. Allah, subhanehu ve teala, to govori svaki dan i uljepšava Džennet za Svoje pokorne robove podstičući ih na ustrajnost u dobrim djelima.

Šejtani se vezuju u ramazanu

Četvrta odlika kojom ste obdareni samo vi jeste da se u ovom odabranom mjesecu nepokorni šejtani vezuju u lance i okove, pa vas ne mogu odvraćati od istine kao što to čine u drugim mjesecima. Ovo je velika Allahova blagodat koju vam je ukazao. Allah vas je u ovom mjesecu sačuvao vašeg neprijatelja koji vas poziva u džehennemske dubine. Zbog toga nastojte da što više činite dobrih djela zahvaljujući se Allahu na ovoj blagodati.

Oprost grijeha u zadnjoj noći

Peta odlika jeste da Uzvišeni Allah oprašta sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, ukoliko budu mjesec ramazan proveli u postu i namazu. I pored oprosta grijeha, također, obilno će ih nagraditi i za njihova dobra djela, jer Allah, subhanehu ve teala, za jedno dobro djelo nagrađuje deset do sedam stotina puta, pa i više kome On bude htio.

Iz teksta: “Vrijednost ramazana i posta”
Priredio: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof. – islamski časopis “El-Asr”

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta