Hadisi

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, karakteristike

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, karakteristike

 1. Bio je najljepšeg lica i ponašanja, nije bio previše visok niti nizak.[1]
 2. Krevet na kojem je spavao bio je od štavljene kože napunjene palminim vlaknima.[2]
 3. Kada bi se na nešto žalio, proučio bi sam sebi sure El-Felek i En-Nas i potrao bi se rukama.[3]
 4. Bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji, a kada bi nešto prezirao to bi mu se vidjelo na licu.[4]
 5. Kada bi bio sretan, lice bi mu zasjalo kao da je djelić Mjeseca.[5]
 6. Ukoliko bi se naslađivao svojim ženama, a one imale menstruaciju, to bi činio preko odjeće.[6]
 7. Davao bi prednost desnoj strani: prilikom uzimanja abdesta, obuvanja obuće i prilikom češljanja.[7]
 8. Ljubio bi svoje supruge i dok bi postio, a najviše od svih ljudi je kontrolisao svoje strasti.[8]
 9. Svojoj porodici (sa putovanja) ne bi dolazio noću, to bi činio početkom dana ili popodne.[9]
 10. Volio je med i slatko, a nakon ikindije bi odlazio nekoj od svojih žena i približio bi joj se.[10]
 11. Sa putovanja se ne bi vraćao osim jutrom, a kada bi došao u svoje mjesto prvo bi otišao u mesdžid, klanjao dva rekata i nakon toga malo sjedio.[11]
 12. Bio je srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu је padala preko ušiju.[12]
 13. Kosa mu je bila puštena, niti kratka, niti duga, između ušiju i ramena.[13]
 14. Spavao bi početkom noći, dok bi krajem noći ibadet činio.[14]
 15. Volio je da klanja tamo gdje bi ga zateklo namasko vrijeme.[15]
 16. Kada bi osjetio neku poteškoću, proučio mi sam sebi sure El-Felek i En-Nas.[16]
 17. Kada bi pričao, neke riječi bi ponavljao tri puta kako bi se bolje razumjele, a kada bi došao kod ljudi, tri puta bi im nazivao selam.[17]
 18. Kada bi bilo mnogo hladno, poranio bi sa namazom, a kada bi bila vrućina, onda bi ga odgađao.[18]
 19. Ka’b b. Malik veli: „Malo je bilo slučajeva kada je Poslanik kretao na put u drugom danu osim četvrtka.“[19]
 20. Kada je klanjao na jahalici okrenuo bi se tamo gdje bi se jahalica okretala, a kada bi želio da klanja obavezni namaz, sišao bi i okrenuo se prema kibli.[20]
 21. Bio je samilostan i blag.[21]
 22. Abdestio bi za svaki namaz.[22]
 23. Oči bi mu bile crvene kada bi držao hutbu, povisio bi svoj glas, primjetna je bila srdžba na njegovom licu, kao da opominje vojsku govoreći im: „’Neprijatelj će vam sigurno doći jutrom, ili neprijatelj će vam sigurno noći uvečer.’“[23]
 24. Prvo što bi radio kada bi htio ući u kući je čišćenje zubi misvakom.[24]
 25. Puno je dizao glavu gledajući u nebo.[25]
 26. Učio bi (Kur’an) razgovjetno i pravilno. Kada bi stigao do ajeta u kojem se spominje Allah, spomenuo bi Ga, kada bi stigao do ajeta u kojem se nešto traži (moli) tražio bi, kada bi stigao do ajeta u kojem se traži utočište, tražio bi.[26]
 27. Kada bi mu se neko u porodici razbolio, učio bi mu sure El-Felek, En-Nas.[27]
 28. Spominjao bi Allaha u svim prilikama.[28]
 29. Bio je jednostavan čovjek.[29]
 30. Nekada bi klanjao dugo, a nekada kratko.[30]
 31. Ne bi ustajao sa mjesta na kojem je klanjao sabah sve dok Sunce ne bi izašlo.[31]
 32. Bio je samilostan i blag.[32]
 33. Zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.[33]
 34. Kada bi podvlačio surmu, i kada bi se prao nakon velike nužde, to bi činio neparan broj puta.[34]
 35. Dopadao mu se ugodan vjetar.[35]
 36. Kad bi molio za nekog, počeo bi od sebe.[36]
 37. Košulja (el-kamis) mu je bila najdraža odjeća.[37]
 38. Kada bi želio da vrši nuždu udaljio bi se (od ljudi kako ga ne bi vidjeli).[38]
 39. Obuvao bi sandale od uštavljene mehke kože bez dlaka i bojio bradu žutnjakom i šafranom.[39]
 40. Imao je srebrni prsten kojeg je nosio na desnoj ruci.[40]
 41. Nije abdestio nakon kupanja (gusula).[41]
 42. Kupao se jednim sa’ om vode, a uzimao abdest jednim muddom.[42]
 43. Noćima sa svojom porodicom nije imao šta da jede, a najčešće su što se tiče hljeba, jeli ječmeni hljeb.[43]
 44. Kada bi kihnuo prekrio bi svoje lice rukom ili odjećom, a prilikom kihanja bi spustio svoj glas.[44]
 45. Puno je zikrio, i nije bespotrebno govorio, namaz bi dugo klanjao, a hutbu bi skratio. Nije se ustručavao da hoda sa siročadima i udovicama kako bi im ispunjavao njihove potrebe.[45]
 46. Kada bi se nečega uplašio, kazao bi: „On je Allah, moj Gospodar i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram.“[46]
 47. Kada bi bio o nečemu upitan, uvijek bi udovoljio, a ako nije mogao, onda bi šutio.[47]
 48. Hodao bi uranvoteženo, bez imalo lijenosti.[48]
 49. Sam sebi bi šio odjeću, krpio papuče i radio sve što rade muškarci u svojim kućama.[49]
 50. Bio je samilostan i svakome mi ispunjavao ono što bi mu je obećao, ako je bio u mogućnosti.[50]
 51. Govor mu je bio razgovjetan tako da ga je svako mogao razumjeti.[51]
 52. Ne bi zaspao, a da misvak nije bio kod njega, pa kada se probudi, prvo što bi radio je čišćenje zuba.[52]

[1] Bilježi Buharija, br. 3549., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2337.

[2] Bilježi Buharija, br. 6456., i Muslim, br. 2082., i ovo je njegova verzija.

[3] Bilježi Buharija, br. 4439., i Muslim, br. 2192., i ovo je njegova verzija.

[4] Bilježi Buharija, br. 6102., i Muslim, br. 2320., i ovo je njegova verzija.

[5] Bilježi Buharija, br. 3556., i Muslim, br. 2769., i ovo je njegova verzija.

[6] Bilježi Buharija, br. 303., i Muslim, br. 294., i ovo je njegova verzija.

[7] Bilježi Buharija, br. 168., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 268.

[8] Bilježi Buharija, br. 1927., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1106.

[9] Bilježi Buharija, br. 1800., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1928.

[10] Bilježi Buharija, br. 5268., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1474.

[11] Bilježi Buharija, br. 3088., i Muslim, br. 716., i ovo je njegova verzija.

[12] Bilježi Buharija, br. 3551., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2337.

[13] Bilježi Buharija, br. 5905., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2338.

[14] Bilježi Buharija, br. 1146., i Muslim, br. 739., i ovo je njegova verzija.

[15] Bilježi Buharija, br. 428., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 524.

[16] Bilježi Buharija, br. 4439., i Muslim, br. 2192., i ovo je njegova verzija.

[17] Bilježi Buharija, br. 95.

[18] Bilježi Buharija, br. 906.

[19] Bilježi Buharija, br. 2949.

[20] Bilježi Buharija, br. 400.

[21] Bilježi Buharija, br. 631.

[22] Bilježi Buharija, br. 214.

[23] Bilježi Muslim, br. 867.

[24] Bilježi Muslim, br. 253.

[25] Bilježi Muslim, br. 2531.

[26] Bilježi Muslim, br. 772.

[27] Bilježi Muslim, br. 2192.

[28] Bilježi Muslim, br. 373.

[29] Bilježi Muslim, br. 1213.

[30] Bilježi Muslim, br. 469.

[31] Bilježi Muslim, br. 670.

[32] Bilježi Muslim, br. 1641.

[33] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 2639.

[34] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 17562.

[35] Hadis je ispravan, a bilježi ga, Ahmed, br. 26364., i Ebu Davud, br. 4074.

[36] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 21126., i ovo je njegova verzija, i Ebu Davud, br. 3984.

[37] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4025., i Tirmizi, br. 1762.

[38] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 15746., i Nesai, br. 16.

[39] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4210., i Nesai, br. 5244.

[40] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 5197.

[41] Hadis je ispravan, a bilježi ga Tirmizi, br. 107., i Nesai, br. 430., i ovo je njegova verzija.

[42] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 92., i Nesai, br. 347., i ovo je njegiva verzija.

[43] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 2303., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2360.

[44] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 5029, i Tirmizi, br. 2745., i ovo je njegova verzija.

[45] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 1414.

[46] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai u djelu ‘Amelu-l-jevmi ve-l-lejleti, br. 657.

[47] Hadis je ispravan, a bilježi ga Hakim, br. 2591.

[48] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 3033., i Bezzar-Kešfu-l-Estar, br. 2391.

[49] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 23903., i Buharija u djelu El-Edebu-l-mufred, br. 549.

[50] Hadis je dobar, a bilježi ga Buharija u djelu El-Edebu-l-mufred, br. 281.

[51] Hadis je dobar, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4839.

[52] Hadis je dobar, a bilježi ga Ahmed, br. 5989.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta