Odgovori

Problemi zbog stupanja u brak sa osobom iz dalje rodbine

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum! Imam braćo jedan problem. Mislim, što se mene tiče nije problem, jer momak sam, koji hvala Allahu, praktikuje veru, tako da propise uzimam iz Kur’ana i sunneta. Ali, uvijek postoji “ali”. Insallah, želim oženiti jednu djevojku, naravno, kad to Allah odredi. Djevojka je iz fine i ugledne porodice, praktikuje veru. Sada se javio jedan problem, iz nekih izvora i priča dolazimo u situaciju kako smo mi kao krvno vezani ili kako se kod nas kaze “svoji smo” ili rođaci. Tu počinje da se raspliće, od parabika kako mi kažemo ili pranana, i nana i djedova, i sad mi kod nas se to reda po koljenima, i ja i ta djevojka možda dođemo neko deseto koljeno. Šta znam ja, možda nije ni deseto. Naravno, ja to ne slušam, vec sam lijepo pročitao ajet u kome nam je naš Gospodar lijepo pojasnio koga je dozvoljeno ženiti, a koga ne.

I sad, braćo, ja vas molim da mi odgovorite da li je sasvim dovoljno praktkovati stvari iz tog ajeta, ili se moramo vezivati za naše stare babaske priče, i raspletati u zadnjih 50 godina i naći ko nam je rođak, a ko ne. Ne znam koliko sam bio jasan, ali, nadam se da ćete razumjeti moje pitanje. U suštini to glasi, da li je dozvoljeno ženiti bilo koju ženu koja nije spomenuta u Kur’anu kao zabranjena.

ODGOVOR:  Ve alejkumu selam. Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, salallahu alejhi we selam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Allah, dželle še’nuh, rekao je: “Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je, -, i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi, – a ostale su vam dozvoljene.” (Prijevod značenja, En-Nisa, 23-24)

Osobe koje su spomenute u ovom plemenitom ajetu su one s kojima je zabranjeno stupati u bračne veze, sve mimo toga je dozvoljeno, kao što je došlo na kraju ajeta: “… a ostale su vam dozvoljene.” Pod majkama se podrazumijevaju majke, nene, pranene i tako dalje – uzlazno. Pod kćerkama se podrazumijevaju kćerke, unuke, praunuke i tako dalje – silazno. Što se tiče udatih žena, misli se na žene koje su trenutno u braku, dok, nakon razvoda nema smetnje da se s njima stupi u brak, nakon što se ispune poznati uslovi i otklone zapreke.

Iz prethodnog vidimo da se vi po islamu ne smatrate bližom rodbinom i da nema smetnje da stupite u bračnu vezu.

Bitno je napomenuti da je u islamu zabranjena bilo kakva prijebračna veza (zabavljanje, ašikovanje, …) između muškaraca i žena. Po pitanju toga su jednoglasni svi islamski učenjaci i na to upućuju mnogi dokazi iz Kur’ana i sunneta. Naprotiv, u islamu je zabranjeno i mnogo manje od ašikovanja, kao dugotrajni boravak muškaraca i žena, koji nisu bliža rodbina, na jednom prostoru (druženje, sijelo, …), osamljivanje muskaraca i žena, rukovanje između različitih spolova i sl.

Allah, naš Gospodar i Stvoritelj, najbolje zna šta je za nas dobro i u čemu je za nas korist, a rob je obavezan da se preda i pokori Allahovim naredbama, mogao dokučiti njihovu mudrost ili ne. U tome je, bez imalo sumnje, velika korist za njega, koju će, prije ili kasnije, dokučiti. “Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne posluša, taj je sigurno skrenu s pravog puta.” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 36) Allah najbolje zna

Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta