Tekstovi

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

O ti koji se bojiš Uzvišenog Allaha:

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se da te Svemogući Allah vidi i da zna šta skrivaš i šta na javu iznosiš, jer On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju.” (El-Mu’min, 19.)

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se da meleki pišu sve tvoje riječi i djela i zapisuju ih u knjigu tvojih djela, i On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije. (Kaf, 18.)

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se trenutka smrti i izlaska tvoje duše iz tijela, kada ćeš se poželjeti pokajati Allahu, klanjati namaz i učiti Kur’an, al’ će biti kasno, jer si čekao čas rastanka i trenutak kad se noga uz nogu svije.

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se kabura, njegove tmine i kazne, i sjeti se da će on biti ili bašča džennetska ili jama džehennemska, i sjeti se da s tobom u kaburu neće biti brižnog oca i samilosne majke.

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se Sudnjega dana kada će ljudi biti proživljeni goli, bosi i neobrezani.

Prije nego učiniš grijeh, sjeti se dijeljenja knjiga ljudskih djela, kada će nekima knjiga djela biti data u desnu, a nekima u lijevu ruku.

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se da će se Sunce na Sudnjem danu spustiti iznad ljudskih glava i da će ljudi biti u znoju prema svojim djelima, nekima će znoj dosezati do košćica, nekima do koljena, nekima do slabina, a neki će se gušiti u znoju.

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se dana kada će tvoji organi svjedočiti o onome što si učinio od dobra i zla, kao što je došlo u ajetu: I kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočit će protiv njih o onome što su radili.” (El-Fussilet, 20.)

Prije nego učiniš grijeh, sjeti se dana u kojem će nevjernici i veliki grješnici reći: Teško nama!” – govorit će – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.(El-Kehf, 49.)

Prije nego učiniš grijeh, sjeti se svog prelaska preko Sirat-ćuprije koja je postavljena iznad Džehennema, i taj prelazak će također biti u skladu sa tvojim djelima, pa ili ćeš se spasiti ili ćeš osjetiti plamene jezike džehennemske vatre. Uzvišeni Allah, objavio je: I svaki od vas će do njega (Džehennema) stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!(Merjem, 71.)
_____________________

Prije nego učiniš grijeh, sjeti se svog stajanja pred Allahom, kada između tebe i Allaha neće biti nikakvog zastora, niti prevodioca, i kada će te Gospodar svjetova podsjetiti na svaki tvoj grijeh koji si učinio.

Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se trenutka kada će nevjernik i veliki grješnik reći: Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!(Ez-Zumer, 56.)

 Prije nego što učiniš grijeh, sjeti se da su grijesi uzrok uskraćivanja upute, istinskog znanja i opskrbe, te da su grijesi uzrok tjeskobe, skraćivanja života, iznenadne smrti, gubitka stida i ljubomore, a najveća kazna je to je što grijesi uzrokuju prekidanje veze između čovjeka i Allaha. A ako se prekine veza između tebe i Allaha, onda se prekida svaka veza sa dobrom i uzrocima koji vode ka dobru, a uspostavlja se veza sa svakom vrstom zla i uzrocima koji njemu vode.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta