Predznaci Sudnjeg dana

Predznak Sudnjeg dana kojeg osjećamo u svom životu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će ljudi osjećati da vrijeme sve brže i brže prolazi. Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kaže:  ‘Od predznaka Sudnjeg dana je da će biti kratko vrijeme(El-Buhari 13/81)

Ebu Hurejre, radijallahu `anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoća u vremenu; pa godina bude trajala kao mjesec, mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, sat kao varnica.” (Sahih – Ahmed 2/537 i Et-Tirmizi 6/624)

U pojašnjavanju ovog predznaka ima nekoliko mišljenja a najprihvatljivije je da se time misli na smanjivanje bereketa u vremenu. Ibnu Hadžer kaže:   Ovo smo doživjeli u našem vremenu, jer osjećamo da nam dani sada tako brzo prolaze, što nije bio slučaj ranije.” (Feth ul-Bari 13/16)  Kada je ovo bio slučaj sa Ibnu Hadžerom, rahimahullah, koji je živio u devetom hidžretskom stoljeću (umro je 852.h.), i koji je napisao toliko tomova knjiga, komentarišući i ocjenjujući hadise Allahova Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, pa kakav je slučaj sa nama koji živimo u ovom vremenu, prepunjenom raznim stvarima koje oduzimaju korisno vrijeme. Nadam se da se svi slažemo da neke poslove koje sada radimo daleko teže i sporije možemo završiti nego što je to bio slučaj prije desetak godina.

I pored svega ovoga, i pored saznanja da ćemo za svaku minutu svoga vremena biti pitani na Sudnjem danu, žalosna je činjenica da nalazimo veliki broj ljudi, pa čak i onih koji se ubrajaju u učene (alime) da znaju po nekoliko sati dnevno – bez ikakve dunjalučke ili ahiretske koristi – potrošiti gledajući utakmice, bezvezne filmove, igrajući šah i sl. Neka nas Allah dž.š. uputi i zaštiti od trošenja vremena u ono čime On dž.š. nije zadovoljan.

Kada je već riječ o bereketu u vremenu onda je zgodno da tu spomenemo hadis, odnosno dovu Allahova Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, u kojoj kaže:  “Dragi Allahu, Ti učini bereket mome ummetu u ranim satima dana.” (Hasen – Et-Tirmizi 4/402, En-Nesa’i, Ebu Davud, Ibnu Madzdze, Ed-Darimi i drugi)  Iz ovog hadisa se zaključuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima. Molimo Allaha dž.š. da nam podari bereket u vremenu i da nam pomogne da ga utrošimo u ono što je korisno. Amin.

Iz knjige “Predznaci Sudnjeg Dana” – Autor dr. Fuad Sedić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta